Сумарна забрудненість природного середовища

Сумарна забрудненість

Ступінь забрудненості території (за кратністю сумарних допустимих величин)

умовно чиста дуже забруднена
помірно забруднена надзвичайно забруднена
забруднена екологічна катастрофа

Індекси сумарної забрудненості розраховані:

  • для атмосферного повітря - за основними і специфічними забруднювачами;
  • для поверхневих вод - за органолептичними, токсикологічними властивостями і санітарним режимом;
  • для ґрунтів - за умовною величиною пестицидів і їх детоксикацією

Рівень радіаційної забрудненості відтворює щільність цезію 137 (кі/км2)

Переглядів: