Ландшафтно-геохімічне районування України

ландшафти

Геохімічні ландшафти з різною здатністю до міграції і накопичення забруднюючих речовин

з низькою здатністю до самоочищення
із здатністю до самоочищення і до акумуляції
з переважаючою здатністю до акумуляції
здатні до самоочищення
з високою здатністю до самоочищення
Переглядів: