Геологічна карта України (дочетвертинний зріз)

геологія
Встановлені
Ймовірні
Насуви

Кайнозой

Пліоцен N2
Дакійський-румунський регіояруси N2b-r
Товща червоно-бурих глин N2cb
Акчагильський регіоярус N2ak
Кімерійський регіоярус N2km
Балтська світа N1-2bl
Міоцен. Товща строкатих глин N1sg
Понтичний регіоярус N1p
Панонський регіоярус N1pn
Меотичний та Понтичний регіояруси N1m+p
Меотичний регіоярус N1m
Сарматський регіоярус N1s
Верхньосарматський підрегіоярус N1s3
Середньосарматський підрегіоярус N1s2
Нижньо- та середньосарматський підрегіояруси N1s1+2
Нижньосарматський підрегіоярус N1s1
Тарханський,чокрацький, караганський та кінський регіояруси N1t+kn
Баденський регіоярус N1b
Отнанзький та карпатський регіояруси N1ot+k
Отнанзький регіоярус N1ot
Егенбурзький регіоярус N1eg
Новопетрівський регіоярус N1np
Олігоцен-міоцен ₽3-N1
Верхньомайкопська підсерія ₽3-N1mk3
Берекський-новопетрівський регіояруси ₽3br-N1np
Палеоген ₽
Олігоцен ₽3
Берекський регіоярус ₽3br
Середньомайкопська підсерія ₽3mk2
Нижньомайкопська підсерія ₽3mk1
Межигірський регіоярус ₽3mz
Еоцен-олігоцен ₽2-3
Київський, обухівський та межигірський регіояруси ₽2-3kv+mz
Еоцен ₽2
Обухівський регіоярус ₽2ob
Київський та обухівський регіояруси ₽2kv+ob
Бучацький регіоярус ₽2bc
Канівський регіоярус ₽2kn
Палеоцен-еоцен ₽1-2
Мерлінський підрегіоярус та канівський регіоярус ₽1-2mr+kn
Палеоцен ₽1

Мезозой

Верхня крейда-еоцен K2P2
Крейда K
Верхня крейда K2
Маастрихтський ярус K2m
Кампанський ярус K2km
Сантонський ярус K2st
Коньякський ярус K2k
Туронський ярус K2t
Сеноманський ярус K2s
Нижня крейда K1
Верхня юра-нижня крейда J3-K1
Юра J
Верхня юра J3
Оксфордський ярус J3o
Середня-верхня юра J2-3
Середня юра J2
Келовейський ярус J2k
Батський ярус J2bt
Байоський ярус J2b
Нижня юра J1
Верхній тріас - нижня юра T3-J2
Тріас T
Верхній тріас T3
Нижній-середній тріас T1-2
Нижній тріас T1

Палеозой

Нижня перм P1
Карбон C
Верхній карбон C3
Середній карбон C2
Московський ярус C2m
Башкирський ярус C2b
Нижній карбон C1
Середній палеозой PZ2
Верхній девон D3
Середній девон D2
Нижній девон D1
Верхній силур S2
Нижній силур S1
Ордовик. Молодовська серія O2-3m
Нижній кембрій Є1

Протерозой

Венд. Канилівська серія V2kn
Могилів-подільська серія V2mp
Волинська серія V1vl
Верхній рифей R3
Поліська серія R2-3pl
Мезопротерозой-неопротерозой. Овруцька серія PR2-3ov
Мезопротерозой PR2
Палеопротерозой PR1

Архей

Архей AR
Неоархей AR3
Мезоархей AR2
Палеоархей AR1
Райони Канівських та Мошногірських дислокацій
Вулканіти різного складу
Переглядів: