Гідрогеологічні умови України

гідрогеологія

Підземні води - це води, що заповнюють проміжки, пори, тріщини, пустоти верхньої частині земної кори. Це надійне та якісне джерело питної води, крім того, вони використовуються як лікувальні, теплоенергетичні та промислові.

Підземні води класифікуються за такими ознаками: походження, умови залягання, гідравлічний режим, хімічний склад та фізичні властивості.

За походженням води поділяються на: інфільтраційні, конденсаційні, седиментаційні та магматогенні або ювенільні.

За умовами залягання підземні води поділяються на верховодні, ґрунтові та міжпластові, або артезіанські.

За гідравлічним режимом розрізняють безнапірні та напірні підземні води.

Карти, що знаходяться в даному розділі містять інформацію, як про загальний розподіл підземних вод, зокрема основні водоносні горизонти, динамічні та експлуатаційні запаси підземних вод тощо, так і про їх природні характеристики, зокрема загальну жорсткість, вміст фтору, йоду тощо.

Окремо можна ознайомитися з розташуванням у межах України промислових мінералізованих і мінеральних вод на відповідній карті.

Переглядів: