Районування України

Районування це процес, а також результат розподілу території на відносно цілісні частини - райони.

З огляду на мету дослідження та відображення феноменів, що вивчаються, районування поділяють на одиничне і загальне. При одиничному районуванні за критерій поділу території використовується одна ключова ознака, тобто певний компонент природного середовища. Загальне ж районування критеріальною основою має комплекс ознак, що дозволяє виділяти інтегральні райони за характерними поєднаннями природних властивостей.

Результатом районування є мережа районів, що відображає просторову специфіку, ієрархічність у територіальній організації природних комплексів. При такому виділені, райони повинні відповідати наперед заданим типологічним і класифікаційним характеристикам.

Одним із головних завдань географії є виявлення та вивчення районів, визначення їхніх меж і картографування. Отже одним з результатів районування є його карта. На цьому сайті представлена добірка наявних у електронному вигляді карт районування території України за певними природними ознаками (компонентами природи та їх комплексами).