Геологічна будова України

Карти України

Розділ «Геологічна будова» дозволяє ознайомитись з особливостями геологічної будови території України. Це збірка карт, що містять як власне геологічну карту території України у дочетвертинному зрізі, так і геологічні карти на яких зображено процес формування геологічних утворень у різні періоди. Серед останніх: дорифейські, допалеозойські тощо.

Також викладено карти, які відображають сучасну структуру території України та історію її формування - тектонічні карти, в тому числі і карта неотектоніки України та сучасних тектонічних рухів, на яких подано структурні форми та тектонічні рухи земної кори, що впливають на сучасний рельєф.

Окремим блоком розміщено карти, що відображають палеогеоморфологічні умови, тобто особливості рельєфу України у минулі геологічні періоди, наприклад у Неогені, Палеогені, Крейді, Кам'яновугільному періоді.

Також представлена геохронологічна таблиця. Тобто система позначення дат, що відображає послідовність основних етапів геологічної історії Землі і розвитку життя на ній.

Переглядів: