Фізико-географічне районування України

Фізико-географічне районування
Границя країн
Границя зон
Границя підзон
Границя країв
Границя областей
Границя районів
Східно-Європейська рівнина
Зона мішаних лісів
Поліській край
1Область Волинського Полісся
2Область Малого Полісся
3Область Житомирського Полісся
4Область Київського Полісся
5Область Чернігівського Полісся
6Область Новгород-Сіверського Полісся
Зона широколистяних лісів
Західно-Український край
7Волинська височинна область
8Розтоцько-Опільська горбогірна область
9Західно-Подільська височинна область
10Середньоподільська височинна область
11Прут-Дністровська височинна область
Лісостепова зона
Подільсько-Придніпрвський край
12Північно-Західна Придніпровська височинна область
13Північно-Східна Придніпровська височинна область
14Київська височинна область
15Придністровсько-Східно-Подільська височинна область
16Середньобузька височинна область
17Центральнопридніпровська височинна об­ласть
18Південно-Подільська височинна область
19Південно-Придніпровська височинна область
Лівобережно-Дніпровський край
20Північно-Придніпровська терасова низовинна область
21Північно-Полтавська височинна область
22Східно-Полтавська височинна область
23Південно-Придніпровська терасова низовин­на область
Східно-Український край
24Сумська схилово-височинна область
25Харківська схилово-височинна область
Карпатська гірська країна
Українські Карпати
51Передкарпатська височинна область
52Зовнішньо-Карпатська область
53Вододільно-Верховинська область
54Полонинсько-Чорногірська область
55Мармароська область
56Вулканічно-міжгірно-улоговинна область
57Закарпатська низовинна область
Степова зона
Північностепова підзона
Дністровсько-Дніпровський край
26Південно-Молдавська схилово-височинна область
27Південно-Подільська схилово-височинна область
28Південно-Придніпровська схилово- висо­чинна область
Лівобережно-Дніпровсько-Приазовський край
29Орільсько-Самарська низовинна область
30Кінсько-Ялинська низовинна область
31Приазовська височинна область
32Приазовська низовинна область
Донецький край
33Західно-Донецька схилово-височинна об­ласть
34Донецька височинна область
Задонецько-Донський край
35Старобільська схилово- височинна область
Середньостепова підзона
Причорноморський край
36Задністровсько-Причорноморська низовин­на область
37Дністровсько-Бузька низовинна область
38Бузько-Дніпровська низовинна область
39Дніпровсько-Молочанська низовинна об­ласть
40Західно-Приазовська схилово-височинна об­ласть
Південностепова (сухостепова) підзона
Причорноморсько-Приазовський край
41Нижньобузько-Дніпровська низовинна область
42Нижньодніпровська терасово-дельтова ни­зовинна область
43Присивасько-Приазовська низовинна область
Кримський степовий край
44Присивасько-Кримська низовинна область
45Тарханкутська височинна область
46Центральнокримська височинна область
47Керченська горбисто-пасмова область
Кримська гірська країна
Кримський гірський край
48Передгірно-Кримська область
49Гірсько-Кримська область
50Південнобережно-Кримська область