Родючість ґрунтів України

Найродючіші ґрунти
Добрі ґрунти
Середні ґрунти
Малородючі ґрунти
Особливо малородючі ґрунти
Родючість

Якість ґрунтів (у балах)

94 - 100 80 - 87 59 - 66 38 - 45
87 - 94 73 - 80 52 - 59 31 - 38
66 - 73 45 - 52 24 - 31
Ліси
17 - 24 Торфовища
до 17 Піски

Оцінку виконано за агровиробничими групами та підгрупами ґрунтів. За критерій оцінки прийнято середню багаторічну урожайність групи зернових культур без врахування витрат.
За 100 балів взято ґрунти із найвищою урожайністю зернових. Ціна одного бала - 0,257 ц/га

Переглядів: