Районування України

Карти України

В розділі «Районування України» представлено добірку тематичних карт, на яких відображено результат процесу районування – поділу території за природними особливостями на порівняно однорідні частини простору.

Відповідно до заданих типологічних і класифікаційних характеристик, в процесі такого поділу виділяють регіони з певними властивостями природних компонентів та (або) їх характерним поєднанням.

За критерії можуть правити або ключові ознаки, тобто окремі компоненти природного середовища, або їх комплекс, за яким виділяються інтегральні райони.

Компоненти природного середовища, що є провідними при виділенні територіальних одиниць в процесі районування дозволяють говорити про різноманітні його аспекти, так:

  • геологоструктурні особливості території, є визначальними при поділі території в процесі тектонічного районування, прояви різної сейсмічної активності - сейсмічного тощо;
  • відносна однорідність рельєфу, є провідним фактором при проведенні геоморфологічного районування;
  • кліматичні особливості території, зокрема зумовлені спільністю кліматоутворювальних процесів є передумовою для обґрунтованого проведення кліматичного та агрокліматичного районування (у якому визначаються більш-менш однорідні в кліматичному відношенні умови для вирощування сільськогосподарських культур);
  • регіональні особливості поверхневих та підземних вод, є вирішальними при гідрологічному, гідрохімічному, структурному гідрогеологічному районуванні;
  • основні закономірності поширення ґрунтів відображаються під час агроґрунтового районування території, а їх властивості та характер структури ґрунтового покриву, що обумовлюють певні види меліоративних робіт - ґрунтово-меліоративного районування;
  • загальні закономірності розподілу території на регіони, що відрізняються особливостями рослинного і тваринного світу відображено на картах, складених в результаті геоботанічного та зоогеографічного районування;
  • в результаті комплексного аналізу названих геокомпонентів виділяють територіальні одиниці в процесі фізико-географічного районування тощо.

Отже, низка карт, представлених у розділі є відображенням згаданих вище та деяких інших, більш специфічних видів районування України, як то: карстово-спелеологічне, фітосозологічне та ін.

Переглядів: