Інженерно-геологічні умови України

Карти України

У розділі «Інженерно-геологічні умови» об’єднано серію карт, на яких відображено територіальне поширення у межах України таких природних процесів як зсуви, карст, підтоплення тощо.

Зсуви - зміщення гірських порід вниз по схилу, яке утворюється внаслідок порушення природної рівноваги залягання шарів гірських порід. Зсуви можуть відбуватися через низку причин, серед яких: землетруси, перезволоження ґрунту викликане дощами або таненням снігів та ін.

Підтоплення - процес підвищення рівня ґрунтових вод і збільшення вологості порід зони аерації.

Карст – сукупність процесів та явищ, пов’язаних з діяльністю поверхневих чи підземних вод, що проявляється у розчиненні чи вилуговуванні гірських порід, внаслідок чого формується специфічний поверхневий та підземний рельєф.

Таким чином, добірка карт з даного розділу дозволяє створити уявлення про негативні фізико-географічні процеси і явища, обумовлені гідрокліматичними умовами території, особливостями її рельєфу та геологічної структури.

Переглядів: