Зоогеографічне районування України

Зоогеографічне районування
Межі підобластей
Межі районів, округів, провінцій
Межі ділянок
Межі підділянок

Палеоарктична область

Бореальна Європейсько-Сибірська підобласть
Європейсько-Західносибірська провінція
Центральноєвропейський, Європейський округ
Карпатський район
Західнопередгірська ділянка
Східнопередгірська ділянка
Гірсько-лісова ділянка
Полонинська ділянка
Східноєвропейський округ
Район мішаного, листяного лісу та лісоспепу
Ділянка Східноєвропейського мішаного лісу
Підділянка Західного (Волинського) та Малого Полісся
Підділянка Центрального (Житомирського та Київського) Полісся
Підділянка Східного (Чернігівського та Новгород-Сіверського) Полісся
Ділянка Східноєвропейського листяного лісу та лісоспепу
Дністровсько-Дніпровська (Правобережна) підділянка
Лівобережна Дніпровська підділянка

Середземно-Центральноазійська підобласть

Степова провінція
Придунайський округ
Притисянський район
Закарпатська ділянка
Понтійський округ
Азово-Чорноморський район
Західна степова (Північночорноморська) ділянка
Західна степова (Приазовська) ділянка
Донецька підділянка
Азово-Чорноморська ділянка (річкових долин і морських узбереж)
Дунайсько-Дністровська підділянка
Дністровсько-Бузька підділянка
Сивасько-Приазовська підділянка
Середземноморська провінція
Середземноморський округ
Евксинський район
Південнокримська ділянка
Кримська південноузбережна підділянка
Кримська гірсько-лісова підділянка
Переглядів: