Агрокліматичне районування України

агрокліматичні зони
Межі зон
Агрокліматичні зониза ГТК
Суворо посушливадо 0,7
Помірно посушливавід 0,7 до 1,0
Недостатнього зволоженнявід 1,0 до 1,3
Достатнього зволоженнявід 1,3 до 1,6
Надмірного зволоженнябільше 1,6

Гідротермічний коефіцієнт (ГТК) - відношення суми опадів за сталий період з температурою повітря вищою
за 10°С до суми позитивних температур за цей самий період, зменшеної в 10 разів

Переглядів: