Геохронологічна таблиця

Еон Ера Період Епоха Ярус Вік Події
Фанерозой
Кайнозой (Kz)
Четвертинний (антропоген) (Q) Голоцен (Qh) Субатлантичний 11 700 Кінець Льодовикового Періоду.
Виникнення цивілізацій.
Людська активність грає істотну роль в екосистемі Землі
Суббореальний
Атлантичний
Бореальний
Пребореальний
Плейстоцен (Qp) Верхній 126 000 Чотири льодовикові періоди.
ВимиНижня багатьох видів рослин.
ВимиНижня великих ссавців.
Поява сучасної людини
Середній 500 000
Нижній 1 806 000
Геласій 2 588 000
Неоген (N) Пліоцен (N2) П'яченці (N2pla) 3 600 000 Значні тектонічні рухи, з якими пов'язана альпійська складчастість.
Занепад лісів.
Поширення лугів.
Розвиток однодольних.
Занклій (N2zan) 5 332 000
Міоцен (N1) Мессіній (N1mes) 7 246 000 Клімат залишається помірно теплим.
Морська та наземна фауна була досить схожа на сучасну, але морські ссавці ще не були широко розповсюджені.
Перші людиноподібні мавпи
Тортон (N1tor) 11 608 000
Серавалій (N1srv) 13 650 000
Лангій (N1lan) 15 970 000
Бурдігал (N1bur) 20 430 000
Аквітаній (N1aqt) 23 030 000
Палеоген (₽) Олігоцен (₽3) Хат (₽3h) 28 400 000 Початок розвитку антропоїдів.
Тропічні ліси змінюються листопадними лісами помірної кліматичної зони.
Рюпель (₽3r) 33 900 000
Еоцен (₽2) Пріабон (₽3p) 37 200 000 Відбулися значні трансгресії морів.
Клімат теплий і вологий.
Розвиток вічнозеленої тропічної рослинності.
У тропічних морях широко розвинені нумулітіди - великі форамініфери, з'являються кити й сирени
Бартон (₽2b) 10 400 000
Лютет (₽2l) 48 600 000
Іпр (₽2i) 55 800 000
Палеоцен (₽1) Танет (₽1t) 58 700 000 Поширення та розвиток ссавців.
З’явились хижаки, гризуни, хоботні, мавпи. численні родини сучасних птахів.
Зеландій (₽1m) 61 700 000
Даній (₽1d) 65 500 000
Мезозой (Mz)
Крейда (K) Верхня (K2) Маастрихт (K2m) 70 600 000 Розпад Гондвани.
Внутрішньоконтинентальні моря і болота.
Відкладення крейди, глинистих сланців.
З'являються перші плацентарні ссавці, а у воді панівне становище захоплюють кісткові риби.
Поява перших сучасних птахів.
Перші однодольні.
Перші дубові і кленові ліси.
Занепад голонасінних.
ВимиНижня динозаврів.
Кампан (K2km) 83 500 000
Сантон (K2st) 85 800 000
Кон'як (K2k) 89 300 000
Турон (K2t) 93 500 000
Сеноман (K2s) 99 600 000
Нижня (K1) Альб (K1al) 112 000 000
Апт (K1a) 125 000 000
Баррем (K1br) 130 000 000
Готерів (K1g) 136 400 000
Валанжин (K1v) 140 200 000
Беріас (K1b) 145 500 000
Юра (J) Верхня (J3) Титон (J3tt) 150 800 000 Опускання материків.
Утворення горстових піднятть і грабенів супроводжувалося інтенсивним наземним вулканізмом.
В морях розвинулись амоніти, белемніти, на суходолі - рептилії.
Виникло багато двоногих хижих динозаврів тероподів, таких як найрозповсюдженіші хижаки аллозаври, мегалозаври, цератозаври, орнітолести, археоптерикси.
Розвиток рослинноїдних зауроподів.
Папоротеподібні, цикадові, хвойні утворювали великі болотисті ліси
Кімеридж (J3km) 155 700 000
Оксфорд (J3o) 161 200 000
Середня (J2) Келовей (J2k) 164 700 000
Бат (J2bt) 167 700 000
Байос (J2b) 171 600 000
Аален (J2a) 175 600 000
Нижня (J1) Тоар (J1t) 183 000 000
Плінсбах (J1p) 189 600 000
Синемюр (J1s) 196 500 000
Геттанг (J1g) 199 600 000
Тріас (T) Верхній (T3) Рет (T3r) 203 600 000 Розвиток рептилій.
Перші динозаври, черепахи, крокодили та ссавці.
ВимиНижня примітивних земноводних.
Переважали справжні папороті, гінкгові, бенетитові, саговникові, хвойні.
Норій (T3n) 216 500 000
Карній (T3k) 228 000 000
Середній (T2) Ладиній (T2l) 237 000 000
Анісій (T2a) 245 000 000
Нижній (T1) Оленьок (T1o) 249 700 000
Індуан (T1l) 251 000 000
Палеозой (Pz)
Перм (P) Лопінгій (P3) Чангсінг 253 800 000 Інтенсивним тектонічні рухи і магматична діяльність.
Зіткнення Гондвани, і Лавразії утворило Пангею.
Масове пермський вимиНижня.
Вимерло близько 95% всіх існуючих видів.
Вучапінг 260 400 000
Гвадалупій (P2) Капітаній 265 800 000
Вордій (Казаній) (P2kz) 268 400 000
Родій (Уфімій) (P2u) 270 600 000
Цисуралій (P1) Кунгур (P1k) 275 600 000
Артин (P1ar) 284 400 000
Сакмар (P1s) 294 600 000
Асселій (P1a) 299 000 000
Карбон.
Пенсильваній
(С)
Верхній (C3) Гжельський (C3g) 303 900 000 Значні гороутворювальні рухи й пов'язані з ними регресії моря.
Перші плазуни.
Поширення земноводних, з'явилися рептилії, у морях переважали безхребетні.
Значного розвитку набула наземна рослинність (лепідодендрони, сигілярієві, деревоподібні папороті тощо).
Утворення вугілля.
Початок формування Пангеї
Касімовський (C3k) 306 500 000
Середній (C2) Московський (C2m) 311 700 000
Башкирський (C2b) 318 100 000
Карбон.
Міссісіпій (C)
Нижній (C1) Серпуховський (C1s) 326 400 000
Візей (C1v) 345 300 000
Турней (C1t) 359 200 000
Девон (D) Верхній (D3) Фаменський (D3fm) 374 500 000 Перші земноводні.
Появилися хрящові та кісткові риби, лопатепері.
На землі з'явилися плауноподібні, хвощеподібні, папоротеподібні і голонасінні
Франський (D3f) 385 300 000
Середній (D2) Живет (D2zv) 391 800 000
Ейфель (D2ef) 397 500 000
Нижній (D1) Емс (D1e) 407 000 000
Празький (D1p) 411 200 000
Лохковський (D1l) 416 000 000
Силур (S) Пржидоль (S2p) 418 700 000 З'являються деякі групи безщелепних - костнопанцирні і безпанцирні.
Розквіт граптолітів.
З'явилися перші наземні рослини.
Лудлов (S2ld) Лудфорд 421 300 000
Горст 422 900 000
Венлок (S1v) Гомерій 426 200 000
Шейнвуд 428 200 000
Лландовер (S1l) Телицький 436 000 000
Аерон 439 000 000
Руддан 443 700 000
Ордовік (О) Верхній (O3) Хірнантський 443 800 000 Зменшення морських басейнів.
Потужна вулканічна діяльність.
Перші риби.
Велика кількість коралів і трилобітів.
Різноманітні молюски.
Катський 445 600 000
Сандбський 460 900 000
Середній (O2) Дарривільський 468 100 000
Дапінгський 471 800 000
Нижній (O1) Флойський 478 600 000
Тремадокський 488 300 000
Кембрій Є Фуронгій Ярус 10 489 500 000 Материки нізінні, клімат помірній.
Поява великої кількості нових груп організмів «Кембрійські вибух».
Панують трілобіти, гастроподи, брахіоподи.
З'явилися водорості, коралові поліпи, губки
Янгшанський 494 000 000
Пайбій 497 000 000
Епоха 3 Гужангій 500 500 000
Друмій 505 000 000
Ярус 5 509 000 000
Епоха 2 Ярус 4 514 000 000
Ярус 3 521 000 000
Тереневій Ярус 2 529 000 000
Фортуній 541 000 000
Докембрій
Протерозой (Pr)
Неопротерозой
Едіакарій 630 000 000 Багатоклітинні тварини - вендобіонти і фауна Доушаньто.
Поділ Паннотії на континент Гондвана і міні-континенти Балтики, Сибіру і Лавразії
Кріогеній 850 000 000 Сталося три глобальні заледеніння.
Родінія розпадається.
Рукерський та Німродський орогенез.
Формування суперконтиненту Паннотія
Тоній 1 000 000 000 Початок розпаду суперконтиненту Родінія.
Хайнаньська біота
Мезопротерозой
Стеній 1 200 000 000 Утворення вузьких поліметаморфічних поясів.
Формування суперконтиненту Родінія.
Ектазій 1 400 000 000 Продовження розширення материкового чохлу осадових гірських порід.
Зелені водорості створюють колонії в морях.
Гренвільський орогенез
Калімій 1 600 000 000 Накопичення осадових та магматичних порід.
Орогенез Барамунд.
Розпад Колумбії
Палеопротерозой
Статерій 1 800 000 000 Перші комплекси одноклітинного життя.
Закінчення Кімбанського орогенезу.
Формується суперконтинент Колумбія.
Орозірій 2 060 000 000 Атмосфера Землі почала насичуватись киснем.
Пенокеанський та Трансгудзонський орогенез/
Нижній Рукерський орогенез.
Гленбурнський та Кімбанський орогенез
Ріасій 2 300 000 000 Формування величезних плутонів типу Бушвелдського комплексу.
Завершується Гуронське зледеніння.
Сідерій 2 500 000 000 Киснева катастрофа.
Почалось Гуронське зледеніння.
Стрічкові залізні поклади.
Архей (Ar)
Неоархей 2 800 000 000 Інсельський орогенез.
Почав синтезуватися кисень.
Утворення континенту Кенорланд
Мезоархей 3 200 000 000 Перші строматоліти.
Орогенез Гумбольдта в Антарктиці.
Розколовся суперконтинент Ваальбара.
Формування суперконтиненту Ур
Палеоархей 3 600 000 000 Перші відомі продуктуючі кисень бактерії.
Найдревніші кратони Канадський щит та Пілбара.
Райнерський орогенез
Еоархей 3 800 000 000 Утворення гідросфери.
Формування першого суперконтиненту Ваальбара.
З'явилися перші примітивні одноклітинні без'ядерні живі істоти - прокаріоти
Гадей (Катархей)
Нижній Імбрій 3 850 000 000 Закінчення ери пізнього важкого бомбардування у внутрішній частині Сонячної системи
Нектарій 3 920 000 000
Басейновий 4 150 000 000 Найдревніші відомі форми життя та самовідтворювана РНК.
Напірський орогенез
Криптій 4 570 000 000 Формування Землі.
Формування Місяця, ймовірно через зіткнення Землі з невідомим астрономічним тілом

Сайт Міжнародної комісії по стратиграфії http://www.stratigraphy.org

Переглядів: