Ґрунти та ґрунтові ресурси України

Карти України

У розділі «Ґрунти», зібрано карти, що відображають територіальні відмінності у ґрунтовому покриві України.

Ґрунт - один з компонентів ландшафту - органо-мінеральне тіло, що виникло в результаті тривалої взаємодії інших геокомпонентів – материнських порід, рельєфу, клімату, природних вод, рослинного світу тощо.

У розділі, на основі відповідних карт, подається інформація не лише про територіальне поширення основних генетичних типів ґрунту, а й їхні характеристики, як-от механічний склад (вміст в ґрунті елементарних (неагрегованих) часток різного розміру), реакція (що виражає активність іонів водню), фільтраційна здатність (водопроникність) ґрунтів (спроможність вбирати і пропускати воду) тощо.

В окремий блок об’єднано карти, що відбивають територіальне поширення основних ґрунтотворних процесів, які протікають в ґрунтах на території України: оглеєння (відновлення в анаеробних умовах окиснених сполук ґрунту), засолення (накопичення у верхніх шарах ґрунту легкорозчинних солей) тощо.

Також наведено характеристики, що можуть бути корисними при визначенні цінності ґрунтів, зокрема такі як їх родючість (здатність вдовольняти потреби рослин в елементах живлення, повітрі, волозі тощо), запаси гумусу тощо. Так само в розділі представлені тематичні карти, на яких відображаються процеси, що погіршують стан ґрунтів та «знижують» їх цінність, у тому числі їх еродованість (що відображає різні ступені руйнування верхніх горизонтів ґрунту в результаті водної та вітрової ерозії), забрудненість важкими металами, такими як марганець, мідь, цинк, кобальт та ін.

Переглядів: