Географічні карти України

При ознайомленні з будь-якими територіями їх фізико-географічна характеристика є вирішальною. Оскільки саме фізико-географічні умови створюють передумови розвитку та визначають територіальне розміщення господарства, транспортної мережі, розселення населення та інші особливості досліджуваної місцевості.

Фізико-географічна характеристика виконується за наступними природними компонентами: тектонічна (літогенна) основа, орографічні особливості, кліматична характеристика, гідрографічна мережа, ґрунтовий покрив, рослинний та тваринний світ, ландшафтні комплекси.

Проілюструвати згадані особливості території покликані карти - як загальногеографічні, на яких з однаковою детальністю показані різні компоненти природи, так і тематичні карти природних явищ – на яких детально показаний лише один компонент природи (тектонічна, кліматична, ґрунтова, ботанічна, ландшафтна та ін.). Подекуди тематичні карти мають комплексний характер і висвітлюють певні комбінації компонентів природного середовища. Тобто, без набору відповідних карт неможливим є дослідження території, оскільки саме карта показує розміщення, властивості і зв'язки різних природних об'єктів та явищ.

Цей сайт, створений саме для ознайомлення широкого кола користувачів з особливостями навколишнього середовища загалом та його окремих природних компонентів. Таким чином на сайті представлено електронні карти природних компонентів для території України які згруповані за наступними розділами:

Переглядів: