Геологічна карта України (дочетвертинний зріз)

геологія
Встановлені
Ймовірні
Насуви

Кайнозой а1.1.1 (Kz)

Пліоцен. а1.1.1.2.1 (N2)
Пліоцен нерозчленований. вік (млн р.) 2,588 - 5,332
Балтська світа. (N1-2bl)
П'яченці. а1.1.1.2.1.1 (N2pla)вік (млн р.) 2,588 - 3,600
Акчагил. (N2ak)
Товща червоно-бурих глин. (N2cb)
Занклій. а1.1.1.2.1.2 (N2zan)вік (млн р.) 3,600 - 5,332
Кіммерій. (N2km)
Дакій і румуній. (N2b-r)
Товща строкатих глин. (N2sg)
Міоцен. а1.1.1.2.2 (N1)
Мессіній. а1.1.1.2.2.1 (N1mes)вік (млн р.) 5,332 - 7,246
Понт. (N1p)
Тортон. а1.1.1.2.2.2 (N1tor)вік (млн р.) 7,246 - 11,608
Меотіс та понт. (N1m+p)
Меотіс. (N1m)
Паннон. (N1pn)
Серавалій. а1.1.1.2.2.3 (N1srv)вік (млн р.) 11,608 - 13,650
Сармат. (N1s)
Верхній сармат. (N1s3)
Середній сармат. (N1s2)
Нижній і середній сармат. (N1s1+2)
Нижній сармат. (N1s1)
Лангій. а1.1.1.2.2.4 (N1lan)вік (млн р.) 13,650 - 15,970
Тархан, чокрак, караган, конка. (N1t+kn)
Баденій. (N1b)
Бурдігал. а1.1.1.2.2.5 (N1bur)вік (млн р.) 15,970 - 20,430
Отнангій. (N1ot)
Отнангій та карпатій. (N1ot+k)
Новопетровій. (N1np)
Аквітаній. а1.1.1.2.2.6 (N1aqt)вік (млн р.) 20,430 - 23,030
Егенбургій. (N1eg)
Верхньомайкопська підсерія. (₽3-N1mk3)
Палеоген-неоген. (₽-N)вік (млн р.)23,030 - 33,900
Олігоцен-міоцен нерозчленовані. (₽3-N1)
Берекій та новопетровій. (₽3br-N1np)
Олігоцен. а1.1.1.3.1 (₽3)вік (млн р.) 23,030 - 33,900
Берекій. (₽3br)
Межигірій. (₽3mz)
Київ, обухів, межигірій. (₽2-3kv+mz)
Олігоцен нерозчленований.
Хат. а1.1.1.3.1.1 (₽3h)вік (млн р.) 23,030 - 28,400
Середньомакопська підсерія. (₽3mk2)
Рюпель. а1.1.1.3.1.2 (₽3r)вік (млн р.) 28,400 - 33,900
Нижньомайкопська підсерія. (₽3mk1)
Еоцен. а1.1.1.3.2 (₽2)вік (млн р.) 33,900 - 55,800
Еоцен-олігоцен нерозчленовані. (₽2-3)
Еоцен нерозчленований. (₽2)
Обухів. (₽2ob)
Київ, обухів. (₽2kv+ob)
Бучак . (₽2bc)
Канів. (₽2kn)
Палеоцен. а1.1.1.3.3 (₽1)вік (млн р.) 55,800 - 65,500
Палеоцен-еоцен нерозчленовані. (₽1-2)
Мерлін та канів. (₽1-2mr+kn)
Палеоцен нерозчленований. (₽1)
Палеоген нерозчленований. вік (млн р.) 23,030 - 65,500

Мезозой (Mz)

Верхні крейда-еоцен нерозчленовані. (K2P2)вік (млн р.) 65,500 - 99,600
Верхня. а1.1.2.1.1(K2)вік (млн р.) 65,500 - 99,600
Маастріхт. а1.1.2.1.1.1(K2m)вік (млн р.) 65,500 - 70,600
Кампан. а1.1.2.1.1.2(K2km)вік (млн р.) 70,600 - 83,500
Сантон. а1.1.2.1.1.3(K2st)вік (млн р.) 83,500 - 85,800
Коньяк. а1.1.2.1.1.4(K2k)вік (млн р.) 85,800 - 89,300
Турон. а1.1.2.1.1.5(K2t)вік (млн р.) 89,300 - 93,500
Сеноман. а1.1.2.1.1.6(K2s)вік (млн р.) 93,500 - 99,600
Нижня. а1.1.2.1.2(K1)вік (млн р.) 99,600 - 145,500
Крейда нерозчленована. вік (млн р.) 65,500 - 145,500
Верхня юра-нижня крейда нерозчленовані. (J3-K1)вік (млн р.) 145,500 - 161,200
Верхня. а1.1.2.2.1(J3)вік (млн р.) 145,500 - 161,200
Оксфорд. а1.1.2.2.1.3(J3o)вік (млн р.) 155,700 - 161,200
Середня, верхня. (J2-3)вік (млн р.) 161,200 - 175,600
Середня. а1.1.2.2.2(J2)вік (млн р.) 161,200 - 175,600
Келовей. а1.1.2.2.2.1(J2k)вік (млн р.) 161,200 - 164,700
Бат. а1.1.2.2.2.2(J2bt)вік (млн р.) 164,700 - 167,700
Байос. а1.1.2.2.2.3(J2b)вік (млн р.) 167,700 - 171,600
Нижня. а1.1.2.2.3(J1)вік (млн р.) 175,600 - 199,600
Юра нерозчленована. вік (млн р.) 145,500 - 199,600
Верхній тріас-нижня юра. (T3-J2)вік (млн р.) 199,600 - 203,600
Рет. а1.1.2.3.1.1(T3r)вік (млн р.) 199,600 - 203,600
Норій. а1.1.2.3.1.2(T3n)вік (млн р.) 203,600 - 216,500
Карній. а1.1.2.3.1.3(T3k)вік (млн р.) 216,500 - 228,000
Тріас нерозчленований. вік (млн р.) 199,600 - 251,000

Палеозой а1.1.3 (Pz)

Цисуралій. а1.1.3.1.3 P1)вік (млн р.) 270,600 - 299,000
Пенсильваній. а1.1.3.2.1)вік (млн р.) 299,000 - 318,100
Гжелій. а1.1.3.2.1.1.1 (C3g)вік (млн р.) 299,000 - 303,900
Касімовій. а1.1.3.2.1.1.2 (C3k)вік (млн р.) 303,900 - 306,500
Московій. а1.1.3.2.1.2 (C2m)вік (млн р.) 306,500 - 311,700
Башкірій. а1.1.3.2.1.3 (C2b)вік (млн р.) 311,700 - 318,100
Міссісіпій. а1.1.3.2.2)вік (млн р.) 318,100 - 359,200
Серпуховій. а1.1.3.2.2.1 (C1s)вік (млн р.) 318,100 - 326,400
Візей. а1.1.3.2.2.2 (C1v)вік (млн р.) 326,400 - 345,300
Турне. а1.1.3.2.2.3 (C1t)вік (млн р.) 345,300 - 359,200
Карбон нерозчленований. a1.1.3.2)вік (млн р.) 299,000 - 359,200
Верхній відділ. а1.1.3.3.1 (D3)вік (млн р.) 359,200 - 385,300
Середній відділ. а1.1.3.3.2 (D2)вік (млн р.) 385,300 - 397,500
Нижній відділ. а1.1.3.3.3 (D1)вік (млн р.) 397,500 - 416,000
Лудлов. а1.1.3.4.2 (S2ld)вік (млн р.) 418,700 - 422,900
Лландовері. а1.1.3.4.4 (S1l)вік (млн р.) 428,200 - 443,700
Силур. a1.1.3.4 (S)вік (млн р.) 416,000 - 443,700
Середній-верхній відділ. Молдовська серія. a1.1.3.5.2 (O2-3m)вік (млн р.) 460,900 - 471,800
Тереневій Балтійська серія. а1.1.3.6.4 (Є1)вік (млн р.) 521,000 - 541,000

Протерозой а2.1 (Pr)

Неопротерозой. а2.1.1
Едіакарій. а2.1.1.1вік (млн р.) 541,000 - 630,000
Канилівська серія.
Могильов-подільська серія.
Волинська серія.
Кріогеній. а2.1.1.2вік (млн р.) 630,000 - 850,000
Мезопротерозой. а2.1.2
Стеній. Овручська і топільнянська серії. а2.1.2.1вік (млн р.) 1 000,000 - 1 200,000
Палеопротерозой. а2.1.3
Статерій. а2.1.3.1. Габро-анортозити, анортозити, граніти-рапаківі, діорити, сублужні граніти, габро, габро-норитивік (млн р.) 1 600,000 - 1 800,000
Орозірій. а2.1.3.2. Граносієніти, діорити, лужні габроїди, лужні граніти, граніти, гранодіорити, метаморфічні комплекси палеопротерозою (клесовій)вік (млн р.) 1 800,000 - 2 060,000
Ріасій. а2.1.3.3. Гранітивік (млн р.) 2 060,000 - 2 300,000
Сідерій. а2.1.3.4. Граносієніти, габровік (млн р.) 2 300,000 - 2 500,000
Пегматоїдні граніти. вік (млн р.) 1 600,000 - 2 500,000

Архей а2.2 (Ar)

Неоархей. а2.2.1. Граніти, лерцоліти, дуніти, коматити, пегматоїдні граніти)вік (млн р.) 2 500,000 - 2 800,000
Метаморфічні і плутоно-метаморфічні комплекси неоархею (побужій).
Метаморфічні і плутоно-метаморфічні комплекси палеопротерозою та неоархею (криворожій).
Палеоархей. а2.2.3. Метаморфічні і плутоно-метаморфічні комплекси мезоархею (дніпровій))вік (млн р.) 3 200,000 - 3 600,000
Еоархей. а2.2.4. Метаморфічні і плутоно-метаморфічні комплекси еоархею (азово-дністровій))вік (млн р.) 3 600,000 - 3 800,000
Вулканіти різного складу
Переглядів: