Ландшафтна карта України

Рівнинні східноєвропейські ландшафти
Мішано-лісові Поліські
Денудаційні підвищені рівнини з дерново-слабко - і середньопідзолистими ґрунтами в поєднанні з дерновими карбонатними, з грабово-дубовими суборами
Денудаційні рівнини з дерновими карбонатними ґрунтами в поєднанні з дерново-підзолистими і болотними, з сосново-грабовими судібровами, з карстовими западинами
Кінцевоморенні горбисто-пасмові височини з дерново-слабкопідзолистими ґрунтами, з суборами
Моренно-зандрові рівнини з дерново-слабко- і середньопідзолистими ґрунтами, з грабовими суборами
Алювіально-зандрові рівнини з дерново-підзолистими і дерновими глейовими ґрунтами, з суборами і борами
Терасові піщані рівнини з дерново-слабкопідзолистими і дерновими ґрунтами, з борами, суборами і низинними болотами
Слабкодреновані рівнини з низинними, перехідними і верховими (сфагновими) болотами
Моренно-зандрові підвищені рівнини з дерново-середньопідзолистими ґрунтами, з суборами і сугрудками
Зандрові рівнини з дерново-підзолистими ґрунтами, борами і суборами з денудаційним останцями
Моренно-зандрові низинні рівнини з дерново-підзолистими ґрунтами, суборами і борами
Алювіально-зандрові рівнини з дерново-слабко- і середньопідзолистими ґрунтами, з борами і суборами, низинними болотами
Моренно-зандрові слабкохвилясті рівнини з дерново-середньопідзолистими ґрунтами
Зандрові рівнини з дерново-слабкопідзолистими ґрунтами, з борами і суборами, низинними болотами
Терасові піщані рівнини з дерново-слабкопідзолистими ґрунтами в поєднанні з дерновими і торф'яно-болотними, з суборами і борами
Терасові рівнини з дерново-середньопідзолисті ґрунтами, з суборами і судібровами
Прохідні поганодреновані долини з дерново-підзолистими глейовими і дерновими ґрунтами, низинними торфовищами, вільховими сугрудками і ольсами
Моренно-зандрові горбисті рівнини з дерново-середньопідзолистими ґрунтами, з липовими суборами і судібровами з денудаційними крейдовими і пісковиковими останцями
Алювіально-зандрові рівнини з дерново-слабко- середньопідзолистими ґрунтами з суборами і борами
Алювіально-зандрові рівнини з дерново-слабко- середньопідзолистими ґрунтами з карстовими воронками (вертеба)
Терасові піщані і зандрові рівнини з дерново-слабкопідзолистими ґрунтами, з борами і суборами
Лісостепові (Поєднання шіроколистянолісових і лучно-степових)
Розчленовані лесові височини з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами, з грабовими дібровами
Структурно-денудаційні сильнорозчленовані лесові височини з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами, з грабовими і буковими дібровами
Ерозійно-денудаційні лесові височини з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами, з грабовими і буковими дібровами
Закарстовані рівнини з сірими, темно-сірими опідзоленими і чорноземними ґрунтами
Товтрові пасмово-горбисті закарстовані височини, складені рифовими вапняками, з опідзоленими ґрунтами, з грабовими дібровами
Денудаційні хвилясті лесові рівнини з чорноземами малогумусними і опідзоленими ґрунтами
Слабкорозчленовані лесові рівнини з чорноземами типовими малогумусними і опідзоленими, з долинами, врізаними в палеозойські породи
Терасові лесові рівнини з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами
Терасові лесові розчленовані рівнини з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами, з грабовими дібровами, з виходами палеозойських порід
Хвилясті розчленовані лесові височини з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами, з грабовими дібровами, ярами і балками, врізаними в кристалічні породи
Лесові височини і схили височин з сірими опідзоленими ґрунтами, з глибокими долинами, врізаними в палеозойські породи
Денудаційні хвилясті лесові рівнини з чорноземами типовими малогумусними
Сильнорозчленовані лесові рівнини з чорноземами типовими малогумусними і опідзоленими, з грабовими дібровами, з ярами і балками, врізаними в кристалічні породи
Підвищені сильноеродовані рівнини з чорноземами, типовими середньогумусними, з лісами з дуба скельного, з ярами і балками, врізаними в балтські відклади
Розчленовані лесові рівнини з чорноземами типовими середньогумусними, з грабовими дібровами, з долинами, врізаними до кристалічних порід
Терасові горбисті піщані рівнини з дерново-підзолистими ґрунтами, з грабовими суборами
Розчленовані лесові рівнини з сірими опідзоленими ґрунтами, з грабовими дібровами
Сильнорозчленовані лесові височини і схили височин з еродованими опідзоленими ґрунтами, з ярами і балками, врізаними в палеогенові відклади, із зсувами
Сильноеродовані височини з гляціодислокаціями на Юрсько-крейдовому фундаменті, з сірими опідзоленими ґрунтами, грабовими дібровами, відторженцями і зсувами
Розчленовані лесові рівнини з чорноземами типовими малогумусними і опідзоленими
Низинні слабкорозчленовані лесові рівнини з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами
Сильнорозчленовані горбисті правобережні схили з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами, нагірними дібровами, з давньозсувними останцями (Шишаками)
Розчленовані підвищені лесові рівнини з чорноземами типовими малогумусними і опідзоленими, з дібровами
Розчленовані полого-хвилясті лесові підвищені рівнини з чорноземами типовими середньогумусними
Терасові лесові рівнини з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами
Давні прохідні долини
Тераси слабкодренованих рівнини з чорноземами типовими в поєднанні з лучно-чорноземними солонцюватими ґрунтами і солончаками
Терасові горбисті піщані рівнини з дерново-підзолистими ґрунтами, з борами і суборами
Сильнорозчленовані лесові рівнини з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами, з дібровами, ярами і балками, врізаними до крейдових порід
Сильнорозчленовані лесові височини з чорноземами типовими малогумусними в поєднанні з сірими опідзоленими ґрунтами, з дібровами
Сильнорозчленовані останцево-горбисті височини з чорноземами типовими середньогумусними, з дібровами, ярами і балками, врізаними в крейдові породи
Терасові лесові рівнини з чорноземами типовими середньогумусними, в комплексі з солонцюватими
Терасові горбисті піщані рівнини з дерново-підзолистими ґрунтами, з борами і суборами
Степові
Північностепові з байрачними дібровами
Лесові сильнорозчленовані височини з чорноземами звичайними середньогумусними глибокими, з ярами і балками, врізаними в кристалічні породи
Лесові сильно розчленовані схили височин і підвищені рівнини з чорноземами звичайними малогумусними, з ярами і балками, врізаними до кристалічних порід
Сильнорозчленовані височини з чорноземами звичайними малогумусними, з ярами і балками, врізаними в кристалічні породи, з денудаційним останцями (кам'яними могилами)
Лесові слабкорозчленовані рівнини з чорноземами звичайними малогумусними глибокими міцелярними
Лесові рівнини з чорноземами звичайними малогумусними в поєднанні з лучно-чорноземними і дерновими глейовими ґрунтами подів
Сильнорозчленовані схили лесових височин з чорноземами звичайними середньогумусними глибокими, з ярами і балками, врізаними в неогенових товщу, з гирнецовими дібровами
Розчленовані схили лесових височин з чорноземами звичайними середньогумусними, з ярами, широкими балками, врізаними в товщу балтських відкладів
Виположені схили височин з чорноземами звичайними малогумусними з ярами і широкими балками, врізаними в неогенову товщу
Слабкорозчленовані низинні рівнини з чорноземами звичайними середньогумусними глибокими
Підвищені розчленовані лесові рівнини з чорноземами звичайними середньогумусними глибокими
Підвищені розчленовані лесові рівнини з чорноземами звичайними малогумусними
Терасові лесові рівнини з чорноземами звичайними середньогумусними глибокими в поєднанні з лучно-чорноземними солонцюватими ґрунтами і солонцями
Терасові піщані рівнини з дерновими ґрунтами в поєднанні з лучними солонцюватими, з остепненими борами і суборами
Лесові акумулятивно-денудаційні сильно розчленовані височини з чорноземами звичайними середньогумусними, з ярами і балками, врізаними до юрсько-тріасових відкладів
Лесові сильнорозчленовані височини з чорноземами звичайними малогумусними, з ярами і балками, врізаними до карбонових відкладів
Сильнорозчленовані схили височин з чорноземами звичайними малогумусними, з ярами і балками, врізаними в палеогенові і крейдові відклади
Хвилясті височини з малопотужним лесовим покривом, з чорноземами типовими середньогумусними в поєднанні з чорноземами звичайними середньогумусними глибокими, з вододільними грабовими дібровами
Велико-пасмові сильнорозчленовані височини з чорноземами та дерновими щебнюватими ґрунтами на елювії щільних безкарбонатних і карбонатних порід а поєднанні з чорноземами звичайними
Хвилясто-увалисті розчленовані височини з чорноземами звичайними малогумусними в поєднанні з чорноземами та дерновими ґрунтами на елювії щільних безкарбонатних порід
Лесові сильнорозчленовані підвищені рівнини і схили височин з чорноземами звичайними середньогумусними
Сильнорозчленовані схили лесових височин і підвищені рівнини з чорноземами звичайними малогумусними
Розчленовані терасні лесові рівнини з чорноземами звичайними середньогумусними в комплексі з солонцюватими
Розчленовані терасні лесові рівнини з чорноземами звичайними малогумусними в комплексі з солонцюватими
Терасові горбисті піщані рівнини з дерновими і дерново-слабкопідзолистими ґрунтами, з сухими борами і піщаними степами
Середньостепові
Сильнорозчленовані схили лесових височин з чорноземами південними малогумусними, з денудаційним останцями (кам'яними могилами), з ярами і балками, врізаними в кристалічні породи
Лесові хвилясті рівнини з чорноземами південними малогумусними, з ярами і балками, врізаними до кристалічних порід
Лесові слабкодреновані рівнини з чорноземами південними малогумусними в поєднанні з лучно-черноземними, дерновими оглеєними ґрунтами і глеє-солодями подів
Лесові дреновані рівнини з чорноземами південними малогумусними
Лесові рівнини, розчленовані степовими балками (роздолами), з чорноземами південними малогумусними
Терасові лесові рівнини з чорноземами південними малогумусними в комплексі з солонцюватими
Південностепові
Низинні приморські рівнини з антропогеновим покривом на неогенових піщано-глинистих відкладах
Слабкодреновані лесові рівнини з чорноземами південними солонцюватими в комплексі з темно-каштановими солонцюватими ґрунтами і в поєднанні з лучно-чорноземними глейовими ґрунтами і глеє-солодями подів
Дреновані лесові рівнини з чорноземами південними слабкосолонцюватими в комплексі з темно-каштановими солонцюватими ґрунтами
Слабкодреновані лесові рівнини з темно-каштановими солонцюватими ґрунтами в комплексі з солонцями і в поєднанні з лучними солонцюватими ґрунтами і глеє-солодями подів
Дреновані лесові рівнини з темно-каштановими солонцюватими ґрунтами
Слабкодреновані лесові рівнини з каштановими середньо - та сильносолонцюватими ґрунтами в комплексі з солонцями і в поєднанні з лучними солончаками
Терасові і древньодельтові горбисті піщані рівнини з дерновими і чорноземними слабкогумусними ґрунтами, з піщаними степами, березовими і осиково-вільховими перелісками
Терасові піщано-лесові рівнини з чорноземами південними солонцюватими і темно-каштановими грунтами в комплексі з солонцями і в поєднанні з глеє-солодями і лучними солончаками западин
Кримські степові
Лесові рівнини з каштановими і темно-каштановими солонцюватими ґрунтами в комплексі з солонцями і лучними солончаками
Лесові слабко розчленовані рівнини з чорноземами південними солонцюватими в комплексі з темно-каштановими солонцюватими ґрунтами і солонцями
Горбисті хвилясто-сопочні рівнини з чорноземними і темно-каштановими солонцюватими ґрунтами в комплексі з солонцями на елювії сланцевих глин, мергелів і вапняків
Пологі денудаційні рівнини з чорноземними і темно-каштановими солонцюватими ґрунтами в комплексі з солонцями на глинистому елювії
Лесові рівнини з чорноземами південними малогумусними карбонатними (міцелярними)
Акумулятивно-денудаційні рівнини з чорноземами на елювіально-делювіальних карбонатних відкладах
Хвилясті увалисто-улоговинні рівнини з чорноземами щебнюватими на елювії карбонатних порід в поєднанні з чорноземами південними малогумусними на делювіальних лесовидних породах
Слабкохвилясті рівнини з чорноземами південними малогумусними карбонатними на елювіально-делювіальних лесовидних породах в поєднанні зі щебнюватими різновидами по схилах балок
Заплавні ландшафти рівнин
Лісові і лучно-болотні
Лісові, лучні остепнені і солонцюваті
Плавневі, лучно-степові, солонцювато-солончакові
Приморські ландшафти
Лиманно-морські солончакові рівнини
Черепашниково-піщані пересипи, коси і острови із слаборозвиненими дерново-чорноземними солончакуватими ґрунтами і солончаками
Карпатські ландшафти
Глибоко розчленовані височини з дерново-середньопідзолистими поверхневооглеєними ґрунтами в поєднанні з буроземно-підзолистими, з грабово-буковими дібровами
Денудаційні увалисто-пасмові височини з сірими опідзоленими ґрунтами, розорані, з дубово-грабовими бучинами
Піщано-глинисті і лесові рівнини з дерново-середньопідзолистими опідзоленими ґрунтами, розорані, з грабовими бучинами
Розчленовані високотерасові рівнини з дерновими опідзоленими ґрунтами, з грабовими дібровами
Низькотерасові слабкодреновані рівнини з глейовими дерновими і дерново-підзолистими ґрунтами, з вологими грабовими дібровами і судібровами
Терасові плоскі суглинисті піщано-галечникові рівнини з дерновими опідзоленими ґрунтами, переважно розорані, з грабовими дібровами
Крутосхилове низькогір'я з бурими лісовими щебнюватими ґрунтами, з грабово-смерековими дібровами
Круто-й пологосхилове низькогір'я з бурими лісовими щебнюватими ґрунтами, з грабовими бучинами і вторинними луками
Круто-й пологосхилове низькогір’я з бурими лісовими щебнюватими ґрунтами, з ялицево-буковими яличинами
Пологосхилове низькогір’я з бурими і буроземно-підзолистими щебенюватими ґрунтами, з буковими яличинами і ялиновими бучинами
Улоговинне пологосхилове низькогір’я з бурими і дерново-буроземними ґрунтами, частково розорані, з вторинними луками
Крутосхилові низькогір’я (стрімчаки екзотичних юрських вапняків) з бурими лісовими ґрунтами, буковими дібровами
Острівне горбоогір'я з бурими щебнюватими ґрунтами, з дубово-буковими лісами, виноградниками, садами
Виположені розчленовані передгір'я з буроземно-підзолистими ґрунтами, з виноградниками і садами
Крутосхилове низькогір’я з бурими лісовими щебенюватими ґрунтами, з грабовими бучинами
Крутосхилове середньогір'я з бурими лісовими щебнюватими ґрунтами, з бучинами і субучинами
Крутосхилове середньогір'я з бурими і буроземно-підзолистими щебнюватими ґрунтами, смереково-смерековими раменами і ялицево-буковими яличинами
Різко розчленоване середньогір'я з бурими і дерново-буроземними щебнюватими ґрунтами, з ялиновими сураменами
Субальпійське плосковершинне середньогір'я з дерново-буроземними і торф'яно-лучними щебнюватими ґрунтами, з криволіссям і гірськими луками (полонинами)
Субальпійське різкорозчленоване середньогір'я з дерново-буроземними і лучними щебнюватими ґрунтами, з криволіссям і гірськими луками
Кримські ландшафти
Куестові виположені пасма з чорноземами і дерновими карбонатними щебнюватими ґрунтами на елювії карбонатних порід, частково розорані
Куестові розчленовані пасма з дерновими карбонатними і дерново-буроземними щебнюватими ґрунтами, з дубовими перелісками (дубками) і лучними степами
Куестові розчленовані пасма з коричневими щебнюватими ґрунтами, шибляковими заростями і ялівцево-грабінниковими дібровами
Міжпасмові пологі зниження з чорноземами карбонатними, переважно розорані, з грабовими дібровами
Горбкувато-улоговинні низкогор'я з бурими і дерново-буроземними щебнюватими ґрунтами з грабовими дібровами
Глибокорозчленовані середньогір'я з бурими і дерново-буроземними щебнюватими ґрунтами, з грабовими дібровами і сосновими бучинами
Платоподібні закарстовані середньогір'я з черноземоподібними і дерново-буроземними щебнюватими ґрунтами, з остепненими луками (яйла)
Уривчасті і круті схили з бурими і дерново-буроземними щебнюватими ґрунтами, з буково-сосновими лісами
Глибокорозчленовані вулканічні низькогір’я з коричневими щебнюватими ґрунтами, ялівцево-грабінніковими і дубовими рідколіссям
Амфитеатроподібні прибережні зсувні схили з коричневими щебнюватими ґрунтами, з шибляковими заростями і ялівцево-дубовим рідколіссям, лісопарками, субтропічними культурами і виноградниками
Заплавні ландшафти гір
Гірські галечникові, передгірні піщано-галечникові суглинисто- галечникові міжгірські улоговини