Рослинність України

Ліси височин і рівнин
Хвойні та широколистяно-хвойні ліси
Соснові із сосни звичайної місцями в поєднанні з дубово-сосновими лісами, болотами і луками
Сільськогосподарські землі на місці соснових лісів, іноді в поєднанні з луками
Дубово-соснові, рідше грабово-дубово-соснові із сосни звичайної, дуба звичайного та граба звичайного, місцями в поєднанні з сосновими лісами
Сільськогосподарські землі на місці дубово-соснових лісів, місцями в поєднанні з луками
Дубово-соснові борових терас річок
Сільськогосподарські землі на місці дубово-соснових лісів борових терас річок
Липово-дубово-соснові ліси
Сільськогосподарські землі на місці липово-дубово-соснових лісів
Листяні ліси
Березові з берези бородавчастої
Вільхові з вільхи клейкої
Широколистяні ліси
Букові, дубово-букові та грабово-букові
Сільськогосподарські землі на місці букових, дубово-букових і грабово-букових лісів
Дубові з дуба звичайного
Грабово-дубові з дуба звичайного та граба звичайного, часто в поєднанні з похідними грабовими лісами
Кленово-липово-дубові з дуба звичайного, липи серцелистої і клена гостролистого
Дубові з дуба скельного місцями в поєднанні з буково-дубовими і буково-грабовими
Сільськогосподарські землі на місці дубових, грабово-дубових та інших широколистяно-дубових лісів
Карпатські гірські і передгірні ліси
Смерекові, місцями з домішкою ялиці білої та їх поєднання з темнохвойно-широколистяними лісами
Темнохвойні з переважанням ялиці білої, місцями в поєднанні з темнохвойно-широколистяними лісами
Широколистяно-темнохвойні з ялини європейської ялиці білої і бука лісового
Сільськогосподарські землі лісового поясу в поєднанні з луками
Букові з бука лісового
Сільськогосподарські землі на місці букових лісів
Дубові передгірні з дуба звичайного
Сільськогосподарські землі на місці передгірних дубових лісів
Кримські гірські ліси
Соснові з сосни Палласа
Дубові з дуба пухнастого з домішкою грабінника, ялівцю високого, іноді в поєднанні з ксерофітними чагарниками
Дубові з дуба скельного
Грабово-дубові з дуба звичайного та граба звичайного
Букові з бука кримського, з домішкою граба звичайного і сосни Палласа
Сільськогосподарські землі на місці широколистяних лісів у поєднанні з шибляком і низькостовбурними лісами
Ксерофітні чагарники, нізькостовбурні ліси з ялівцю високого і штучні насадження
Чагарникові угруповання з дуба пухнастого, гребінника та інших порід
Низькостовбурні ліси з ялівцю високого
Степи
Лучні
Заповідні ковилово-типчаково-різнотравні і лучно-степове різнотрав'я
Сільськогосподарські землі на місці лучних степів і остепнених луків
Сільськогосподарські землі на місці кам'янистих передгірнокримських лучних степів
Кримські гірські різнотравно-злакові лучні степи і остепнені луки (яйла)
Справжні різнотравно-типчаково-ковилові степи
Заповідні різнотравно-типчаково-ковилові
Сільськогосподарські землі на місці різнотравно-типчаково-ковилових степів
Сільськогосподарські землі на місці кам'янистих різнотравно-типчаково-ковилових степів Донецького кряжу, на схилах в поєднанні з цими степами
Сільськогосподарські землі на місці різнотравно-типчаково-ковилових степів у поєднанні з кам'янистими степами
Сільськогосподарські землі в поєднанні з кам'янистими різнотравно-типчаково-ковиловими степами
Сільськогосподарські землі на місці різнотравно-типчаково-ковилових псамофітних степів терас річок
Типчаково-ковилові степи
Заповідні типчаково-ковилові
Сільськогосподарські землі на місці типчаково-ковилових степів
Сільськогосподарські землі на місці псамофітних типчаково-ковилових степів
Пустельні степи
Полиново-типчаково-ковилові в комплексі з солонцями (переважно розорані)
Полиново-злакові місцями в комплексі з солонцями (переважно розорані)
Луки
Карпатські високогірні у поєднанні з чагарниками і місцями зі стлаником
Заплавні, місцями в поєднанні з лісами, чагарниками, болотами і сільськогосподарськими землями
Заплавні солонцево-солончакові в поєднанні з сільськогосподарськими землями
Сільськогосподарські землі в поєднанні з дубовими лісами і заплавними луками Закарпатської низовини
Різнотравно-злакові подів і сільськогосподарські землі на їх місці
Сільськогосподарські землі на місці кримських різнотравно-злакових луків
Сільськогосподарські землі в поєднанні з лучно-солончаковою і солонцевою рослинністю терас річок
Болота
Високотравні болота тривало заплавні луки і деревно-чагарникова рослинність низин Дніпра, Дунаю та інших річок (плавні)
Низинні трав'яні і трав'яно-мохові, місцями а поєднанні з лісовими болотами і луками
Перехідні та верхові сфагнові, лісові сфагнові
Сільськогосподарські землі і сіяні луки на місці осушених боліт
Галофільна і лучно-галофільна рослинність
Рослинність солончаків місцями в комплексі з солонцевою
Лучно-солончакова в поєднанні з рослинністю пісків морського узбережжя, перевисипів, кіс, островів
Псамофітна рослинність
Рослинність пісків, місцями в комплексі з піщаними степами, дубовими, березовими, вільховими гайками і посадками сосни