Геоморфологічне районування України

карта геоморфологічного районування
Межі країн
Межі областей
Межі підобластей
Межі районів

Східноєвропейська полігенна рівнина

Південнополіська область пластово-акумулятивних рівнин
1-1Прип'ятсько-Слуцька пластово-акумулятивна низовина на палеогенових і крейдових відкладах
1-2Рокитнянсько-Радомишльська цокольна пластово-акумулятивна рівнина на докембрійських породах
1-3Київська пластово-акумулятивна рівнина на палеогенових та неогенових відкладах
Придніпровська область пластово-акумулятивних рівнин
2-1Чернігівсько-Новгород-Сіверська пластово-акумулятивна рівнина на палеогенових і крейдових відкладах
2-2Придніпровська пластово-акумулятивна рівнина на палеогенових і неогенових відкладах
2-3Полтавська пластово-акумулятивна рівнина на палеогенових і неогенових відкладах
Волинсько-подільська область пластово-денудаційних височин
3-1Волинська денудаційна височина переважно на крейдових і неогенових відкладах
3-2Малополіська пластово-акумулятивна рівнина на крейдових відкладах
3-3Подільська структурно-денудаційна височина на неогенових і крейдових відкладах
3-4Балтська акумулятивно-денудаційна давньодельтова рівнина на неогенових відкладах
Придніпровсько-приазовська область пластово-денудаційних цокольних височин та низовин
4-1Житомирська акумулятивно-денудаційна рівнина на докембрійських породах і кайнозойських відкладах
4-2Західнопридніпровська пластово-денудаційна височина на докембрійських породах
4-3Північнопридніпровська пластово-денудаційна рівнина на палеогенових і неогенових відкладах
4-4Центральнопридніпровська денудаційна височина на неогенових- палеогенових відкладах і докембрійських породах
4-5Південнопридніпровська акумулятивно-денудаційна рівнина на неогенових відкладах і докембрійських породах
4-6Приазовська структурно-денудаційна височина на докембрійських породах
Донецька область цокольної кряжової пластово-денудаціиноі височини
5-1Центральнодонецька структурно-денудаційна височина на дислокованих карбонових відкладах
5-2Західнодонецька денудаційна рівнина на палеозой-мезозойських та неогенових відкладах
Середньоруська область пластово-денудаційних височин на неогенових- палеогенових та крейдових відкладах
Бессарабська область пластово-денудащйних височин на неогенових відкладах
Причорноморська область пластово-акумулятивних і пластово-денудаційних низовин
8-1Переддобрудзька пластово-акумулятивна низовина на неогенових і палеозойських відкладах
8-2Причорноморська пластово-акумулятивна низовина на неогенових відкладах
8-3Рівнинно-Кримська пластово-акумулятивна рівнина на неогенових відкладах

Карпатська гірська країна

Передкарпатська область пластово-акумулятивних і пластово-денудаційних рівнин
9-1Прибескидсько-Передкарпатська пластово-акумулятивна височина на неогенових відкладах
9-2Приґорґансько-Передкарпатська пластово-акумулятивна височина на неогенових відкладах
9-3Покутсько-Буковинсько-Передкарпатська пластово-денудаційна височина на палеогенових і неогенових відкладах
Українсько-карпатська область денудаційно-тектонічних та структурно-денудаційних гір
10-1Складчасто-насувні низькогір'я та середньогір'я Скибових Карпат на крейдових і палеогенових відкладах
10-2Складчасто-брилове низько- та середньогір'я Вододільноверховинських Карпат на палеогенових відкладах
10-3Полонинсько-Чорногірське брилове середньогір'я на крейдових і палеогенових відкладах
10-4Мармароське брилове середньогір'я на докембрійських і палеозойських породах
10-5Вигорлато-Гутинське денудаційно-вулканічне низькогір'я на неогенових відкладах
Закарпатська область пластово-акумулятивних та пластово-денудаційних рівнин
11-1Чопсько-Мукачівська пластово-акумулятивна низовина на неоген-четвертинних відкладах
11-2Солотвинське пластово-денудаційне низькогір'я та пластово-акумулятивна рівнина на неогенових відкладах

Кримсько-Кавказька гірська країна

Гірськокримська область структурно-денудаційних та денудаційно-тектонічних гір
12-1Гірськокримське передгірське куестово-моноклінальне низькогір'я на палеогенових і неогенових відкладах
12-2Складчасто-брилові середньогір'я та низькогір'я Головного пасма на тріасових- юрських і крейдових відкладах
12-3Південнобережне складчасто-брилове низькогір'я на тріасових і юрських відкладах
Керченсько-таманська область пластово-денудаційних і пластово-акумулятивних рівнин
13-1Індольська пластово-акумулятивна алювіально-пролювіальна низовина на неогенових і антропогенових відкладах
13-2Керченська пластово-денудаційна низовина на палеогенових і неогенових відкладах
Переглядів: