Коефіцієнт фільтрації визначається з рівняння Дарсі для ламінарного потоку:

K=

Q
Fi

де

Q - кількість води, що протікає через шар ґрунту в одиницю часу,
F- площа поперечного перетину,
i - напірний градієнт (i = 1)

Приведені значення коефіцієнтів фільтрації характеризують типові, ті що найбільш часто повторюються а не крайні максимальні і мінімальні величини

* у чисельнику для орного горизонту,
у знаменнику для підорного горизонту

Фільтрація ґрунтів

рН
ҐрунтиКоефіцієнти фільтрації * (см/сек)
Дерново-слабопідзолисті піщані і глинисто-піщані на давньоалювіальних і воднольодовикових відкладах і морені0,00100-0,00225
¯
Дерново-середньопідзолисті супіщані на давньоалювіальних і воднольодовикових відкладах і морені0,00025-0,00077
¯
Дерново-середньо і сильнопідзолисті поверхнево-оглеєні0,0002-0,0005
0,000002-0,000008
Світлі і темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені, переважно на лесових породах0,0003-0,0007
0,0001-0,0002
Темно-сірі реградовані і чорноземи реградовані переважно на лесових породах0,00095-0,00173
0,00070
Чорноземи потужні слабкогумусовані, малогумусні середньогумусні і остаточно-солонцюваті на лесових породах0,00010-0,00035
0,00030-0,00070
Чорноземи звичайні малогумусні і середньогумусні на лесових породах0,00020-0,00040
0,00070-0,00175
Чорноземи південні, слабкогумусовані, малогумусні і остаточно-солонцюваті на лесових породах0,00020-0,00050
0,00020-0,00045
Лучно-чорноземні і їх поверхнево-солонцюваті види переважно на лесових породах0,00015-0,00040
0,000070-0,00035
Лучно-чорноземні глибоко-солонцюваті переважно на лесових породах0,000050-0,00030
0,000015-0,000040
Темно-каштанові і каштанові солонцюваті на лесових породах0,00020-0,00050
0,00020-0,00045
Темно-каштанові і каштанові солонцюваті в комплексі з солонцями0,00035
0,00023
Лучні на делювіальних і алювіальних відкладах0,00025-0,00080
0,00015-0,00100
Лучно-болотні і болотні на алювіальних, делювіальних і воднольодовикових, торфяно-болотні і низинні торфовища0,00015-0,00400
0,000025-0,00400
Солонці0,000020-0,000060
0,000035-0,00009
Лучно-чорноземні і дернові осолоділі глейові і солоді0,00001-0,00006
0,000005-0,000035
Дернові переважно оглеєні піщані, глинисто-піщані і супіщані в комплексі зі слабкогумусованими пісками0,0005-0,0009
0,00004-0,00007
Дернові опідзолені суглинкові і їх оглеєні види0,0003-0,0007
0,000006-0,00002
Дернові піщані та глинисто-піщані переважно неоглеєні в комплексі зі слабкогумусованими пісками і чорноземними піщаними ґрунтами0,00500-0,00800
¯
Бурі горно-лісові , буроземно-підзолисті , дерново-буроземні і коричневі гірські на елювії-делювії щільних порід0,00030-0,00060
0,00007-0,0001
Групи середньо і сильнозмитих ґрунтів
Ґрунтові горизонти не досліджені по фільтраційним властивостям
Переглядів: