Пізній плейстоцен

Середній плейстоцен

Ранній плейстоцен

Палеоландшафти

Пізній плейстоцен Прилуцький час
Пізній плейстоцен Кайдацький час
Середній плейстоцен Дніпровський час
Середній плейстоцен Завадівський час
Ранній плейстоцен Мартоноський час
Мартоноський
Завадівський
Дніпровський
Кайдацький
Прилуцький
Межі систем ландшафтів
Межі класів ландшафтів
Межі підкласів ландшафтів
Межі типів ландшафтів
Межі підтипів ландшафтів
Межі родів ландшафтів

Пізній плейстоцен Прилуцький час (90 тис. років тому)

Південнобореальні ландшафти
Рівнинні
Ландшафти лісостепу та рідкостійних лісів
Низовини з дерновими боровими ґрунтами на зандрових відкладах під сосновими лісами з домішкою ялини
Низовини з дерновими опідзоленими ґрунтами на моренно-зандрових відкладах під сосновим рідколіссям з поодинокими широколистяними породами
Низовини з чорноземоподібними ґрунтами на моренно-зандрових відкладах під сосновим рідколіссям (поодиноко дуб, ліщина) та злаково-різнотравними степами
Низовини з дерновими опідзоленими та лучними ґрунтами на зандрових та алювіальних відкладах під сосновим рідколіссям (з домішкою ялини, поодиноко ліщини) та осоково-злаковими луками
Височини з чорноземними та дерновими опідзоленими ґрунтами на лесах та моренно-зандрових відкладах під сосново-березовим рідколіссям з домішкою широколистяних порід
Низовини з дерново-глейовими ґрунтами під рідкостійними сосновими лісами
Височини з чорноземоподібними ґрунтами на лесах під березово-сосновими лісами з поодинокими широколистяними породами
Височини з опідзоленими та міцелярно-карбонатними чорноземами на лесах під злаково-різнотравними степами та широколистяними лісами
Височини з вилутуваними чорноземами на лесах під злаково-різнотравними степами та сосновими лісами з домішкою широколистяних порід, ялини
Низовини з лучними та дерново-боровими ґрунтами на алювіальних відкладах під сосновими лісами за участю широколистяних порід та різнотравними луками
Рівнини з вилугуваними та міцелярно-карбонатними чорноземами на лесах під різнотравно-злаковими степами та сосновим рідколіссям з поодинокими широколистяними породами
Височини з вилугуваними та опідзоленими чорноземами на лесах під різнотравними степами та сосново-березовими лісами з домішкою дуба та ліщини
Степові ландшафти
Типових степів
Височини з міцелярно-карбонатними чорноземами на лесах під злаковими степами (у балках сосново-широколистяні ліси)
Низовини з чорноземами близькими до звичайних на лесах під злаковими степами та балочними дібровами
Височини з чорноземами карбонатними та вилугуваними на лесах під різнотравно- злаковими степами та сосновим рідколіссям
Низовини з чорноземами близькими до південних на лесах під злаковими степами (у балках сосново-широколистяні ліси)
Сухих степів
Височини з темно-каштановими ґрунтами та їхніми солонцювато-солончакуватими відмінами на лесах під полиново-злаковими степами
Низовини з каштановими ґрунтами та їхніми солонцюватими відмінами на лесах під полиново-злаковими степами та галофітними угрупованнями
Гірські Карпатські
Передгірні височини з чорноземоподібними ґрунтами на лесах та оглеєних суглинках під ялиново — сосново — дубовими рідколіссями
Гірські схили з бурими лісовими ґрунтами на корінних породах і оглеєних суглинках під ялиновими лісами з домішкою дуба
Міжгірні низовини з лучно-бурими ґрунтами на алювіальних відкладах під ялиново-буковими лісами та різнотравними луками
Гірські Кримські
Гірські схили з дерново-чорноземними щебенюватими ґрунтами на корінних породах під грабово-дубовими лісами та злаково-різнотравними степами

Пізній плейстоцен Кайдацький час (125 тис. років тому)

