Динамічні запаси прісних та слабкомінералізованих підземних вод

запаси підземних вод
модуль стока

Відклади, в яких формується основна маса підземного стоку

Антропогенові алювіальні і флювіогляціальні
Неогенові
Харківської світи та пліоценового алювія
Харківської і полтавської світи
Олігоценові (фліш)
Еоценово-олігоценові
Крейдово - палеогенові
Крейдово - палеогенові (фліш)
Верхньокрейдові (мергельно-крейдова товща)
Сеноманського ярусу
Крейдові (фліш)
Юрські
Тріасові
Пермські
Карбонові
Девонські
Силурійські
Протерозойсько- мезозойські
Верхньопротерозойскі валдайсько-вендського комплексу
Докембрійські
У формуванні підземного стоку приймають участь два або більше водоносних горизонти
Ділянки з відсутнім підземним стоком
Ділянки з мінералізацією вод більше 10 г/л

Під підземним стоком розуміється кількість води що рухається в гірських породах від області живлення до області розвантаження при збереженні в часі середньої рівневої поверхні

Переглядів: