Агроґрунтове районування України

Агрогрунтове районування
Границя країн
Границя зон
Границя підзон
Границя провінцій
Границя районів
I. Південний-захід Східноєвропейської рівнини
Українське Полісся. (Південно-західна частина зони мішаних лісів)
Дерново-підзолисті і болотні ґрунти на давньо-алювіальних водно-льодовикових відкладах і морені
Західна провінція
Воднольодовикова рівнина, ґрунтоутворюючі відклади підстилаються крейдовими породами; підвищена вологість
1Прип'ятський район, переважно з дерново-слабопідзолистими глейовими піщаними ґрунтами в поєднанні з торф'яно-болотними ґрунтами
2Старовижевский район з дерново-слабопідзолистими піщаними і глинисто-піщаними, здебільшо оглеєними ґрунтами; зустрічаються торф'яно-болотні ґрунти
3Маневицький район, кінцевоморенний, переважно з дерново-слабкопідзолистими, іноді оглеєними піщаними і глинисто-піщаними ґрунтами в поєднанні з торф'яно-болотними ґрунтами
4Ковельський район з переважанням дерново-середньо- і слабопідзолистих оглеєних глинисто-піщаних і піщаних ґрунтів, часто в комплексі з дерновими карбонатними щебнюватими ґрунтами
5Рожищенский район з переважанням дерново-среднеподзолістих піщаних і супіщаних ґрунтів; зустрічаються дернові карбонатні ґрунти
6Степанський район, знижений, зандровий переважно дерново-слабкопідзолистих оглеєних піщаних і торф'яно-болотних ґрунтів
7Присанский район з переважанням дерново-слабопідзолистих оглеєних глинисто-піщаних ґрунтів
8Малополісько-Побузький район, воднольодовикова (на заході-ерозійно-денудаційна) рівнина з переважанням дерново-підзолистих піщаних і супіщаних ґрунтів
9Малополісько-Західний район з переважанням дернових карбонатних ґрунтів
10Малополіський-Східний район з переважанням дерново-слабопідзолисті піщаних і глинисто-піщаних ґрунтів; зустрічаються дернові карбонатні ґрунти
Правобережна провінція
Воднольодовикова рівнина, малопотужні антропогенові відклади на давніх кристалічних і третинних породах; волога
11Юровський район, зандровий, нерозчленованої, з переважанням дерново-слабопідзолистих оглеєних піщаних і торф'яно-болотних ґрунтів
12Олевський район, моренно-зандровий, слаборозчленований, з переважанням дерново-слабопідзолистих, місцями оглеєних піщаних і глинисто-піщаних ґрунтів
13Ємільчинський район, підвищений, моренно-зандровий, з переважанням дерново-средньопідзолистих оглеєних супіщаних ґрунтів, є торф'яно-болотні ґрунти
14Коростенський район, моренно-зандровий, знижений, розчленований, з переважанням дерново-середньоподзолистих, місцями оглеєних супіщаних ґрунтів
15Розважівський район, моренно-зандровий, підвищений, слаборозчленований, з переважним поширенням дерново-слабопідзолистих оглеєних піщаних і глинисто-піщаних ґрунтів
16Чорнобильський район, моренно-зандровий, низинний, з строкатим ґрунтовим покривом, переважають дерново-слабопідзолисті глейові глинисто-піщані ґрунти
17Красилівський район, низинний, моренно-зандровий, терасовий, з переважанням дерново-слабопідзолистих переважно оглеєних, глинисто-піщаних ґрунтів
18Радомишльський район, моренно-зандровий, підвищений, розчленований, з переважанням дерново-середньопідзолистих, місцями оглеєних супіщаних ґрунтів, в поєднанні з сірими опідзоленими (на лесових породах)
19Черняхівський район, зандровий, піднесений, розчленований, з переважанням дерново-слабопідзолистих оглеєних піщаних і глинисто-піщаних ґрунтів і лучно-чорноземних ґрунтів (на озерних суглинках)
20Тетерівський район, терасовий, з переважанням дерново-слабопідзолистих піщаних і глинисто-піщаних ґрунтів і підзолистих борових пісків
21Брусилівсько-Київський район, моренно-зандровий, з різнорідним ґрунтовим покривом переважають дерново-середньопідзолисті супіщані ґрунти, зустрічаються сірі опідзолені ґрунти
Лівобережна провінція