Суббореальні ландшафти
Рівнинні
Хвойно-широколистянолісові ландшафти
Низовини з дерново-слабопідзолистими ґрунтами на зандрових відкладах під широколистяно-сосновими лісами
Низовини з дерново-підзолистими ґрунтами на моренно-зандрових відкладах під широколистяно-сосновими лісами
Низовини з дерново-підзолистими ґрунтами на зандрових та моренно-зандрових відкладах під в’язово-дубово-сосновими лісами
Низовини з дерново-слабопідзолистими ґрунтами на зандрових та алювіальних відкладах широколистяно-сосновими лісами
Широколистяно-лісові ландшафти
Височини з бурими псевдопідзолистими ґрунтами на лесах під грабово-дубовими лісами
Височини з підзолисто-бурими ґрунтами на лесах під дубовими лісами
Височини з ясно сірими та сірими опідзоленими ґрунтами на лесах під в'язово-дубовими лісами
Височини з сірими опідзоленими поверхнево-вклеєними ґрунтами на лесах під грабово-дубовими лісами
Низовини з ясно сірими та сірими опідзоленими ґрунтами на лесах та алювіальних відкладах під в'язово дубово сосновими лісами
Височини з сірими опідзоленими ґрунтами на лесах під грабово-дубовими лісами
Лісостепові ландшафти
Височини з бурими лісовими та чорноземоподібними ґрунтами на лесах під широколистяними лісами та різнотравними степами
Височини з бурими лісовими та чорноземоподібними ґрунтами на лесах під дубовими лісами та різнотравними степами
Низовини з темно-бурими та вилугуваними чорноземними ґрунтами на лесах під дубовими лісами та злаково-різнотравними степами
Височини з чорноземами опідзоленими та бурими лісовими опідзоленими ґрунтами на лесах під дубово-сосновими лісами та різнотравними степами
Низовини з чорноземами міцелярно-карбонатними та темно-бурими ґрунтами на лесах під в’язово-дубовими лісами та злаково-різнотравними степами
Височини з чорноземами вилугуваними та бурими лісовими ґрунтами на лесах під широколистяно-сосновими лісами та різнотравними степами
Степові ландшафти
Низовини з чорноземами міцелярно-карбонатними на лесах під різнотравно-злаковими степами
Гірські Карпатські
Передгірні височини з буро-підзолистими ґрунтами на лесах під дубовими лісами з домішкою бука та ялини
Гірські схили з бурими лісовими ґрунтами на корінних породах і лесах під буковими та ялиновими лісами
Міжгірні низовини з підзолисто-бури ми глейовими ґрунтами на алювіальних відкладах під дубово-буковими лісами
Гірські Кримські
Гірські схили з бурими лісовими ґрунтами на корінних породах під грабово-дубовими лісами

Середній плейстоцен Дніпровський час (180 тис. років тому)

Гляціальні ландшафти
Льодовиковий покрив
Рівнини з піонерними угрупованнями рослинності аркто-бореального типу на водно- льодовикових відкладах
Перигляціальні ландшафти
Рівнинні
Лісостепові ландшафти
Височини з морозобійними структурами, під сосново-березовими лісами з домішкою ялини та модрини та різнотравно-злаковими степами на лесовидних суглинках
Височини із сосновим рідколіссям та злаковими степами на лесовидних суглинках
Височини з березово-сосновим рідколіссям, аркто-бореальними чагарниковими формаціями та злаково-осоковими степами на лесах
Степові ландшафти
Типових степів
Височини з дернинно-злаковими степами на лесах
Сухих степів
Низовини з полиново-злаковими степами на лесах
Височини з полиново-злаковими степами (у балках соснове рідколісся) на лесах
Низовини зі злаково-полиновими степами та галофітними лободовими угрупованнями. У пригирлових ділянках річок соснове рідколісся з домішкою берези, вільхи, ялівцю та поодиноко ліщиною на лесах
Височини зі злаково-полиновими степами та галофітними угрупованнями (на схилах ксеротичні чагарники) на лесах
Гірські
Передгірні височини з ялиново-березово-сосновим рідколіссям та злаковими степами з елементами аркто-бореальної рослинності на лесовидних та оглеєних суглинках
Середньогір’я (палінологічні дані відсутні)

Середній плейстоцен Завадівський час (400 тис. років тому)

Суббореальні ландшафти
Рівнинні
Широколистянолісові ландшафти
Низовини з бурими лісовими глейовими ґрунтами на оглеєних суглинках під липово-дубовими лісами
Низовини з бурими лісовими лесивованими ґрунтами теплих фацій на лесовидних суглинках під полідомінантними широколистяними лісами
Низовини з бурими лісовими ґрунтами теплих фацій на лесовидних суглинках під в'язово-дубовими лісами (поодиноко гікорія)
Височини з бурими лісовими коричнюватими ґрунтами на лесах під липово-дубовими лісами (поодиноко гікорія, горіх)
Височини з коричнювато-бурими ґрунтами на лесах під грабово-дубовими лісами з домішкою бука та горіха
Низовини з буро-підзолистими ґрунтами на алювіальних відкладах під широколистяно-сосновими лісами (за участю горіха та падуба)
Хвойно-широколистянолісові ландшафти
Низовини з підзолисто-бурими ґрунтами на алювіальних відкладах під хвойно-широколистяними лісами
Низовини з бурими лісовими коричнюватими ґрунтами на лесах та алювіальних суглинках під дубово-грабовими лісами
Височини з бурими лісовими ґрунтами теплих фацій на лесах під хвойно- широколистяними лісами
Лісостепові ландшафти
Північнолісостепові, з переважанням лісових ландшафтів
Височини з бурими лісовими червонуватими ґрунтами на лесах під мішаними лісами (з теплолюбними екзотами) та різнотравними степами
Височини з бурими лісовими коричнюватими ґрунтами на лесах під дубово-сосновими лісами (поодиноко горіх та лапина) та різнотравними степами
Низовини з коричнювато-бурими та лучно-бурими ґрунтами на лесах під мішаними лісами (з теплолюбними екзотами) та злаково-різнотравними степами
Височини з коричнювато-бурими лесивованими ґрунтами на лесах під в’язово-дубовими лісами (з домішкою горіха) та злаково-різнотравними степами
Південнолісостепові, з переважанням степових ландшафтів
Височини з червонувато-коричневими ґрунтами на лесах під різнотравними степами та грабово-дубовими лісами
Низовини з лучно-червонувато-коричневими ґрунтами на лесах під злаково-різнотравними степами та грабово-липово-дубовими лісами
Височини з червонувато-темно-коричневими ґрунтами, подекуди солонцюватими, на лесах під злаково-різнотравними степами та в'язово-дубовими лісами з домішкою горіха
Гірські
Передгірні височини з жовто-бурими лісовими ґрунтами на оглеєних суглинках під широколистяно-сосновими лісами за участю лапини, каштана, горіха
Гірські схили з червонувато-бурими ґрунтами на корінних породах і лесовидних суглинках під ялиново-буковими лісами
Міжгірні низовини з бурими поверхнево-огдееними ґрунтами на алювіальних відкладах під широколистяними лісами за участю далини
Субтропічні ландшафти
Рівнинні
Ландшафти світлих лісів та чагарників (субсередземноморські)
Низовини з сіро-коричневими ґрунтами на лесах під рідкостійними лісами (з домішкою теплолюбних екзотів) та багатим злаково-різнотравним покривом
Низовини з коричневими ґрунтами та їхніми солонцюватими відмінами на лесах під рідкостійними лісами (з домішкою горіха)
Низовини з червонувато-коричневими ґрунтами, подекуди солонцюватими, на лесах під рідкостійними лісами (з домішкою горіха) та ксеротично-різнотравними угрупованнями
Гірські
Низькогір'я з червонувато-коричневими ґрунтами на колювіальних суглинках

Ранній плейстоцен Мартоноський час (750 тис. років тому)

Суббореальні ландшафти
Рівнинні
Хвойно-широколистянолісові ландшафти (з участю теплолюбних екзотів)
Низовини з бурими ґрунтами теплих фацій на оглеєних суглинках під широколистяно- сосновими лісами (з переважанням граба у складі широколистяних порід) з участю ялини
Височини з червонувато-бурими лесивованими ґрунтами на лесовидних суглинках під сосновими та полідомінантними широколистяними лісами з участю ялини
Низовини з лучно-бурими ґрунтами на оглеєних суглинках під сосново-широколистяними лісами
Височини з буро-коричневими ґрунтами на лесовидних суглинках під темнохвойно- широколистяними лісами
Лісостепові ландшафти
Північнолісостепові, з переважанням лісових ландшафтів (з участю теплолюбних екзотів)
Височини з бурувато-коричневими ґрунтами на лесовидних суглинках під сосново- дубовими лісами
Низовини з коричнювато-бурими ґрунтами на лесовидних суглинках під дубово- сосновими лісами та лучними степами
Височини з червонувато-бурими ґрунтами на лесовидних суглинках під в'язово- дубово-сосновими лісами та лучними степами
Південнолісостепові, з переважанням лучно-степових ландшафтів
Низовини з червонувато-темно-коричневими ґрунтами на лесовидних суглинках під лучними степами та широколистяно-сосновими рідколіссями
Височини з червонувато-темно-бурими ґрунтами на лесовидних суглинках під лучними степами та сосново-широколистяними лісами
Гірські
Передгірні височини з червонувато-бурими лесивованими ґрунтами на лесовидних суглинках під темнохвойно-широколистяними лісами з домішкою теплолюбних екзотів
Середньогір'я з червонувато-бурими ґрунтами на корінних породах і лесовидних суглинках під ялиновими та буково-грабовими лісами
Міжгірні низовини з лучно-бурими ґрунтами на оглеєних суглинках під грабово- буковими лісами
Субтропічні ландшафти
Рівнинні
Ландшафти сухих лісів та чагарників (субсередземноморські)
Низовини з лучно-червонувато-коричневими ґрунтами на лесовидних суглинках, подекуди засолених, під світлими сосново-широколистяними лісами та чагарниками (з участю теплолюбних екзотів)
Гірські
Низькогір’я з червонувато-коричневими ґрунтами на колювіальних суглинках
Переглядів: