Гідрологічне районування України

Агрогрунтове районування
Границя країн
Границя зон
Границя областей
Границя підобластей
1. Рівнинна частина України
Зона надмірної водності
Поліська область надмірної водності
Деснянська область надмірної водності
Зона достатньої водності
Західна область достатньої водності
Волинська підобласть
Верхньоприп'ятсько-Бузька підобласть
Правобережно-Дніпрвська область
Лівобережно-Дніпровська область достатньої водності
Трубіж-Супойська підобласть
Сульсько-Ворсклинська підобласть
Верхньопсельсько-Сіверськодонецька підобласть
Зона недостатньої водності
Нижньобузько-Дніпрвська область
Сіверськодонецько-Дніпровська область
Причорноморська область низької водності
Приазовська область
Кримська рівнинна область дуже низької водності
2. Українські Карпати
Тисо-Латорицька область значної водності
Центральнокарпатська область високої водності
Дністровсько-Прутська область підвищеної водності
3. Гірський Крим
Гірськокримська область підвищеної водності