Тектонічне районування України

Тектонічне районування

Східноєвропейська дорифейська платформа

Український щит
1-1Волинський мегаблок
1-2Подільський мегаблок
1-3Бузько-Росинський мегаблок
1-4Кіровоградський мегаблок
1-5Придніпровський мегаблок
1-6Приазовський мегаблок
1-7Волинсько-Поліський вулкано-плутонічний пояс
Волинсько-Подільська плита
Дніпровсько-Донецька мезозойська западина
Прип'ятсько-Дніпровський девонсько-ранньокам'яновугільний прогин (Центральний грабен Дніпровсько-Донецької западини)
Причорноморська крейда-палеогенова западина

Епіорогенні зони

Західноєвропейська епіпалеозойська платформа
Скіфська епіпалеозойська плита
Центральнокримське крейда-палеогенове підняття
Переддобруджинський кам'яновугільно-ранньотріасовий крайовий прогин

Складчасті споруди та прилеглі прогини

Герцинська складчаста споруда Донбасу
Герцинська складчаста споруда Північної Добруджі
Кімерійсько-альпійські
Кримських гір та Керченського півострова
Передгірськокримський крайовий прогин
Альпійськіі
Українські Карпати
Закарпатський внутрішній прогин
Передкарпатський крайовий прогин
Індоло-Кубанський крайовий прогин
Переглядів: