Геологічна карта України

Кайнозойська група
Пліоцен N2Меотічний ярус N1m
Нижня частина Чопської свити N2cpСарматський ярус N1s
Нижня частина бужорськоі свити N2bgХерсонський горизонт N1s3
Ільницька свита N2ilБессарабський горизонт N1s2
Гутинська свита N2htВолинський і бессарабський горизонти та їх аналоги N1s1-3
Середній і верхній пліоцен N22+3Волинський горизонт N1s1
Куяльницкий ярус N2klСередній міоцен N12
Кіммерійський ярус N2kВерхнєтортонський під'ярус N1t2
Понтичний ярус N2pnНижнєтортонський під'ярус N1t1
Сіро-зелені і строкаті глини N1-2Нижній міоцен N11
Балтська свита N1-2b
Паннонский над'ярус N1-2p
Міоцен N1
Палеоген PgБучакська свита Pg2bc
Олігоцен Pg3Канівська-бучакська свити Pg2kn-bc
Харківська свита Pg3hrКанівська свита Pg2kn
Еоцен і олігоцен Pg2+3Палеоцен і еоцен Pg1+2
Еоцен-олігоцен Pg2-3Палеоцен-еоцен Pg1-2
Еоцен Pg2Палеоцен Pg1
Бодракский і альмінський яруси Pg2bd+alІнкерманський і качинський яруси Pg1in+kc
Київська свита Pg2kuЛузанівські шари Pg1lz
Бахчисарайський і сімферопольський яруси Pg2bh+smСумські шари Pg1sm
Мезозойська група
Верхня крейда Cr2Сеноманський, туронський, коньякський, сантонський яруси Cr2cm-st
Маастрихтський ярус Cr2mСеноманський, туронський, коньякський яруси Cr2cm-cn
Кампанський ярус Cr2cpСеноманський ярус Cr2cm
Сантонський ярус Cr2stНижня-верхня крейда Cr1-2
Коньякський і сантонський яруси Cr2cn+stНижня крейда Cr1
Коньякський ярус Cr2cnАптський-альбський яруси Cr1ap-al
Туронський і коньякський яруси Cr2t+cnГотерівський-баремський яруси Cr1h-b
Туронський ярус Cr2t
Юра JТріас T
Верхня юра J3Верхній тріас T3
Келовейський і оксфордський яруси J3cl+oxСередній-верхній тріас T2-3
Середня юра J2Нижній тріас T1
Батський ярус J2btСеребрянська свита T1sr
Байоський ярус J2bj
Нижня юра J1
Палеозойська група
Дроновська свита P2drВерхній карбон C3 Свити: C31(N), C32(O), C33(P)
Асельський ярус P1asМосковський ярус C2m Свити: C25(K), C26(L), C27(M)
Слов'янська свита P1slБашкирський ярус C2b Свити: C21(F), C22(G), C23(H), C24(J)
Микитівська свита P1nkНамюрський ярус C1n Свити: C14(O), C15(E)
Картамиська свита P1krВізейський ярус C1v Зони: C1va-t. Свити: C12(B), C13(C)
Турнейський ярус C1t Зони: C1t a+d
Верхній девон D3Лудловський ярус-скальський, борщівський, чортківський горизонти S2
Жіветський-франський яруси D2-3Нижній силур S1
Середній девон D2
Дністровська свита D1dn
Молодовський горизонт O2-3mlБалтійська серія Cm1bl
Протерозойська група
Верхній протерозой Pt3Інгуло-інгулецька осадово-ефузивна серія Pt1in
Валдайська серія Pt3udКриворізька осадово-ефузивна серія Pt1kr
Волинська серія Pt3ul
Поліська серія Pt3pl
Овруцька серія Pt3ou
Архейська група
Конкско-верховцевська осадово-ефузивна серія Aku
Інтрузивні і ефузивні утворення геосинклінальних областей
Пліоценові базальти і андезито-базальти (бужорська свита)
Пліоценові ліпаріти, ліпаріто-дацити, андезито-дацити (Гутинська свита)
Ніжнєсарматські ліпаріти і ліпарітові туфи
Пліоценові гранодиорит-порфіри γδπN2
Верхнетортонські андезити αN1t2
Палеогенові діабази і андезити βμPg
Ніжньокрейдові діабази βμCr1
Середньоюрскі діоріти δJ2
Інтрузивні і ультраметаморфічні утворення Українського щита
Граніти порфироподібні грейзенізіровані γPt2eМігматити і полімігматити мікроклінові аплітоподібні, смугасті, плямисті mγPt1
Нефелінові сиеніти εPt2Граніти і мігматити плагіоклазові plγPt1
Сиеніти, граносіеніти γξPt2Діорити і гранодіорити, мігматити діоритового і гранодіоритового складу γδPt1
Піроксеніти σPt2Граніти гілерстенові, гранат-кордієритові і гіперстен-гранат-біотитові gpγPt1
Граніти, переважно рапаківі і рапаківіподібні γPt2Граніти і мігматити мікроклінові апелюють-пегматоїдні γAd
Основні породи переважно габро, габро-норити анортозити vPt2Граніти і мігматити мікроклінізовані порфіробластичні mγA
Граніти микроклин-плагіоклазові рівномірно зернисті γA
Граніти і мігматити мікроклінові алліт-пегматоїдні γPt1Граніти і мігматити плагіоклазові plγA
Граніти і мігматити микроклин-плагіоклазовие рівномірно зернисті γPt1zГранодіорити і мігматити гранодіоритового складу γδA
Граніти і мігматити микроклин-плагіоклазовие порфіробластичні γPt1k
Інші позначення
Ділянки канівських і мошногірських дислокацій
Відкладення грязьових вулканів неоген-антропогенового віку 133
Брекчії соляних штоків 134