Геоботанічне районування України

Геоботанічне районування
Границя областей
Границя провінцій
Границя підпровінцій
Границя округів
Європейська широколистянолісова область
Альпійсько-Карпатська гірська провінція лісів та високогірної рослинності
Східнокарпатська підпровінція листяних та хвойних лісів та високогірної рослинності
1Верховинсько-Бескидський округ звичайнодубових, букових, модринових та ялинових лісів та післялісових луків
2Мармаросько-Чорногірсько-Свидовецький округ скельно- та звичайнодубових, букових, модринових та ялинових лісів, субальпійської та альпійської рослинності
Центральноєвропейська провінція широколистяних лісів
Південнополісько-Західноподільська підпровінція широколистяних лісів, луків, лучних степів та евтрофних боліт:
3Сандомирсько-Верхньодністровський округ дубових, дубово-соснових лісів, луків та евтрофних боліт
4Опільсько- Кременецький округ букових, грабово-дубових лісів, справжніх та остепнених луків та лучних степів
5Покутсько-Медоборський округ букових, грабово-дубових та дубових лісів, справжніх та остепнених луків та лучних степів
6Розтоцький округ букових, буково-соснових, дубово-соснових, ялицевих та дубових лісів, заплавних луків та евтрофних боліт
7Малополіський округ грабово-дубових, соснових лісів, заплавних луків та евтрофних боліт
8Люблінсько-Волинський округ грабово-дубових, дубових лісів та остепнених луків
Східноєвропейська (Сарматська) провінція хвойно-широколистяних та широколистяних лісів
Поліська підпровінція хвойно-широколистяних лісів
9Західнополіський округ дубово-соснових, соснових, грабово-дубових лісів, заплавних луків та евтрофних боліт
10Верхньоприп'ятський округ соснових, вільхових, ялинових (фрагментарно) лісів, заплавних луків та оліго-мезо-, евтрофних боліт
11Центральнополіський округ грабово-дубових, дубових, дубово-соснових лісів, заплавних луків та евтрофних боліт
12Київський правобережний округ грабово-дубових, дубово-соснових лісів, заплавних луків та евтрофних боліт
13Лівобережнополіський округ дубово-соснових, дубових, соснових лісів, заплавних луків та евтрофних боліт
14Неруссо-Деснянський округ дубово-соснових, соснових, липово-дубових лісів, заплавних луків, мезо- та евтрофних боліт
Середньоруська підпровінція листяних лісів
15Присеймський округ липово-дубових, кленово-липово-дубових та дубових лісів, луків та евтрофних боліт
Євразійська степова область
Лісостепова підобласть
Паннонська провінція геліофільних та неморальних лісів, остепнених луків та лучних степів
16Закарпатський округ скельнодубових та звичайнодубових лісів та остепнених луків
Східноєвропейська лісостепова провінція дубових лісів, остепнених луків та лучних степів
Українська лісостепова підпровінція
17Бесарабський округ дубових та букових лісів, остепнених луків та лучних степів
18Цектральноподільський округ грабово-дубових та дубових лісів та суходільних луків
19Півпічноподільський округ грабово-дубових, дубових лісів, остепнених луків то лучних степів
20Північний Правобережнопридніпровський округ грабово-дубових, дубових лісів, остепнених луків та лучних степів
21Центральний Правобережнопридніровський округ грабово-дубових, дубових лісів та лучних степів
22Лівобережнодніпровський округ липово-дубових, грабово-дубових, соснових (на терасах) лісів, луків галофітної та болотної рослинності
23Північний лівобережний округ липово-дубових лісів та остепнених луків
24Полтавський округ липово-дубових, соснових, дубово-соснових лісів, остепнених луків, лучних степів та евтрофних боліт
25Південнокодринський округ пухнасто- та звичайнодубових лісів та різнотравно-злакових степів
26Південноподільський округ дубових лісів та лучних степів
27Південний Правобережнопридніпровський округ дубових лісів та лучних степів
Середньоруська лісостепова підпровінція
28Сумський округ кленово-липово-дубових, дубових лісів та лучних степів
29Харківський округ дубових, липово-дубових лісів та лучних степів
Понтична степова провінція
Чорноморсько-Азовська степова підпровінція
30Дністровсько-Бузький округ різнотравно-злакових степів та байрачних лісів
31Бузько-Дніпровський (Криворізький) округ різнотравно-злакових степів, байрачних лісів та рослинності гранітних відслонень
32Самарський лівобережний округ різнотравно-злакових степів, байрачних лісів та засолених луків
33Донецький лісостеповий округ дубових лісів, лучних та різнотравно-злакових та петрофітних степів
34Саратський округ різнотравно-злакових степів
35Дунай-Дністровський округ злакових та полиново-злакових степів та плавнів
36Одеський округ злакових та полиново-злакових степів, засолених луків, солончаків та рослинності карбонатних відслонень
37Бузько-Інгульський округ злакових степів, подових луків та рослинності вапнякових відслонень
38Нижньодніпровський округ піщаних степів, пісків та плавнів
39Дніпровсько-Азовський округ злакових та полиново-злакових степів та подових луків
40Приазовський округ різнотравно-злакових степів та рослинності гранітних відслонень
41Присиваський округ полиново-злакових степів, солонців та солончаків
42Центральнокримський округ різнотравно-злакових та злакових степів
43Керченсько-Таманський округ різнотравно-злакових та злакових степів, солончаків та рослинності карбонатних відслонень
Середньодонська степова підпровінція
44Сіверськодонецький округ різнотравно-злакових степів, байрачних дубових лісів та рослинності крейдових відслонень (томілярів)
Середземноморська область склерофільних лісів, маквісу, шибляку фриган та томілярів
Евксинська провінція геміксерофільиих лісів, гірських степів, фриган і томілярів
Кримсько-Новоросійська підпровінція геміксерофільних та неморальних лісів, гірських степів і томілярів
45Гірськокримський округ хвойних та широколистяних неморальних та геміксерофільиих лісів, степів томілярів