Рівнини

Акумулятивні рівнини

Денудаційні рівнини

Гори

Морські береги

Геоморфологічна карта України

Алювіальні рівнини
Льодовикові і воднольодовикові рівнини
Лесові рівнини
Морські та лиманно-морські рівнини
Акумулятивно-денудаційні рівнини
Денудаційні рівнини
Середньовисокі і низькі гори Карпат
Середньовисокі і низькі гори Криму
Денудаційно-вулканічні гори
Типи морських берегів
геоморфологічна будова

Алювіальні рівнини

Заплавні (голоценові) тераси
Перші надзаплавні (верхньоантропогенові) тераси
Другі надзаплавні (верхньоантропогенові) тераси
Перші, другі надзаплавні (нерозчленовані верхньоантропогенові) тераси і тераси-дельти
Перші, другі, накладені на більш давні тераси
Треті надзаплавні (середньоантропогенові) тераси
Четверті надзаплавні (середньоантропогенові) тераси
Четверті і п'яті надзаплавні нерозчленовані (середньо-ніжньоантрологенові) тераси
П'яті надзаплавні (нижньоантрологенові) тераси
Шості надзаплавні (нижньоантрологенові) тераси
Четверті-шості надзаплавні (середньо- нижньоантрологенові) тераси
Нерозчленовані плиоцен-нижньоантрологенові тераси
Річкові долини з невиділеними терасами

Льодовикові і воднольодовикові рівнини

Моренні і моренно-горбисті
Моренно-зандрові
Зандрові

Лесові рівнини

Льодовикові і прильодовикові області (N-Q)
Піднесені, сильно розчленовані
Піднесені розчленовані
Піднесені низинні розчленовані
Позальодовикові області (N-Q)
Піднесені сильно розчленовані
Піднесені розчленовані
Низинні розчленовані
Низинні слабко розчленовані
Низинні дрібнохолмисті (Керч)

Морські та лиманно-морські рівнини

Сучасні
Карангатська
Древньоевксинська
Чаудинська

Акумулятивно-денудаційні рівнини (N1-Q)

Піднесені купольно-останцеві, розчленовані
Піднесені останцево-горбисті, місцями переходять у грядово-горбисті
Низинні, місцями броньовані (слабко розчленовані)
Акумулятивно-денудаційні передгірні слабко розчленовані рівнини
Ерозійно-акумулятивна сильнохвиляста рівнина (Балтська)

Денудаційні і структурно-денудаційні рівнини

Піднесені [Pg (N)-Q]
Хвилясті
Грядово-гривисті, місцями купольно-останцеві
Столово-останцеві
Пластові сильно розчленовані
Хвилясті слабко розчленовані, місцями увалисті з гривистим придолинним розчленуванням
Низинні [Pg (N)-Q]
Хвилясті з пасмами-брахіантикліналями
Пологохвилясті (абразивні) з елементами аридної морфоскульптури
Хвилясті з денудаційною морфоскульптурою

Денудаційно-тектонічні гори

Середньовисокі і низькі гори Карпат (N-Q)
Гори різко розчленовані з льодовиковою морфоскульптурою
Гори вирівняні плосковершинні
Гори з м'якими схилами і поздовжнім розчленуванням
Гори з поперечним розчленуванням (внутрішньої синклінальної зони)
Гори асиметричні
Міжгірські долини - депресії з ерозійною і акумулятивною морфоскульптурою
Середньовисокі і низькі гори Криму (N-Q)
Гори вирівняні (яйли) з розвитком карстової морфоскульптури
Гори Головного пасма останцеві, інтенсивно розчленовані
Південнобережний схил сильно розчленований з розвитком ерозійної і зсувній морфоскульптури
Північний схил Головного пасма з інтенсивним поперечним розчленуванням
Холмогори східного і західного краю гір
Куестово-останцеве низькогірьє
Міжкуестові поздовжї долини і депресії з ерозіонно-акумулятивною морфоскульптурою

Денудаційно-вулканічні гори

Гори низькі з поперечним розчленуванням

Типи морських берегів

Акумулятивні рівні
Акумулятивні лопасті
Акумулятивні вирівняні (лагунові)
Акумулятивні вирівняні (лиманні)
Абразивно-акумулятивні бухтові (в глинистих породах)
Абразивно-акумулятивні вирівняні
Абразивно-акумулятивні зсувні
Абразивно-вирівняні (в глинистих породах)
Абразивно-вирівняні (в скелястих породах)
Абразивно-бухтові інгресійні
Абразивно-бухтові гористі
Переглядів: