Гідрологічне районування України

Карта гідрологічного районування
Межі країн
Межі зон
Межі областей
Межі підобластей

Рівнинна частина України

1. Зона надмірної водності
Поліська область надмірної водності
Деснянська область надмірної водності
2. Зона достатньої водності
Західна область достатньої водності
Волинська підобласть достатньої водності
Верхньоприп'ятсько-Бузька підобласть надмірної водності
Правобережна Дніпровська область достатньої водності
Лівобережна Дніпровська область достатньої водності
Трубіж-Супійська подова підобласть зниженої водності
Сульсько-Ворсклинська підобласть достатньої водності
Верхньопсельсько-Сіверськодонецька підобласть підвищеної водності
3. Зона недостатньої водності
Нижньобузько-Дніпровська область недостатньої водності
Сіверськодонецько-Дніпровська область недостатньої водності
Причорноморська область надзвичайно низької водності
Приазовська область недостатньої водності
Кримська рівнинна область дуже низької водності

Українські карпати

Тисо-Латорицька область значної водності
Центральнокарпатська область високої водності
Дністровсько-Прутська область підвищеної водності

Кримські гори

Гірськокримська область підвищеної водності
Переглядів: