Геоботанічне районування України

Геоботанічне районування
Межі областей (зон)
Межі провінцій
Межі підпровінцій
Межі округів

Європейська широколистянолісова область (зона)

Карпатсько-альпійська гірська провінція лісів та високогірної рослинності
Східнокарпатська підпровінція листяних та хвойних лісів і високогірної рослинності
1Верховинсько-Бескидський округ звичайнодубових, букових, модринових та ялинових лісів і післялісових луків
2Мармаросько-Чорногірсько-Свидовецький округ скельно- та звичайнодубо­вих, букових, модринових та ялинових лісів, субальпійської та альпійської рослинності
Центральноєвропейська провінція широколистяних лісів
Південнопольсько-Західноподільська підпровінція широколистяних лісів, луків, лучних степів та евтрофних боліт
3Сандомирсько-Верхньодністровський округ дубових, дубово-соснових лісів, луків та евтрофних боліт
4Опільсько-Кременецький округ букових, грабово-дубових лісів, справжніх та остепнених луків та лучних степів
5Покутсько-Медобірський округ букових, грабово-дубових і дубових лісів, справжніх та остепнених луків і лучних степів
6Розтоцький округ букових, буково-соснових, дубово-соснових, ялицевих та дубових лісів, заплавних луків і евтрофних боліт
7Малополіський округ грабово-дубових, соснових лісів, заплавних луків та ев­трофних боліт
8Люблінсько-Волинський округ грабово-дубових, дубових лісів і остепнених луків
Східноєвропейська (сарматська) провінція хвойно-широколистяних та широколистяних лісів
Поліська підпровінція хвойно-широколистяних лісів
9Західнополіський округ дубово-соснових, соснових, грабово-дубових лісів, заплавних луків та евтрофних боліт
10Верхньоприп'ятський округ соснових, вільхових, ялинових (фрагментарно) лісів, заплавних луків та оліго-, мезо-, евтрофних боліт
11Центральнополіський округ грабово-дубових, дубових, дубово-соснових лі­сів, заплавних луків та евтрофних боліт
12Київський правобережний округ грабово-дубових, дубово-соснових лісів, заплавних луків та евтрофних боліт
13Лівобережнополіський округ дубово-соснових, дубових, соснових лісів, за­плавних луків і евтрофних боліт
14Неруссо-Деснянський округ дубово-соснових, соснових, липово-дубових лісів, заплавних луків, мезо- та евтрофних боліт
Середньоруська підпровінція листяних лісів
15Присеймський округ липово-дубових, кленово-липово-дубових і дубових лісів, луків та евтрофних боліт

Євразійська степова область

Лісостепова підобласть (зона)
Паннонська провінція геліофільних та неморальних лісів. Остепнених луків та лучних степів
16Закарпатський округ скельнодубових та звичайнодубових лісів і остепне­них луків
Східноєвропейська лісостепова провінція дубових лісів, остепнених луків та лучних степів
Українська лісостепова підпровінція
17Бессарабський округ дубових та букових лісів, остепнених луків і лучних сте­пів
18Центральноподільський округ грабово-дубових та дубових лісів і суходільних луків
19Північноподільський округ грабово-дубових, дубових лісів, остепнених луків та лучних степів
20Північний Правобережнопридніпровський округ грабово-дубових, дубових лісів, остепнених луків та лучних степів
21Центральний Правобережнопридніпровський округ грабово-дубових, дубових лісів та лучних степів
22Лівобережнодніпровський округ липово-дубових, грабово-дубових, сосно­вих (на терасах) лісів, луків, галофітної та болотної рослинності
23Північний лівобережний округ липово-дубових лісів та остепнених луків
24Полтавський округ липово-дубових, соснових, дубово-соснових лісів, остеп­нених луків, лучних степів та евтрофних боліт
25Південнокодринський округ пухнасто- та звичайнодубових лісів і різнотрав­но-злакових степів
26Південноподільський округ дубових лісів та лучних степів
27Південний Правобережнопридніпровський округ дубових лісів та лучних сте­пів
Середньоруська лісостепова підпровінція
28Сумський округ кленово-липово-дубових, дубових лісів та лучних степів
29Харківський округ дубових, липово-дубових лісів та лучних степів

Степова підобласть (зона)

Понтична степова провінція
Чорноморсько-Азовська степова підпровінція
30Дністровсько-Бузький округ різнотравно-злакових степів та байрачних лісів
31Бузько-Дніпровський (Криворізький) округ різнотравно-злакових степів, байрачних лісів та рослинності гранітних відслонень
32Самарський лівобережний округ різнотравно-злакових степів, байрачних лі­сів та засолених луків
33Донецький лісостеповий округ дубових лісів, лучних та різнотравно-злакових і петрофітних степів
34Саратський округ різнотравно-злакових степів
35Дунайсько-Дністровський округ злакових та полиново-злакових степів і плавнів
36Одеський округ злакових та полиново-злакових степів, засолених луків, со­лончаків і рослинності карбонатних відслонень
37Бузько-Інгульський округ злакових степів, подових луків і рослинності вап­някових відслонень
38Нижньодніпровський округ піщаних степів, пісків та плавнів
39Дніпровсько-Азовський округ злакових і полиново-злакових степів та подо­вих луків
40Приазовський округ різнотравно-злакових степів та рослинності гранітних відслонень
41Присиваський округ полиново-злакових степів, солонців і солончаків
42Центральнокримський округ різнотравно-злакових та злакових степів
43Керченсько-Таманський округ різнотравно-злакових і злакових степів, солончаків та рослинності карбонатних відслонень
Середньодонська степова підпровінція
44Сіверськодонецький округ різнотравно-злакових степів, байрачних дубових лісів та рослинності крейдяних відслонень (томілярів)

Середземноморська область склерофільних лісів, маквісу, шибляку, фриган і томілярів

Субсередземноморська підобласть (зона) листопадних лісів, псевдомаквісу, шибляку та томілярів
Кримсько-Новоросійська підпровінція геміксерофільних та неморальних лісів, гірських степів і томілярів
45Гірськокримський округ хвойних та широколистяних неморальних та геміксе­рофільних лісів, степів і томілярів
Переглядів: