Екологічний стан України

Карти України

У розділі «Екологічний стан» зібрано карти, що дозволяють скласти уявлення про стан навколишнього природного середовища в Україні, через ряд аспектів.

З одного боку - це рівень антропогенного навантаження (що визначається як ступінь впливу господарської діяльності на довкілля в цілому та окремі його компоненти).

Одним зі способів визначення рівня антропогенного навантаження є вимірювання рівня забруднення довкілля. Так на відображення даного аспекту в розділі подано карти зокрема радіаційного забруднення, у тому числі окремими ізотопами. Також наведено карти забруднення окремих геокомпонентів (атмосферного повітря, вод тощо). Окремим блоком представлено карти природоохоронних об’єктів та їх мереж, тобто об’єкти які покликані підтримувати стабільний стан природного середовища на певних територіях.

З іншого боку стан навколишнього середовища визначається характеристиками, що обумовлюють стійкість геосистем (тобто здатність зберігати свої властивості та характер функціонування за умови дії на них зовнішніх факторів). Така стійкість звичайно, визначається стійкістю окремих геокомпонентів, тому в розділі зокрема представлені карти стійкості поверхневих вод, ґрунтів тощо.

На основі аналізу цих двох аспектів визначається як загальна екологічна ситуація, так і ступінь антропоекологічного ризику на тій чи іншій території. Відповідні карти також представлено у розділі.

Переглядів: