Карта неотектоніки

Умовні позначення

Сумарні амплітуди неотектонічних рухів (метри)

Платформи
більше 300
від 300 до 200
від 200 до 100
від 100 до 0
від 0 до -100
від -100 до -200
від -200 до -300
від -300 до -600
більше -600
Геосинкліналі
більше 2000
від 2000 до 1500
від 1500 до 1000
від 1000 до 500
від 500 до 0
від 0 до -1000
менше -1000
від 100 до 0 від 200 до 100 від 200 до 100 від 300 до 200 від 0 до -100 від -100 до -200 від 300 до 200 від -200 до -300 від -200 до -300 більше 300 менше -1000 від 1000 до 500 менше -1000 від 0 до -1000 від 1500 до 1000 від 500 до 0 від -100 до -200 від -100 до -200 від 0 до -1000 від 0 до -100 від 1000 до 500 від -100 до -200 більше 300 від -300 до -600 від 300 до 200 від 1500 до 1000 від 0 до -1000 від 1000 до 500 від 2000 до 1500 від 500 до 0 від 1000 до 500 від -300 до -600 від -200 до -300 від 2000 до 1500 від 0 до -100 від 100 до 0 від 100 до 0 від 200 до 100 від 100 до 0 від 200 до 100 від 1500 до 1000 від 2000 до 1500 від 100 до 0 від -300 до -600 від -100 до -200 більше 2000 від -100 до -200 менше -600 від -100 до -200 від -100 до -200 від 200 до 100 від 200 до 100 від -100 до -200 -1000 150 -125 -225 250 -1000 -500 -1500 -4000 1000 300 -2000 150 -50 200 -25 75 25 100 75 50 125 225 150 300 200 150 -150 -600 -300 -200 -75 -100 175 200 -200 -100 -200 -50 -300 500 -100 -200 1000 Границя докембрійської платформи Границя центрального грабена Дніпровсько-Донецькой западини Границя Українського щита у домезозойському зрізі Разривні порушення Границя між флішевими Карпатами і Закарпатськими западинами Границя Карпатських і Кримських гір Границя Індоло-Кубанського пргину Границя максимального поширення Дніпровського заледеніння Тортонське Тортонське Тортонське Тортонське Сарматське Сарматське Понтійське Понтійське Понтійське Мєотичне Мєотичне Куяльницьке Куяльницьке Куяльницьке Куяльницьке Куяльницьке Кімерійське Кімерійське Кімерійське