Алювіальні і моренно-зандрові рівнини, переважно малопотужні антропогенові відклади; менш волога, ніж попередня
22Ніжньодеснянский район, терасовий з кучугурними пісками і пануванням дерново-слабопідзолистих глейових піщаних і глинисто-піщаних ґрунтів і торфовищ
23Чернігівський район, підвищений, вододільний, розчленований, з різноманітним ґрунтовим покривом, переважно дерново-середньопідзолисті супіщані ґрунти і сірі опідзолені (на лесових породах)
24Любецький район, низинний, терасовий, з дерновими і дерново-слабопідзолистими оглеєними піщаними і глинисто-піщаними і торф'яно-болотними ґрунтами
25Городнянський район, підвищений, моренно-зандровий, з переважанням дерново-середньопідзолистих, місцями оглеєних пилувато-супіщаних ґрунтів, з окремими масивами торф'яно-болотних ґрунтів
26Корюківський район, знижений, терасовий, з переважанням дерново-слабопідзолистих оглеєних піщаних і глинисто-піщаних ґрунтів і великими масивами торф'яно-болотних ґрунтів
27Семенівський район, підвищений, моренно-зандровий, з переважанням дерново-середньопідзолистих неоглеєних і оглеєних супіщаних ґрунтів
28Придеснянський район, підвищений, розчленований, з переважанням сірих опідзолених ґрунтів (на лесових породах)
29Середино-Будський район, підвищений, моренно-зандровий, слабодренований, з переважанням дерново-слабо- і середнепідзолистих, місцями оглеєних глинисто-піщаних і супіщаних ґрунтів
30Шосткінський район, високий, розчленований, дренований, з переважанням дерново-середньопідзолистих супіщаних і легкосуглинистих ґрунтів
Лівобережна низовинна провінція
Низовинна рівнина з потужними антропогеновими відкладами, недренована з дуже строкатим ґрунтовим покривом, переважно опідзолені ґрунти на лесових породах крупнопилуватого суглинкового складу в комплексі з дерново-підзолистими, лучними, лучно-болотними та болотними ґрунтами; засолення содове
Зона лісостепу
Світло- і темно-сірі опідзолені ґрунти, чорноземи типові мало- і середньогумусні, переважно на лесових породах
Західна провінція
Підвищена рівнина з підвищеною вологістю
31Луцько-Рівненський район, розчленований, переважно з сірими опідзоленими ґрунтами, зустрічаються чорноземи типові малогумусні
32Львівський західний район, помірнорозчленований з переважно опідзоленими, часто оглеєними ґрунтами
33Львівський східний район пасмового Побужжя, розчленований, з переважанням чорноземів опідзолених і темно-сірих опідзолених ґрунтів
34Львівський південно-східний район (Гологори), високий, розчленований, переважно з темно-сірими опідзоленими оглеєними ґрунтами
35Ходорівсько-Рогатинський район (Опілля), сильнорозчленований, з переважанням чорноземів опідзолених і темно-сірих опідзолених ґрунтів
36Тлумацький район, сильнорозчленований, з переважанням чорноземів опідзолених оглеєних і темно-сірих опідзолених ґрунтів в поєднанні з дерново-підзолистими поверхнево-оглеєними ґрунтами
37Підкаменсько-Вишневецький район (Вороняки), високий, сильнорозчленований, з переважанням чорноземів опідзолених і темно-сірих опідзолених ґрунтів в складних поєднаннях
38Бережансько-Бучацький район (Східне Опілля), сильнорозчленований, з переважанням сірих і світло-сірих опідзолених ґрунтів
39Зборівсько-Заліщицький район, вододільний, помірнорозчленований, з переважанням чорноземів опідзолених в комплексі з темно-сірими опідзоленими ґрунтами
40Чортківський район, вододільний, помірнорозчленований, з переважанням сірих і світло-сірих опідзолених ґрунтів
41Снятинсько-Хотинський район, сильнорозчленований, з переважанням опідзолених ґрунтів в дуже складних поєднаннях
42Вашковецький район, передгірний, сильнорозчленований, з світло- і темно-сірими опідзоленими і лучно-чорноземними, частково поверхнево-оглеєними ґрунтами
43Шепетівський район, розчленований, з чорноземами типовими малогумусними і опідзоленими ґрунтами в дуже складних поєднаннях
44Скалатський район, вододільний, розчленований, з однорідним ґрунтовим покривом з чорноземів типових малогумусних
45Городоцький район, помірнорозчленований, з переважанням опідзолених ґрунтів в дуже складних поєднаннях
46Кам'янець-Подільський район, слабкорозчленований, з переважанням чорноземів типових малогумусних, зустрічаються опідзолені ґрунти
Правобережна провінція
Висока рівнина, помірно волога
47Хмельницький район, підвищений, помірнорозчленований, з переважанням чорноземів опідзолених у складних поєднаннях з темно-сірими опідзоленими ґрунтами
48Житомирсько-Бердичівський район (Предполіський), слаборозчленований, з переважанням опідзолених ґрунтів, зустрічаються чорноземи типові малогумусні
49Козятинський район, підвищений, розчленований (із зменшенням розчленованості на північ), з переважанням чорноземів типових малогумусних
50Вінницький район, підвищений, розчленований, сірих і світло-сірих опідзолених ґрунтів
51Могилів-Подільський район, сильно розчленований, з чорноземами опідзоленими, типовими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами в дуже складних плямистих поєднаннях
52Уманський район, помірнорозчленований, з чорноземами реградованими і опідзоленими ґрунтами в дуже складних поєднаннях
53Балтський район, схиловий, сильнорозчленований, з переважанням чорноземів реградованих
54Котовський район, підвищений, сильнорозчленований, з чорноземами типовими середньогумусними
55Добровеличківскій район, підвищений, помірнорозчленований, з чорноземами типовими малогумусними
56Київський (Предполіський) район, низовий, з переважанням сірих і темно-сірих опідзолених ґрунтів в поєднанні з дерново-підзолистими піщаними і супіщаними ґрунтами
57Білоцерківський район, підвищений, помірнорозчленований, з переважанням чорноземів типових малогумусних
58Звенигородський район, підвищений, сильнорозчленований, зі складним ґрунтовим покривом, переважно опідзолені ґрунти
59Шполянський район, високий, вододільний, розчленований, з переважанням в північній частині чорноземів типових малогумусних, у південній - чорноземів опідзолених
60Канівський район, сильнорозчленований, з переважанням опідзолених змитих ґрунтів
Лівобережна низовинна провінція
Терасова низовина, недреновані засолені солонцюваті ґрунти
61Київсько-Бахмацький район терасової рівнини, з дуже складним ґрунтовим покривом, з переважанням чорноземів типових малогумусних і лучно-чорноземних поверхнево-солонцюватих ґрунтів (засолення содове)
62Золотонісько-Кобеляцький район, низовий, терасовий, з переважанням чорноземів типових малогумусних, часто залишково-солонцюватих і лучно-чорноземних глибоко - солонцюватих ґрунтів (засолення хлоридно - сульфатно-содове)
Лівобережна висока провінція
Воднольодовикова рівнина і схили Середньоруської височини
63Глухівський район, підвищений, розчленований, з переважанням опідзолених ґрунтів
64Прилуцько-Роменський район, рівнинний, середньо- і сильнорозчленований, зі складним ґрунтовим покривом, переважно чорноземи типові малогумусні та опідзолені ґрунти
65Сумсько-Хорольський район, рівнинний, в північній частині - підвищений, середньорозчленований, з переважанням чорноземів типових малогумусних
66Зінківський район, рівнинний, в північній частині - підвищений, середньо- і сильнорозчленований, з чорноземами типовими малогумусними, на терасах-луговими солонцюватими ґрунтами (засолення хлоридно-сульфатно-содовое)
67Тростянецький район, підвищений, середньо- і сильнорозчленований, зі складним ґрунтовим покривом, переважно чорноземи типові малогумусні та опідзолені ґрунти
68Богодухівський район, рівнинний, в північній частині - підвищений, середньорозчленований, з неоднорідним ґрунтовим покривом, переважно чорноземи типові середньогумусні, уздовж річок - опідзолені ґрунти та чорноземи реградовані
69Кардовський район, рівнинний, середньорозчленований, з переважанням чорноземів типових середньогумусних важкосуглинкових
70Валківсько-Харківський район, рівнинний, в північній частині - підвищений і сильнорозчленований зі складним ґрунтовим покривом, переважно опідзолені ґрунти та чорноземи реградовані
71Харківсько-Салтівський район, підвищений, сильнорозчленований, зі складним ґрунтовим покривом, переважно чорноземи типові середньогумусні важкосуглинисті, є чорноземи реградовані і опідзолені ґрунти
72Шевченківський район, рівнинний, в північній частині - підвищений, середньорозчленований, з переважно чорноземами типовими середньогумусними, місцями остаточно-солонцюватими, зустрічаються чорноземи реградовані і опідзолені ґрунти
Закарпатська провінція (Частина Середньодунайської низовини)
Бурі лісові опідзолені і оглеєні ґрунти широколистяних лісів
73Ужгородсько-Мукачівський район, нерозчленований, з дерновими опідзоленими суглинними ґрунтами і оглеєними їх видами
74Берегівський-Виноградівський район дрібногірський рельєфу, з дерновими опідзоленими суглинними ґрунтами і оглеєними їх видами, зустрічаються буроземно-підзолисті ґрунти
Зона степу
Чорноземи звичайні і південні на лесових породах (ґрунти змиті і незмиті)
Підзона північного степу
Чорноземи звичайні на лесових породах (ґрунти змиті і незмиті)
Південно-західна провінції
Помірно-континентальний клімат з теплими малосніжними зимами
75Бородинський район, розчленований, з чорноземами звичайними мало- і середньогумусними потужними міцелярно-карбонатними; багато змитих ґрунтів
76Саратський район, слабкорозчленований, з чорноземами звичайними міцелярно-карбонатними
Правобережна провінція
Помірно-континентальний клімат (слабопосушливий і посушливий)
77Цебриківський район, сильнорозчленований, з чорноземами звичайними мало - і середньогумусними потужними, часто змитими
78Веселинівський район, розчленований, з чорноземами звичайними середньо - і малогумусними
79Первомайсько-Кіровоградський район, сильнорозчленований, з чорноземами звичайними середньо- і малогумусними потужними, багато змитих ґрунтів
80Верхньодніпровський район, розчленований, з чорноземами звичайними мало- і середньогумусними потужними, переважно змитими
81Роздольненський район, розчленований, з чорноземами звичайними середньо - і малогумусними
82Новобузький район, слабкорозчленований, з чорноземами звичайними малогумусними, іноді (у подах) - лучно-чорноземними і дерновими осолоділими глейовими ґрунтами
83П'ятихатський район, сильнорозчленований, з чорноземами звичайними середньо - і малогумусними; багато змитих ґрунтів
84Томаківський район, слабкорозчленований, з чорноземами звичайними малогумусними
Лівобережна провінція
Континентальний клімат (посушливий) із періодичними суховіями
85Красноградсько-Лозівський район, слабкорозчленований, з чорноземами звичайними середньо - і малогумусними потужними, по долинах річок - луговими і лугово-чорноземними ґрунтами, часто солонцюватими (засолення хлоридно - сульфатно-содове)
86Нехворощанський район, слабкорозчленований, з чорноземами звичайними мало - і середньогумусними потужними, по долинах річок і в западинах - лучно-чорноземними і лучними солонцюватими ґрунтами (засолення хлоридно-сульфатно-содовое)
87Новомосковський район, акумулятивно-терасова рівнина, з неоднорідним ґрунтовим покривом: чорноземами звичайними малогумусними потужними (на високих терасах) і дерновими і лучно-чорноземними ґрунтами (на низьких терасах); зустрічаються солонці в комплексі (засолення хлоридно-сульфатно-содовое)
88Синельниківський район, розчленований, з чорноземами звичайними мало- і середньогумусними; по долинах річок - лучними і лучними солонцюватими ґрунтами
89Червоноармійський район, розчленований, з переважанням чорноземів звичайних середньогумусний змитих; по долинах річок - лучно-чорноземні та солонцюваті ґрунти
90Михайлівський район, слабкодренована акумулятивна рівнина з чорноземами звичайними малогумусними, в подах - лучно-чорноземними і дерновими осолоділими глейовими ґрунтами
91Оріхівсько-Розівський район, сильнорозчленований, переважно з чорноземами звичайними малогумусними, поширені чорноземи на важких глинах; часто змиті ґрунти
92Маріупольський район, нерівномірно розчленований, з переважанням чорноземів звичайних, по долинах річок - чорноземів і дернових ґрунтів щебнюватих на елювії щільних безкарбонатних порід
Донецька провінція
Помірно-континентальний клімат
93Старобешівсько-Слов'янський район, сильнорозчленований, з неоднорідним ґрунтовим покривом, переважно чорноземи звичайні середньогумусні на лесових породах (північ, північний захід) і чорноземи і дернові ґрунти щебнюваті на елювії пісковиків і сланців
94Харцизького-Ворошиловградський район, сильнорозчленований, з переважанням чорноземів і дернових ґрунтів щебнюватих на елювії пісковиків і сланців; сильнозмиті ґрунти
Задонецька провінція
Континентальний клімат з неоднорідним ґрунтовим покривом
95Ізюмсько-Петрівський район, терасовий, з дерновими піщаними оглеєними і неоглеєних ґрунтами в комплексі зі слабкогумусованими пісками і чорноземними піщаними ґрунтами
96Балаклійсько-Айдарський район, сильнорозчленований, переважно з чорноземами звичайними сильнозмитими
97Деркульський район, сильнорозчленований з переважанням чорноземів звичайних; багато змитих ґрунтів
98Біловодський район, сильнорозчленований, з чорноземами південними (на лесових породах) і дерновими карбонатними ґрунтами на елювії карбонатних порід
Підзона південного степу
Чорноземи південні на лесових породах (ґрунти змиті і незмиті)
Придунайська провінція
Переважно південні чорноземи, добредреновані лівими притоками Дунаю
99Причорноморський район, розчленований, з чорноземами південними міцелярно-карбонатними і остаточно-солонцюватими, в заплавах річок - вдруге засоленими солонцями
Правобережна провінція
Чорноземи південні, слабодреновані річковою мережею
100Овідіопольсько-Комінтернівський район, слабкорозчленований, з чорноземами південними малогумусними
101Новоодеський район, слабкорозчленований, з чорноземами південними малогумусними, по долинах річок - солонцюватими ґрунтами
102Баштансько-Олександрівський район, нерозчленований, подовий, з чорноземами південними малогумусними, в подах - лучно-чорноземними і дерновими осолоділими ґрунтами і солодями
103Апостолівський район, слабкорозчленований, зустрічаються поди; з чорноземами південними малогумусними, в подах - лучно-чорноземними і дерновими осолоділими ґрунтами і солодями
Лівобережна провінція
Чорноземи південні, часто змиті
104Сірогозький район, нерозчленований, зустрічаються поди; з чорноземами південними малогумусними, в подах - лучно-чорноземними і дерновими осолоділими ґрунтами і солодями, спорадично - плями солонців
105Астраханський район, слабкорозчленований, з чорноземами південними малогумусними, часто змитими
Кримська провінція
Переважно чорноземні і дернові карбонатні ґрунти на елювії карбонатних порід; в заплавах річок - лучно-чорноземні ґрунти
106Західно-Тарханкутський район, розчленований, підвищений, з чорноземами і дерновими карбонатними ґрунтами на елювії карбонатних порід у поєднанні з чорноземами південними
107Східно-Тарханкутський район, розчленований, знижений, з чорноземами і дерновими карбонатними ґрунтами на елювії карбонатних порід у поєднанні з чорноземами південними
108Червоногвардійський район, слабкорозчленований, з переважанням чорноземів південних в поєднанні з чорноземами і дерновими карбонатними ґрунтами на елювії карбонатних порід і важких глинах
109Сакський район, слабкорозчленований, з чорноземами на важких глинах у поєднанні з чорноземами і дерновими карбонатними ґрунтами на елювії карбонатних порід
110Жовтневий район, розчленований, з чорноземами південними у поєднанні з чорноземами південними остаточно-солонцюватими і чорноземами і дерновими карбонатними ґрунтами на елювії карбонатних порід; по долинах річок лучно-чорноземні та лучні солонцюваті ґрунти (засолення хлоридно-сульфатне)
Керченська провінція
Неоднорідний ґрунтовий покрив, переважно чорноземи (частіше солонцюваті) на важких глинах в різних поєднаннях
111Північно-східний район, сильнорозчленований, з чорноземами переважно солонцюватими на важких глинах (засолення хлоридно-сульфатне)
112Південно-західний район, розчленований, з солонцями і темно-каштановими солонцюватими ґрунтами (засолення хлоридно-сульфатне)
Зона південної сухого степу
Темно-каштанові і каштанові остаточно-солонцюваті і солонцюваті ґрунти в комплексі із солонцями (ґрунти переважно на лесових породах)
Правобережна провінція
Темно-каштанові остаточно-солонцюваті ґрунти
113Одеський район, слабкорозчленований, з темно-каштановими остаточно-солонцюватими ґрунтами в поєднанні з чорноземами південними остаточно-солонцюватими
114Очаківський район, нерозчленований, подовий, з темно-каштановими остаточно-солонцюватими ґрунтами і чорноземами південними остаточно-солонцюватими, в подах - лучно-чорноземними і дерновими осолоділими глейовими ґрунтами і солодями
Лівобережна провінція
Темно-каштанові остаточно-солонцюваті і каштанові солонцюваті ґрунти в комплексі із солонцями
115Олешківський район, терасовий, з піщаними буграми (кучугурами), з дерновими піщаними і глинисто-піщаними, переважно неоглеєними ґрунтами в комплексі зі слабкогумусованими пісками і чорноземними піщаними ґрунтами
116Скадовський район, нерозчленований, з дрібними подами, з темно-каштановими остаточно-солонцюватими ґрунтами і чорноземами південними остаточно-солонцюватими, солонці в комплексі (засолення хлоридно-сульфатне)
117Асканійський район, нерозчленований, подовий, з темно-каштановими остаточно-солонцюватими і чорноземами південними остаточно-солонцюватими, в подах - лучно-чорноземними і дерновими осолоділими глейовими ґрунтами і солодями
118Приазовський район, нерозчленований, з темно-каштановими остаточно-солонцюватими ґрунтами і каштановими солонцюватими ґрунтами в комплексі з солонцями
119Присиваський район, знижений, нерозчленований, з каштановим солонцюватими ґрунтами в комплексі з солонцями (засолення хлоридно-сульфатне)
Кримська провінція
Безстічна рівнина з темно-каштановими солонцюватими ґрунтами
120Ішунський район, знижений, з темно-каштановими солонцюватими і остаточно-солонцюватими ґрунтами в комплексі з солонцями (засолення хлоридно-сульфатне)
121Роздольненський район, підвищений, з темно-каштановими солонцюватими ґрунтами, місцями в поєднанні з солонцями
122Кіровський район, знижений, слаборозчленований, з темно-каштановими солонцюватими ґрунтами в поєднанні з солонцями (засолення хлоридно-сульфатне); в долині Салгира лучно-чорноземні ґрунти
123Арабатський район, піщано-баровий, ґрунти малорозвинені
II. Українські Карпати (Частина гірської країни Карпат)
Лісолучна буроземна зона Передкарпаття
Акумулятивна рівнина з дерново-підзолистими і дерновими опідзоленими переважно поверхнево-оглеєними ґрунтами
124Івано-Франківський район, терасовий, сильнорозчленований, знижений, з переважанням дернових опідзолених і дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтів
125Самбірсько-Коломийський район, терасовий, розчленований, підвищений, з переважанням дерново-підзолистих поверхнево оглеєних ґрунтів у поєднанні з буроземно-підзолистими ґрунтами
126Сторожинецький район, сильнорозчленований, з переважанням дерново-підзолистих поверхневооглеєних ґрунтів у поєднанні з буроземно-підзолистими ґрунтами
Карпатська гірська лісолучна буроземна зона
Низькогірний ґрунтово-кліматичний пояс
Бурі опідзолені оглеєні ґрунти
127Самбірсько-Долинський район, поперечнорозчленований, з дерново-буроземними ґрунтами
128Свалявський район, плосковершинний, гірсько-лісовий, з бурими гірсько-лісовими щебнюватими і дерново-буроземними ґрунтами
129Солотвинський район міжгірських ерозійних западин з бурими гірсько-лісовими щебнюватими і дерново-буроземними ґрунтами
Средньогірний ґрунтово-кліматичний пояс
Бурі гірсько-лісові щебнюваті і дерново-буроземні ґрунти
130Турновський район, пологосхиловий, з поперечним розчленуванням, підвищеної вологості, з бурими гірсько-лісовими щебнюватими і дерново-буроземними ґрунтами
131Славсько-Міжгірський район, поперечно розчленований (з глибоким розчленуванням), щодо холодний, з бурими гірсько-лісовими щебнюватими і дерново-буроземними ґрунтами
132Путильський район, привододільний, з поперечним розчленуванням, відносно теплий, з бурими гірсько-лісовими щебнюватими і дерново-буроземними ґрунтами
Високогірний лісовий ґрунтово-кліматичний пояс
Бурі гірсько-лісові щебнюваті і дерново-буроземні ґрунти
133Рахівський район, плосковершинний, сильнорозчленований, з бурими гірсько-лісовими щебнюватими і дерново-буроземними ґрунтами
134Підполонинській район глибоких міжгірських западин з бурими гірсько-лісовими щебнюватими і дерново-буроземними ґрунтами
Зона полонини
Високогірні луки (плосковершинні) з гірсько-лучними і дерново-буроземними ґрунтами
Лісолучна буроземна зона Закарпаття
Область Вулканічних Карпат і міжгірських западин з буроземно-підзолистими поверхнево-оглеєними ґрунтами
135Перечинський район міжгірських западин з буроземно-підзолистими ґрунтами і поверхнево-оглеєними їх видами
136Іршавсько-Хустський район підвищеної вологості буроземно-підзолистих поверхнево оглеєних ґрунтів
III. Кримська гірська країна
Кримська передгірна степова зона
Розчленовані ярами і балками схили Зовнішнього пасма
137Західний приморський район, передгірний, акумулятивно-денудаційні, з чорноземами і дерновими карбонатними ґрунтами на елювії карбонатних порід у поєднанні з чорноземами на важких глинах
138Центральний район розчленованих схилів Зовнішнього пасма з чорноземами і дерновими карбонатними ґрунтами на елювії карбонатних порід у поєднанні з солонцями
Кримська передгірна лісостепова зона
Ерозійні депресії з елементами акумулятивного рельєфу
139Західний приморський район зі структурними поверхнями куестових пасм (друге і третє), з коричневими гірськими щебнюватими ґрунтами, чорноземами і дерновими карбонатними ґрунтами на елювії карбонатних порід в різних поєднаннях
140Північний район ерозійних повздовжніх депресій з чорноземами і дерновими карбонатними ґрунтами в поєднаннях з лучно-чорноземними ґрунтами і солонцями
Кримська гірсько-лісова зона
Інтенсивно розчленовані північні схили Головного пасма
141Західний район низьких гір з бурими гірсько-лісовими щебнюватими і дерново-буроземними ґрунтами на елювії карбонатних порід (вапняків)
142Центральний район середньовисоких гір з бурими гірсько-лісовими щебнюватими і дерново-буроземними ґрунтами на елювії карбонатних порід (вапняків)
Зона яйл
Гірсько-чорноземні і гірсько-лучні ґрунти
Субтропічна помірно-тепла зона південного схилу Головного пасма
Інтенсивно розчленована, з активною зсувною діяльністю
143Західний район середземноморського клімату з коричневими гірськими щебнюватими і бурими гірсько-лісовими ґрунтами
144Східний район з коричневими гірськими щебнюватими і бурими остепненними ґрунтами