Оцінка рівня забезпеченості ґрунтів азотом (N), фосфором (P) і калієм (K) дана за п'ятибальною шкалою:

1 дуже низький
2 низький
3 помірний
4 високий
5 дуже високий

Агрохімічна карта України

Ліси

Багатство ґрунтів. Рівень забезпеченості ґрунтів азотом (N), фосфором (P) і калієм (K)

Ґрунти: слабо-і середньо дерново-підзолисті, переважно оглеєні
N1, P2, K1N1, P2, K2N1, P2, K2
Ґрунти: дернові, дерново-середньо- і сільнопідзолисті і опідзолені; чорноземи на елювіальних карбонатних і некарбонатних породах; бурі гірсько-лісові; коричневі гірські
N2, P1, K3N1, P1, K3N2, P2, K3N2, P2, K3
N2, P3, K3N2, P4, K3N2, P3, K3
Ґрунти: чорноземи потужні опідзолені, остаточно-солонцюваті, лучно-чорноземні; темно - каштанові остаточно-солонцюваті
N3, P4, K3N3, P4, K4N3, P3, K4N3, P4, K5N3, P4, K4
N3, P3, K5N3, P3, K5N3, P3, K4N3, P3, K5N4, P4, K4
Ґрунти: чорноземи реградовані, звичайні південні, лучно-чорноземні і лучно-солонцюваті
N4, P4, K4N4, P5, K5N4, P5, K5N5, P4, K4N5, P5, K5N5, P3, K3
в комплексі з дуже низьким рівнемN5, P3, K3 та N1, P1, K1
Лучно-чорноземні, лучно-болотні, торф'яно-болотні, торфовища, солонці
N4, P4, K2N5, P4, K2N2, P2, K5N4, P3, K5