Фізико-географічне районування України

Межі краін
Межі зон
Межі підзон
Межі країв
Межі областей
Межі районів

Східноєвропейська рівнина

Зона мішаних (хвойношироколистяних) лісів
Поліський край
1Область Волинського Полісся
2Область Житомирського Полісся
3Область Київського Полісся
4Область Чернігівського Полісся
5Область Новгород-Сіверського Полісся

Зона широколистяних лісів

Західноукраїнський край
6Волинська височинна область
7Область Малого Полісся
8Розтоцько-Опільська горбогірна область
9Західноподільська височинна область
10Середньоподільська височинна область
11Прут-Дністровська височинна область

Лісостепова зона

Подільсько-Придніпровський край
12Північно-Західна Придніпровська височинна область
13Північно-Східна Придніпровська височинна область
14Київська височинна область
15Придністровсько-Східноподільська височинна область
16Середньобузька височинна область
17Центральнопридніпровська височинна область
18Південноподільська височинна область
19Південнопридніпровська височинна область
Лівобережнодніпровський край
20Північнопридніпровська терасова низовинна область
21Північнополтавська височинна область
22Східнополтавська височинна область
23Південнопридніпровська терасова низовинна область
Східноукраїнський край
24Сумська схилово-височинна область
25Харківська схилово-височинна область

Степова зона

Північностепова підзона
Дністровсько-Дніпровський край
26Південномолдовська схилово-височинна область
27Південноподільська схилово-височинна область
28Південнопридніпровська схилово-височинна область
Лівобережнодніпровсько-Приазовський край
29Орільсько-Самарська низовинна область
30Кінсько-Ялинська низовинна область
31Приазовська височинна область
32Приазовська низовинна область
Донецький край
33Західнодонецька схилово-височинна область
34Донецька височинна область
Задонецько-Донський край
35Старобільська схилово-височинна область
Середньостепова підзона
Причорноморський середньостеповий край
36Задністровсько-Причорноморська низовинна область
37Дністровсько-Бузька низовинна область
38Бузько-Дніпровська низовинна область
39Дніпровсько-Молочанська низовинна область
40Західноприазовська схилово-височинна область
Південностепова (сухостепова) підзона
Причорноморсько-Приазовський край
41Нижньобузько-Дніпровська низовинна область
42Нижньодніпровська терасово-дельтова низовинна область
43Присивасько-Приазовська низовинна область
Кримський степовий край
44Присивасько-Кримська низовинна область
45Тарханкутська височинна область
46Центральнокримська височинна область
47Керченська горбисто-пасмова область

Карпати

Гірський край - Українські Карпати
1Передкарпатська височинна область
2Зовнішньокарпатська область
3Вододільноверховинська область
4Полонинсько-Чорногірська область
5Мармароська область
6Вулканічно-міжгірно-улоговинна область
7Закарпатська низовинна область

Кримські гори

Кримський гірський край
1Передгірнокримська область
2Гірськокримська область
3Південнобережнокримська область
Переглядів: