Еколого-економічне зонування

Екологічне зонування
Еколого-економічний потенціал територій (синтетичні показники Кп) Екологічні обмеження виробництва, шкідливого для навколишнього середовища і населення
менше -4,9 низький максимальне (лімітує в цілому розвиток такого виробництва)
від -4,9 до -1,2нижче середньогочасткове (доцільність розміщення окремих виробництв)
від -1,2 до +2,5середнійпомірне (вибіркові вимоги до поліпшення виробничих технологій)
від +2,5 до +6,15вище середньогопрактично без обмежень (в межах потенціалу стійкості природних ландшафтів)
більше +6,15високий
Переглядів: