Рівнинні ландшафти

Гірські ландшафти

Ландшафтна карта України

Мішано-лісові Поліські ландшафти
Лісостепові ландшафти
Степові ландшафти
Середньостепові ландшафти
Південностепові ландшафти
Кримські степові ландшафти
Заплавні ландшафти рівнин
Приморські ландшафти
Гірські Карпатські ландшафти
Гірські Кримські ландшафти
Заплавні ландшафти гір
ландшафт

Рівнинні східноєвропейські ландшафти

Мішано-лісові Поліські ландшафти

Денудаційні підвищені рівнини з дерново- слабко і середнепідзолистими ґрунтами в поєднанні з дерновими карбонатними, з грабово-дубовими суборами
Денудаційні рівнини з дерновими карбонатними ґрунтами в поєднанні з дерново-підзолистими і болотними, з сосново-грабовими судубравами, з карстовими западинами
Кінцевоморенні горбисто-пасмові височини з дерново-слабкопідзолистими ґрунтами, з суборами
Моренно-зандрові рівнини з дерново-слабко- і середнепідзолистими ґрунтами, з грабовими суборами
Алювіально-зандрові рівнини з дерново-підзолистими і дерновими глейовими ґрунтами, з суборами і борами
Терасові піщані рівнини з дерново-слабкопідзолистими і дерновими ґрунтами, з борами, суборами і низинними болотами
Слабко дреновані рівнини з низинними, перехідними і верховими (сфагновими) болотами
Моренно-зандрові підвищені рівнини з дерново-середньопідзолисті ґрунтами, з суборами і сугрудками
Зандрові рівнини з дерново-підзолистими ґрунтами, борами і суборами з денудаційними останцями
Моренно-зандрові низинні рівнини з дерново-підзолистими ґрунтами, суборами і борами
Алювіально-зандрові рівнини з дерново-слабко- і середнепідзолистими ґрунтами, з борами і суборами, низинними болотами
Моренно-зандрові слабкохвилясті рівнини з дерново-середньопідзолистими ґрунтами
Зандрові рівнини з дерново-слабкопідзолистими ґрунтами, з борами і суборами, низинними болотами
Терасові піщані рівнини з дерново-слабкопідзолистими ґрунтами в поєднанні з дерновими і торф'яно-болотними, з суборами і борами
Терасові рівнини з дерново-середньопідзолистими ґрунтами, з суборами і судубравами
Прохідні поганодреновані долини з дерново-підзолистими глейовими і дерновими ґрунтами, низинними торфовищами, вільховими сугрудками і ольсами
Моренно-зандрові горбисті рівнини з дерново-середньопідзолистими ґрунтами, з липовими суборами і судубравами з денудаційними крейдовими і пісковиковими останцями
Алювіально-зандрові рівнини з дерново-слабко- середнепідзолистими ґрунтами з суборами і борами
Алювіально-зандрові рівнини з дерново-слабко- середнепідзолистими ґрунтами з карстовими воронками (вертеби)
Терасові піщані і зандрові рівнини з дерново-слабкопідзолистими ґрунтами, з борами і суборами

Лісостепові ландшафти. Поєднання шіроколистянолісових і лучно-степових

Розчленовані лесові височини з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами, з грабовими дібровами
Структурно-денудаційні сильно розчленовані лесові височини з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами, з грабовими і буковими дібровами
Ерозійно-денудаційні лесові височини з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами, з грабовими і буковими дібровами
Закарстовані рівнини з сірими, темно-сірими опідзоленими і чорноземними ґрунтами
Товтрові пасмово-горбисті закарстовані височини, складені рифовими вапняками, з опідзоленими ґрунтами, з грабовими дібровами
Денудаційні хвилясті лесові рівнини з чорноземами малогумусними і опідзоленими ґрунтами
Слабко розчленовані лесові рівнини з чорноземами типовими малогумусними і опідзоленими, з долинами, врізаними в палеозойські породи
Терасові лесові рівнини з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами
Терасові лесові розчленовані рівнини з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами, з грабовими дібровами, з виходами палеозойських порід
Хвилясті розчленовані лесові височини з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами, з грабовими дібровами, ярами і балками, врізаними в кристалічні породи
Лесові височини і схили височин з сірими опідзоленими ґрунтами, з глибокими долинами, врізаними в палеозойські породи
Денудаційні хвилясті лесові рівнини з чорноземами типовими малогумусними
Сильно розчленовані лесові рівнини з чорноземами типовими малогумусними і опідзоленими, з грабовими дібровами, з ярами і балками, врізаними в кристалічні породи
Підвищені сильно еродовані рівнини з чорноземами, типовими середньогумусними, з лісами з дуба скельного, з ярами і балками, врізаними в балтські відклади
Розчленовані лесові рівнини з чорноземами типовими середньогумусними, з грабовими дібровами, з долинами, врізаними до кристалічних порід
Терасові горбисті піщані рівнини з дерново-підзолистими ґрунтами, з грабовими суборами
Розчленовані лесові рівнини з сірими опідзоленими ґрунтами, з грабовими дібровами
Сильно розчленовані лесові височини і схили височин з еродованими опідзоленими ґрунтами, з ярами і балками, врізаними в палеогенові відклади, із зсувами
Сильно еродовані височини з гляціодислокаціями на юрсько-крейдяному фундаменті з сірими опідзоленими ґрунтами, грабовими дібровами, відторженцями і зсувами
Розчленовані лесові рівнини з чорноземами типовими малогумусними і опідзоленими
Низинні слабко розчленовані лесові рівнини з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами
Сильно розчленовані горбисті правобережні схили з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами, нагірними дібровами, з древньооползневими останцями (шишаками)
Розчленовані підвищені лесові рівнини з чорноземами типовими малогумусними і опідзоленими, з дібровами
Розчленовані полого-хвилясті лесові підвищені рівнини з чорноземами типовими середньогумусними
Терасові лесові рівнини з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами
Стародавні прохідні долини
Терасові слабко дреновані рівнини з чорноземами типовими в поєднанні з лучно-чорноземними солонцюватими ґрунтами і солончаками
Терасові горбисті піщані рівнини з дерново-підзолистими ґрунтами, з борами і суборами
Сильно розчленовані лесові рівнини з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами, з дібровами, ярами і балками, врізаними до крейдяних порід
Сильно розчленовані лесові височини з чорноземами типовими малогумусними в поєднанні з сірими опідзоленими ґрунтами, з дібровами
Сильно розчленовані останцево-горбисті височини з чорноземами типовими середньогумусними, з дібровами, ярами і балками, врізаними в крейдяні породи
Терасові лесові рівнини з чорноземами типовими середньогумусними, в комплексі з солонцюватими
Терасові горбисті піщані рівнини з дерново-підзолистими ґрунтами, з борами і суборами

Степові ландшафти. Північностепові з байрачними дібровами

Лесові сильно розчленовані височини з чорноземами звичайними середньогумусними глибокими, з ярами і балками, врізаними в кристалічні породи
Лесові сильно розчленовані схили височин і підвищені рівнини з чорноземами звичайними малогумусними, з ярами і балками, врізаними до кристалічних порід
Сильно розчленовані височини з чорноземами звичайними малогумусними, з ярами і балками, врізаними в кристалічні породи, з денудаційним останцями (кам'яними могилами)
Лесові слабко розчленовані рівнини з чорноземами звичайними малогумусними глибокими міцелярними
Лесові рівнини з чорноземами звичайними малогумусними в поєднанні з лучно-чорноземними і дерновими глейовими ґрунтами подів
Сильно розчленовані схили лесових височин з чорноземами звичайними середньогумусними глибокими, з ярами і балками, врізаними в неогенових товщу, з гирнецовими дібровами
Розчленовані схили лесових височин з чорноземами звичайними середньогумусними, з ярами, широкими балками, врізаними в товщу балтських відкладів
Виположені схили височин з чорноземами звичайними малогумусними з ярами і широкими балками, врізаними в неогенову товщу
Слабко розчленовані низинні рівнини з чорноземами звичайними середньогумусними глибокими
Підвищені розчленовані лесові рівнини з чорноземами звичайними середньогумусними глибокими
Підвищені розчленовані лесові рівнини з чорноземами звичайними малогумусними
Терасові лесові рівнини з чорноземами звичайними середньогумусними глибокими в поєднанні з лучно-чорноземними солонцюватими ґрунтами і солонцями
Терасові піщані рівнини з дерновими ґрунтами в поєднанні з лужними солонцюватими, з остепненими борами і суборами
Лесові акумулятивно-денудаційні сильно розчленовані височини з чорноземами звичайними середньогумусними, з ярами і балками, врізаними до юрсько-тріасових відкладів
Лесові сильно розчленовані височини з чорноземами звичайними малогумусними, з ярами і балками, врізаними до карбонових відкладів
Сильно розчленовані схили височин з чорноземами звичайними малогумусними, з ярами і балками, врізаними в палеогенові і крейдяні відклади
Хвилясті височини з малопотужним лесових покривом, з чорноземами типовими середньогумусними в поєднанні з чорноземами звичайними середньогумусними глибокими, з вододільними грабовими дібровами
Велико-пасмові сильно розчленовані височини з чорноземами та дерновими щебенюватими ґрунтами на елювії щільних безкарбонатних і карбонатних порід а поєднанні з чорноземами звичайними
Хвилясто-увалисті розчленовані височини з чорноземами звичайними малогумусними в поєднанні з чорноземами та дерновими ґрунтами на елювії щільних безкарбонатних порід
Лесові сильно розчленовані підвищені рівнини і схили височин з чорноземами звичайними середньогумусними
Сильно розчленовані схили лесових височин і підвищені рівнини з чорноземами звичайними малогумусними
Розчленовані терасні лесові рівнини з чорноземами звичайними середньогумусними в комплексі з солонцюватими
Розчленовані терасні лесові рівнини з чорноземами звичайними малогумусними в комплексі з солонцюватими
Терасові горбисті піщані рівнини з дерновими і дерново-слабкопідзолистими ґрунтами, з сухими борами і піщаними степами

Середньостепові ландшафти

Сильно розчленовані схили лесових височин з чорноземами південними малогумусними, з денудаційним останцями (кам'яними могилами), з ярами і балками, врізаними в кристалічні породи
Лесові хвилясті рівнини з чорноземами південними малогумусними, з ярами і балками, врізаними до кристалічних порід
Лесові слабко дреновані рівнини з чорноземами південними малогумусними в поєднанні з лучно-чорноземними, дерновими оглеєними ґрунтами і глеє-солодями подів
Лесові дреновані рівнини з чорноземами південними малогумусними
Лесові рівнини, розчленовані степовими балками (роздолами), з чорноземами південними малогумусними
Терасові лесові рівнини з чорноземами південними малогумусними в комплексі з солонцюватими

Південностепові ландшафти

Низинні приморські рівнини з антропогеновим покривом на неогенових піщано-глинистих відкладах
Слабко дреновані лесові рівнини з чорноземами південними солонцюватими в комплексі з темно-каштановими солонцюватими ґрунтами і в поєднанні з лучно-чорноземними глейовими ґрунтами і глеє-солодями подів
Дреновані лесові рівнини з чорноземами південними слабкосолонцюватими в комплексі з темно-каштановими солонцюватими ґрунтами
Слабко дреновані лесові рівнини з темно-каштановими солонцюватими ґрунтами в комплексі з солонцями і в поєднанні з лучними солончакуватими ґрунтами і глеє-солодями подів
Дреновані лесові рівнини з темно-каштановими солонцюватими ґрунтами
Слабко дреновані лесові рівнини з каштановими середньо- та сильносолонцюватими ґрунтами в комплексі з солонцями і в поєднанні з лучними солончаками
Терасові і древньодельтові горбисті піщані рівнини з дерновими і чорноземними слабко гумусовими ґрунтами, з піщаними степами, березовими і осиново-вільховими перелісками
Терасові піщано-лесові рівнини з чорноземами південними солонцюватими і темно-каштановими ґрунтами в комплексі з солонцями і в поєднанні з глеє-солодями і лучними солончаками западин

Кримські аналоги степових ландшафтів

Лесові рівнини з каштановими і темно-каштановими солонцюватими ґрунтами в комплексі з солонцями і лучними солончаками
Лесові слабко розчленовані рівнини з чорноземами південними солонцюватими в комплексі з темно-каштановими солонцюватими ґрунтами і солонцями
Горбисті хвилясто-сопкові рівнини з чорноземними і темно-каштановими солонцюватими ґрунтами в комплексі з солонцями на елювії сланцевих глин, мергелів і вапняків
Пологий денудаційні рівнини з чорноземними і темно-каштановими солонцюватими ґрунтами в комплексі з солонцями на глинистому елювії
Лесові рівнини з чорноземами південними малогумусними карбонатними (міцелярними)
Акумулятивно-денудаційні рівнини з чорноземами на елювіально-делювіальних карбонатних відкладах
Хвилясті увалисто-улоговинні рівнини з чорноземами щебенюватими на елювії карбонатних породі поєднанні з чорноземами південними малогумусними на делювіальних лесовидних породах
Слабкохвилясті рівнини з чорноземами південними малогумусними карбонатними на елювіально-делювіальних лесовидних породах в поєднанні зі щебенюватими різновидами по схилах балок

Заплавні ландшафти рівнин

Лісові і лучно-болотні
Лісові, лучні остепнені і солонцюваті
Плавневі, лучно-степові, солонцювато-солончакові

Приморські ландшафти

Лиманно-морські солончакові рівнини
Черепашниково-піщані пересипи, коси і острови із слаборозвиненими дерново-чорноземними солончакуватими ґрунтами і солончаками

Гірські ландшафти

Гірські Карпатські ландшафти

Глибоко розчленовані височини з дерново-середньопідзолисті поверхнево оглеєних ґрунтами в поєднанні з буроземно-підзолистими, з грабово-буковими дібровами
Денудаційні увалисто-пасмові височини з сірими опідзоленими ґрунтами, розорані, з дубово-грабовими бучинами
Піщано-глинисті і лесові рівнини з дерново-середньопідзолисті опідзоленими ґрунтами, розорані, з грабовими бучинами
Розчленовані високотерасові рівнини з дерновими опідзоленими ґрунтами, з грабовими дібровами
Низькотерасові слабко дреновані рівнини з глейовими дерновими і дерново-підзолистими ґрунтами, з вологими грабовими дібровами і судубравами
Терасові плоскі суглинні піщано-галечникові рівнини з дерновими опідзоленими ґрунтами, переважно розорані, з грабовими дібровами
Крутосхилове низькогір'є з бурими лісовими щебенюватими ґрунтами, з грабово-смерековими дібровами
Круто- й пологосхилове низькогір'є з бурими лісовими щебенюватими ґрунтами, з грабовими бучинами і вторинними луками
Круто- й пологосхилове низькогір'є з бурими лісовими щебенюватими ґрунтами, з ялицево-буковими піхтачами
Пологосхилове низькогір'є з бурими і буроземно-підзолистими щебенюватими ґрунтами, з буковими піхтачами і ялиновими бучинами
Улоговинні пологосхилове низькогір'є з бурими і дерново-буроземними ґрунтами, частково розорані, з вторинними луками
Крутосхилові низькогір'є (стрімчаки екзотичних юрських вапняків) з бурими лісовими ґрунтами, буковими дібровами
Острівне холмогір'є з бурими щебенюватими ґрунтами, з дубово-буковими лісами, виноградниками, садами
Виположені розчленовані передгір'я з буроземно-підзолистими ґрунтами, з виноградниками і садами
Крутосхилове низькогір'є з бурими лісовими щебенюватими ґрунтами, з грабовими бучинами
Крутосхилове середньогір'є з бурими лісовими щебенюватими ґрунтами, з бучинами і субучинами
Крутосхилове середньогір'є з бурими і буроземно-підзолистими щебенюватими ґрунтами, смереково-смерековими рамен і ялицево-буковими піхтачами
Різко розчленоване середньогір'є з бурими і дерново-буроземними щебенюватими ґрунтами, з ялиновими сураменямі
Субальпійське плосковершинне середньогір'є з дерново-буроземними і торф'яно-лучними щебенюватими ґрунтами, з криволіссям і гірськими лугами (полонинами)
Субальпійське різко розчленоване середньогір'є з дерново-буроземними і лучними щебенюватими ґрунтами, з криволіссям і гірськими лугами

Гірські Кримські ландшафти

Куестові виположені гряди з чорноземами і дерновими карбонатними щебенюватими ґрунтами на елювії карбонатних порід, частково розорані
Куестові розчленовані пасма з дерновими карбонатними і дерново-буроземними щебенюватими ґрунтами, з дубовими перелісками (дубками) і лучними степами
Куестові розчленовані пасма з коричневими щебенюватими ґрунтами, шибляковими заростями і можевелово-грабінниковимі дібровами
Міжпасмові пологі зниження з чорноземами карбонатними, переважно розорані, з грабовими дібровами
Горбкувато-улоговинні низкогор'я з бурими і дерново-буроземними щебенюватими ґрунтами. з грабовими дібровами
Глибоко розчленовані середньогір'я з бурими і дерново-буроземними щебенюватими ґрунтами, з грабовими дібровами і сосновими бучинами
Платоподібне закарстоване середньогір'я з чорноземоподібними і дерново-буроземними щебенюватими ґрунтами, з остепненими луками (яйли)
Обривисті і круті схили з бурими і дерново-буроземними щебенюватими ґрунтами, з буково-сосновими лісами
Глибоко розчленоване вулканічне низькогір'я з коричневими щебенюватими ґрунтами, можжевелово-грабінниковим і дубовим рідколіссями
Амфитеатроподібні прибережні зсувні схили з коричневими щебенюватими ґрунтами, з шибляковими заростями і можевелово-дубовим рідколіссям, лісопарками, субтропічними культурами і виноградниками

Заплавні ландшафти гір

Гірські галечникові, передгірні піщано-галечникові суглинисто- галечникові міжгірські улоговини
Переглядів: