Ґрунти України

Карта ґрунтів

Дерново-підзолисті ґрунти

боровіДерново-прихованопідзолисті піщані та глинисто-піщані ґрунти (борові піски)
знакДерново-слабо-і середньопідзолисті піщані та глинисто-піщані ґрунти
умовний знакДерново-середньо-і слабопідзолисті супіщані і суглинкові ґрунти
умовний знакДерново-слабопідзолисті глейові піщані та глинисто-піщані ґрунти
умовний знакДерново-середньо- і сильнопідзолисті глейові супіщані та суглинкові ґрунти
суглинковіДерново-середньо-і сильнопідзолисті поверхнево-оглеєні переважно суглинкові ґрунти

Опідзолені ґрунти

умовний знакЯсно-сірі опідзолені ґрунти
умовний знакСірі опідзолені ґрунти
умовний знакТемно-сірі опідзолені ґрунти
умовний знакЧорноземи опідзолені
ясно-сіріЯсно-сірі і сірі опідзолені оглеєні ґрунти
темно-сіріТемно-сірі опідзолені оглеєні ґрунти
опідзоленіЧорноземи опідзолені оглеєні

Реградовані ґрунти на лесових породах

сіріТемно-сірі та сірі реградовані ґрунти
реградованіЧорноземи реградовані

Чорноземи

лісостеповіЧорноземи неглибокі слабогумусовані та малогумусні
чорноземиЧорноземи глибокі слабогумусовані
чорноземиЧорноземи глибокі малогумусні
глибокіЧорноземи глибокі малогумусні карбонатні
малогумусніЧорноземи глибокі малогумусні вилуговані
карбонатніЧорноземи глибокі середньогумусні
середньогумусніЧорноземи глибокі середньогумусні карбонатні
вилугованіЧорноземи глибокі середньогумусні вилуговані
звичайніЧорноземи звичайні середньогумусні глибокі
звичайніЧорноземи звичайні малогумусні глибокі
звичайніЧорноземи звичайні середньогумусні
звичайніЧорноземи звичайні малогумусні
неглибокіЧорноземи звичайні малогумусні неглибокі
глибокіЧорноземи звичайні малогумусні глибокі міцелярно-карбонатні
знакЧорноземи звичайні малогумусні міцелярно-карбонатні
лесовихЧорноземи звичайні малогумусні неглибокі міцелярно-карбонатні
малогумусніЧорноземи південні малогумусні
слабогумусованіЧорноземи південні слабогумусовані
міцелярноЧорноземи південні слабогумусовані міцелярно-карбонатні
щільнихЧорноземи на щільних глинах
глинахЧорноземи солонцюваті на щільних глинах
щебенюватіЧорноземи переважно щебенюваті на елювії твердих некарбонатних порід
карбонатніЧорноземи карбонатні на елювії щільних карбонатних порід
супіщаніЧорноземні глинисто-піщані та супіщані ґрунти
глибокіЧорноземи глибокі залишково-солонцюваті
звичайніЧорноземи звичайні залишково-солонцюваті
південніЧорноземи південні залишково-солонцюваті
на елювіїЧорноземи солонцюваті на елювії дочетвертинних щільних порід

Лучно-чорноземні ґрунти переважно на лесовидних породах

ґрунтиЛучно-чорноземні ґрунти
солонцюватіЛучно-чорноземні поверхнево-солонцюваті ґрунти
осолоділіЛучно-чорноземні глибоко-солонцюваті ґрунти
вилугованіЛучно-чорноземні глибоко-вилуговані (осолоділі) ґрунти западин (в мікрокомплексі)

Каштанові ґрунти

залишковоТемно-каштанові залишково-солонцюваті ґрунти
темно-каштановіТемно-каштанові солонцюваті ґрунти
знакКаштанові солонцюваті ґрунти
каштановіЛучно-каштанові солонцюваті ґрунти

Лучні ґрунти на делювіальних та алювіальних відкладах

лучніЛучні та чорноземно-лучні ґрунти
лучніЛучні та чорноземно-лучні поверхнево-солонцоваті ґрунти
лучніЛучні та чорноземно-лучні глибоко-солонцюваті ґрунти

Лучно-болотні, болотні. Торфовища

знакЛучно-болотні ґрунти
знакЛучно-болотні солонцюваті ґрунти
торфуватоБолотні та торфувато-болотні ґрунти
болотніБолотні солонцюваті ґрунти
низинніТорфовища низинні та торфово-болотні ґрунти

Солонці і солончаки

солонціСолонці
солончакиСолончаки і солончаковий мул

Оглеєні солонцюваті та осолоділі ґрунти подів і западин

глейовіЛучно-чорноземні глейові карбонатні ґрунти
солонцюватоЛучно-чорноземні оглеєні солонцювато-осолоділі ґрунти
осолоділіДернові глейові солонцювато-осолоділі ґрунти та солоді

Дернові ґрунти

піщаніДернові піщані та глинисто-піщані ґрунти
суглинковіДернові оглеєні ґрунти
супіщаніДернові супіщані та суглинкові ґрунти
негумусованіПіски слабозадерновані, слабогумусовані і негумусовані
елювіїДернові ґрунти на елювії некарбонатних порід
карбонатніДернові карбонатні ґрунти переважно на елювії щільних карбонатних порід
ДерновіДернові опідзолені ґрунти та оглеєні їх види

Гірські лучні ґрунти на елювії-делювії щільних порід

оторфованіГірські лучні оторфовані ґрунти на елювії-делювії щільних порід

Буроземно-підзолисті ґрунти

підзолистіБуроземно-підзолисті ґрунти
підзолистіБуроземно-підзолисті оглеєні ґрунти

Бурі гірсько-лісові переважно щебенюваті ґрунти на елювії-делювії щільних порід

лісовіБурі гірсько-лісові щебенюваті ґрунти
гірськіБурі гірські остеповілі щебенюваті ґрунти

Дерново-буроземні ґрунти на різних породах

Дерново-буроземніДерново-буроземні ґрунти
оглеєніДерново-буроземні оглеєні ґрунти

Лучно-буроземні ґрунти на алювіальних та делювіальних відкладах, підстелених ріняком

Лучно-буроземніЛучно-буроземні ґрунти

Коричневі гірські щебенюваті ґрунти сухих лісів та чагарників на елювії-делювії корінних порід

гірськіКоричневі гірські ґрунти
Переглядів: