• Рівнини
  • Акумулятивні рівнини
  • Гори

Геоморфологічна карта України

Геоморфологічна карта України
Типи морських берегів
Акумулятивні рівніАбразивно-акумулятивні вирівняні
Акумулятивні лопастіАбразивно-акумулятивні зсувні
Акумулятивні вирівняні (лагунові)Абразивно-вирівняні (в глинистих породах)
Акумулятивні вирівняні (лиманні)Абразивно-вирівняні (в скелястих породах)
Абразивно-бухтові гористіАбразивно-бухтові інгресійні
Абразивно-акумулятивні бухтові (в глинистих породах)
Форми рельєфу
Ерозійно-денудаційніГравітаційно-денудаційніВулканічні і псевдовулканічні
Льодовикові і воднольодовикові
Тектонічні
Пролювіальні
Еолові
Алювіальні рівнини
Заплавні (голоценові) тераси (QIV)IV надзаплавні тераси (QIII)
I надзаплавні тераси (QIII)IV і V надзаплавні нерозчленовані тераси (QII-QI)
II надзаплавні тераси (QIII)V надзаплавні тераси (QI)
I, II надзаплавні тераси і тераси-дельти (QIII)VI надзаплавні тераси (QI)
I, II накладені на більш давні терасиIV-VI надзаплавні тераси (QII-QI)
III надзаплавні тераси (QII)Нерозчленовані тераси (N2-QI)
Річкові долини з невиділеними терасами
Льодовикові і воднольодовикові рівнини
Моренні і моренно-горбисті (QII)
Моренно-зандрові (QII)
Зандрові (QII)
Лесові рівнини
Позальодовикові області (N-Q)Льодовикові і прильодовикові області (N-Q)
Підвищені сильнорозчленованіПідвищені, сильнорозчленовані
Підвищені розчленованіПідвищені розчленовані
Низинні розчленовані [N1(N2)-Q]Підвищені низинні розчленовані
Низинні слаборозчленовані [N1(N2)-Q]
Низинні дрібногорбисті (Керч) [N1(N2)-Q]
Морські та лиманно-морські рівнини
Сучасні
Карангатська
Давньоевксинська
Чаудинська
Акумулятивно-денудаційні рівнини (N1- Q)
Підвищені купольно-останцеві, розчленовані
Підвищені останцево-горбисті, місцями переходять у пасмово-горбисті
Низинні, місцями броньовані (слаборозчленовані)
Акумулятивно-денудаційні передгірні слаборозчленовані рівнини (N1s- Q)
Ерозійно-акумулятивна сильнохвиляста рівнина (Балтська) (N- Q)
Денудаційні і структурно-денудаційні рівнини
Підвищені [Pg (N)-Q]Низинні [Pg (N)-Q]
ХвилястіХвилясті з пасмами-брахіантикліналями
Пасмово-гривисті, місцями купольно-останцевіПологохвилясті (абразивні) з елементами аридної морфоскульптури
Столово-останцевіХвилясті з денудаційною морфоськульптурою
Пластові сильнорозчленовані
Хвилясті слаборозчленовані, місцями увалисті з гривистим придолинним розчленуванням
Денудаційно-тектонічні гори
Середньовисокі і низькі гори Карпат N-Q)
Гори різкорозчленовані з льодовиковою морфоскульптурою
Гори вирівняні плосковершинні
Гори з м’якими схилами і поздовжним розчленуванням
Гори з поперечним розчленуванням (внутрішньої синклинальной зони)
Гори асиметричні
Міжгірські долини - депресії з ерозійною і акумулятивною морфоскульптурою
Середньовисокі і низькі гори Криму (N-Q)
Гори вирівняні (яйла) з розвитком карстової морфоскульптури
Гори Головного пасма останцеві, інтенсивно розчленовані
Південнобережний схил сильнорозчленований з розвитком ерозійної і зсувної морфоскульптури
Північний схил Головного пасма з інтенсивним поперечним розчленуванням
Холмогори східного і західного краю гір
Куестово-останцеве низькогір’я
Міжкуестові поздовжі долини і депресії з ерозійно-акумулятивною морфоскульптурою
Денудаційно-вулканічні гори (N2-QI)
Гори низькі з поперечним розчленуванням
Структурно-геологічна основа морфогенетичних типів рельєфу
Архейсько-протерозойска кристалічна або метаморфічнаПалеогенова пластова
Архейсько-протерозойска кристалічна або метаморфічна напівзакрита палеоген-неогенова пластово-покривнаПалеоген-неогенова пластово-покривна
Архейсько-протерозойска напівзакрита неогенова пластово-покривнаНеогенова пластово-покривна
Верхньопалеозойска складчастаМіоценова пластова місцями малоскладчаста
Мезозойська складчастаМіоценова складчаста
Верхньокрейдова пластоваПонтічна пластова
Мезозой-палеогенова складчастаПліоценова пластова або покривна