Карта четвертинних відкладів

четвертинні відклади

Сучасні відклади (QIV)

Алювіальні відклади заплав
Дельтові відклади
Морські і лиманно-морські відклади

Верхньоантропогенові відклади (QIII)

Алювіальні відклади перших надзаплавних терас
Алювіальні відклади других надзаплавних терас
Алювіальні відклади нерозчленованих перших і другихнадзаплавних терас
Елювіально-делювіальні відклади
Еолово-делювіальні відклади
Морські і лиманно-морські (карангатські) відклади

Середньоантропогенові відклади (QII)

Алювіальні відклади третіх надзаплавних терас
Алювіальні відклади четвертих надзаплавних терас
Льодовикові відклади
Водно льодовикові відклади

Нерозчленовані середньо-нижньоантропогенові відклади (QII-I)

Алювіальні відклади четвертих - шостих надзаплавних терас
Алювіальні відклади четвертих і п'ятих надзаплавних терас

Нижньоантропогенові відклади (QI)

Алювіальні відклади п'ятих надзаплавних терас
Алювіальні відклади шостих надзаплавних терас
Алювіально-пролювіальні відклади
Морські і лиманно-морські (древньоевксінскі) відклади
Морські і лиманно-морські (чаудинскі) відклади

Нерозчленовані нижньо-верхньоантропогенові відклади (QI-III)

Алювіальні нерозчленовані відклади
Алювіально-пролювіальні відклади
Еолово-делювіально-пролювіальні відклади
Елювіально–делювіальні відклади
Делювіальні відклади
Елювіально-делювіальні і обвально-осипні відклади
Елювіально-делювіальні відклади
Обвально-осипні відклади
Алювіальні відклади нерозчленованих пліоцен- нижньоантропогенових терас

Літологія

Леси і лесовидні породи на четвертинних алювіальних відкладах
Леси і лесовидні породи на інших відкладах
Суглинки щебенюваті (переважно лесовидні)
Валунні суглинки
Щебенювато-суглинкові породи
Піски
Торф
Переглядів: