Інженерно-геологічна карта України

карта
карта-2

Глибина залягань перших від поверхні водоносних горизонтів (м)

від 0 до 5 від 0 до 15
від 0 до 10 від 10 до 15
від 5 до 10

Відклади пліоцен-антропогенового віку

Докембрійська платформа

Льодовикові рівнини
Грубоуламкові зі зв'язними породами
Важкі і середні суглинки, рідше глини і супіски з неокатаними уламками корінних порід
Піщані
Піски різнозерністі з включенням дрібних валунів корінних порід з прошарками і лінзами мулів
Піски різнозернисті кварцеві з рідкими прошарками суглинків та супісків
Піщані зі зв'язними породами
Піски різнозернисті кварцеві, суглинки, мули, і прісноводний мергель
Піски різнозернисті кварцеві що перешаровуються з суглинками і містять дрібні валуни корінних порід
Зв'язні породи з піщаними
Суглинки, глини, супіски, піски з прошарками гравію і гальки
Піскуваті суглинки і супіски лесової структури, різнозернисті кварцеві піски
Зв'язні породи з включенням уламкових
Моренно-валунні суглинки, глини, супіски і піски
Торф
Торф підстилений аллювіально- флювіоглаціальними суглинисто-піщаними відкладами
Суглинки середні і легкі
Лесові породи з викопними грунтами підстильні пісками з прошарками суглинків та супісків
Лесові породи з викопними грунтами підстильні мореною, суглинками, супісками, піском і глиною
Лесові породи з викопними грунтами підстильні мореною, суглинками і пісками
Лесові породи з викопними грунтами підстильні мореною, суглинками і пісками
Позальодовикові рівнини
Грубоуламкові зі зв'язними породами
Важкі і середні суглинки, з включенням уламків корінних порід
Піщані
Піски різнозернисті кварцеві, місцями з поверхні перевіяні вітрами
Піски різнозернисті кварцеві
Піски різнозернисті місцями з черепашковим детрітусом
Піщані зі зв'язними породами
Піски різнозернисті кварцеві з прошарками суглинків, супісків та мцлів, місцями містить включення гальки, прошарки галечників і торфовищ
Зв'язні породи з піщаними
Суглинкових-супесчано відкладення, що перешаровуються з разнозерністимі пісками
Зв'язні породи з включенням уламкових
Суглинки з включенням щебеню корінних порід
Суглинки, що перешаровуються пісками і галечником
Зв'язні породи
Середні і важкі суглинки, глини
Середні і важкі суглинки з включенням слабкоокатаних уламків коренних порід, глини
Мул
Мул
Суглинки важкі і середні
Суглинки лесової структури
Лесові породи з викопними грунтами підстильні алювіальними пісками і суглинками
Лесові породи з викопними грунтами підстильні древньоалювіальними суглинисто-пісчаними відкладами
Суглинки середні і легкі
Суглинки лесової структури
Оглеєні подові суглинки
Суглинки лесової структури

Крайові прогини і западини

Передгірні рівнини
Грубоуламкові
Галечники з суглинисто-піщаним заповненням
Грубоуламкові зі зв'язними породами
Галечники, суглинки, піски
Піщані
Піски різнозернисті кварцеві
Піщані зі зв'язними породами
Піски різнозернисті кварцеві з прошарками суглинків
Суглинки і піски відкладення, що перешаровуються з включенням гальки, місцями торфовища
Зв'язні породи з піщаними
Суглинки, піски, місцями моренно-валунні суглинки і піски
Суглинки, піски, гравійно-галечні відклади і супіски з включенням валунів, місцями торфовища
Зв'язні породи з включенням уламкових
Важкі і середні суглинки, глини з включенням гальки і валунів, валечники
Суглинки і глини з вкюченням щебеню і слабкоокатаних уламків, покрівні галечники з піщано-суглинистим заповнюванням

Складчасті області Карпат і Криму

Гірські склони
Грубоуламкові
Галечники і валуни місцями з суглинисто-піщаним заповнюванням
Грубоуламкові зі зв'язними породами
Уламки і щебень з суглинками, зсувні брекчії, зміщені блоки порід, вапнякові туфи-травертіни і моренно уламково-глібовий матеріал

Складчаста область Карпат

Міжгірські западини
Зв'язні породи з включенням уламкових
Галечники і гравій з піщано-суглинистим заповнювачем, суглинки з перешарками піска і включенням гальки, валуни

Коренні породі що віходять на поверхню

Геосинкліналі

Ефузивно-осадкові
Скельні породи з пластичними і піщаними
Глини, пісковики, андезіти, базальті
Карбонатно-теригенні
Напівскельні породи з пластичними і піщаними
Глиністі сланці, глини, пісковики, вапняки
Флишеві
Аргіліти, алевроліти, пісковики, вапняки
Переглядів: