Ландшафти України

Карти України

В розділі «Ландшафти України» представлено набір електронних карт, на яких відображено результат процесу картування природно- територіальних комплексів (ландшафтів).

Ландшафт – це генетично однорідний природно-територіальний комплекс, який утворився на певній території, в результаті складної й тривалої взаємодії основних геокомпонентів.

Ландшафт у своїх межах має однаковий геологічний фундамент, однотипний рельєф, спільні, гідро-кліматичні умови, ґрунти, рослинний та тваринний світ тощо (за М.А.Солцевим).

Закономірності розміщення природно-територіальних комплексів відображають на ландшафтній карті, що дозволяє також вивчити внутрішню структуру ландшафтів, та прослідкувати взаємозв'язки та взаємообумовленість між його компонентами. Таким чином ландшафтна карта є своєрідним «комплексом даних» про окремі компоненти природи.

Геохімічний ландшафт - це тісно взаємозв’язані та взаємообумовлені частини території, на яких елементарні ландшафти пов’язані між собою міграцією хімічних елементів (за Б.Б.Полиновим). Закономірності міграції хімічних елементів в ландшафтах відображаються на ландшафтно-геохімічних картах.

Палеоландшафт – це географічний ландшафт минулого, що відтворюється шляхом реконструкцій (за Векличем М. Ф.). На картах палеодандшафтів відображено результати реконструкцій фізико-географічних умов минулого, а отже - палеоландшафтів

Таким чином набір карт, що міститься у розділі «Ландшафти України», дозволяє отримати уявлення про загальні закономірності розташування природних територіальних комплексів, та окремих їх типів у межах України або адміністративних областей, закономірності міграції хімічних елементів у ландшафтах, сучасний стан ландшафтів, а також особливості їх розвитку.

Переглядів: