Агрохімічна карта України

багатство ґрунтів

Рівень забезпеченості ґрунтів азотом (N), фосфором (P) і калієм (K)

Ґрунти: слабо-і середньо дерново-підзолисті, переважно оглеєні
умовний знакN1, P2, K1 умовний знакN1, P2, K2 умовний знакN1, P2, K2
Ґрунти: дернові, дерново-середньо- і сільнопідзолисті і опідзолені; чорноземи на елювіальних карбонатних і некарбонатних породах; бурі гірсько-лісові; коричневі гірські
умовний знакN2, P1, K3 умовний знакN1, P1, K3 умовний знакN2, P2, K3 умовний знакN2, P2, K3
умовний знакN2, P3, K3 умовний знакN2, P4, K3 умовний знакN2, P3, K3
Ґрунти: чорноземи потужні опідзолені, остаточно-солонцюваті, лучно-чорноземні; темно - каштанові остаточно-солонцюваті
умовний знакN3, P4, K3 умовний знакN3, P4, K4 умовний знакN3, P3, K4 умовний знакN3, P4, K5 умовний знакN3, P4, K4
умовний знакN3, P3, K5 умовний знакN3, P3, K5 умовний знакN3, P3, K4 умовний знакN3, P3, K5 умовний знакN4, P4, K4
Ґрунти: чорноземи реградовані, звичайні південні, лучно-чорноземні і лучно-солонцюваті
умовний знакN4, P4, K4 умовний знакN4, P5, K5 умовний знакN5, P5, K5
умовний знакN4, P5, K5 умовний знакN5, P4, K4 умовний знакN5, P3, K3
умовний знак N5, P3, K3 та N1, P1, K1 в комплексі з дуже низьким рівнем
Лучно-чорноземні, лучно-болотні, торф'яно-болотні, торфовища, солонці
умовний знакN4, P4, K2 умовний знакN5, P4, K2 умовний знакN2, P2, K5 умовний знакN4, P3, K5
умовний знакЛіси

Оцінка рівня забезпеченості ґрунтів азотом (N), фосфором (P) і калієм (K) дана за п'ятибальною шкалою:

1 дуже низький
2 низький
3 помірний
4 високий
5 дуже високий

Переглядів: