Рельєф України

Карти України

У розділі «Рельєф» представлено набір тематичних карт, що є необхідними при дослідженні орографічних особливостей території України.

Зокрема мова йде про власне орографічну карту, де зображено основні орографічні одиниці України, геоморфологічну карту, використовуючи яку виникає можливість ознайомитись із поширенням окремих генетичних типів і форм рельєфу та їх структурно-геологічною основою тощо. .

Крім іншого така карта дозволяє зрозуміти взаємообумовленість даних особливостей території.

Також у даному розділі представлені електронні карти, що відображають окремі морфометричні показники рельєфу території, наприклад його глибину та густоту розчленування.

Глибина розчленування рельєфу або вертикальне розчленування визначається як відношення між різницею найвищої та найнижчої абсолютних висот до досліджуваної площі.

Густота розчленування рельєфу або горизонтальне розчленування визначається через відношення довжини тальвегів до досліджуваної площі.

Переглядів: