Карта антропогенових відкладів України

Карта антропогенових відкладів
Літологія
Леси і лесовидні породи на четвертинних алювіальних відкладах
Леси і лесовидні породи на інших відкладах
Суглинки щебенюваті (переважно лесовидні)
Валунні суглинки
Щебенювато-суглинкові породи
Піски
Торф
Сучасні відклади (QIV)
Алювіальні відклади заплав (alIV)
Дельтові відклади (lm,l+alIV)
Морські і лиманно-морські відклади (m,lmIV)
Верхньоантропогенові відклади (QIII)
Алювіальні відклади I надзаплавних терас (alIII 3-4)
Алювіальні відклади II надзаплавних терас (alIII 1-2)
Алювіальні відклади нерозчленованих I і II надзаплавних терас (alIII)
Елювіально-делювіальні відклади (e-dIII)
Еолово-делювіальні відклади (eol-dIII)
Морські і лиманно-морські (карангатські) відклади (m,lmIII 1)
Середньоантропогенові відклади (QII)
Алювіальні відклади III надзаплавних терас (alII 3-4)
Алювіальні відклади IV надзаплавних терас (alII 1-2)
Льодовикові відклади (glII 2)
Водно льодовикові відклади (fglII 2)
Нерозчленовані середньо-нижньоантропогенові відклади (QII-I)
Алювіальні відклади IV-VI надзаплавних терас (alII-I 1-2 1-2)
Алювіальні відклади IV і V надзаплавних терас (alII-I 1-2 3-4)
Нижньоантропогенові відклади (QI)
Алювіальні відклади V надзаплавних терас (alI 3-4)
Алювіальні відклади VI надзаплавних терас (alI 1-2)
Алювіально-пролювіальні відклади (al-pI)
Морські і лиманно-морські (древньоевксінскі) відклади (m,lmI 3-4)
Морські і лиманно-морські (чаудинскі) відклади (m,lmI 1-2)
Нерозчленовані нижньо-верхньоантропогенові відклади (QI-III)
Алювіальні нерозчленовані відклади (alI-III)
Алювіально-пролювіальні відклади (al-pI-IV)
Еолово-делювіально-пролювіальні відклади (eol-d-pI-III)
Елювіально–делювіальні відклади (e-dI-III)
Делювіальні відклади (dI-IV)
Елювіально-делювіальні і обвально-осипні відклади (e-d-grI-IV)
Елювіально-делювіальні відклади (e-dI-IV)
Обвально-осипні відклади (grI-IV)
Алювіальні відклади нерозчленованих пліоцен- нижньоантропогенових терас (alN2-I)