Карта рослинності України

Хвойні та широколистяно-хвойні ліси
Листяні ліси
Широколистяні ліси
Карпатські гірські і передгірні ліси
Кримські гірські ліси
Лучні степи
Справжні різнотравно-типчаково-ковилові степи
Типчаково-ковилові степи
Пустельні степи
Лучна рослинність
Болотна рослинніст
Галофільна і лучно-галофільна рослинність
Псамофітна рослинність
Лісова рослинність
Степова рослинність
рослинність України

Лісова рослинність. Ліси височин і рівнин

Хвойні та широколистяно-хвойні ліси
Соснові із сосни звичайної (Pinus silvestris) місцями в поєднанні з дубово-сосновими лісами, болотами і луками
Сільськогосподарські землі на місці соснових лісів, іноді в поєднанні з луками
Дубово-соснові, рідше грабово-дубово-соснові із сосни звичайної (Pinus silvestris), дуба звичайного (Quercus robur) та граба звичайного (Carpinus betulus), місцями в поєднанні з сосновими лісами
Сільськогосподарські землі на місці дубово-соснових лісів, місцями в поєднанні з луками
Дубово-соснові борових терас річок
Сільськогосподарські землі на місці дубово-соснових лісів борових терас річок
Липово-дубово-соснові ліси
Сільськогосподарські землі на місці липово-дубово-соснових лісів
Листяні ліси
Березові з берези бородавчастої (Betula verrucosa)
Вільхові з вільхи клейкої (Alnus glutinosa)
Широколистяні ліси
Букові, дубово-букові та грабово-букові
Сільськогосподарські землі на місці букових, дубово-букових і грабово-букових лісів
Дубові з дуба звичайного (Quercus robur)
Грабово-дубові з дуба звичайного (Quercus robur) та граба звичайного (Carpinus betulus), часто в поєднанні з похідними грабовими лісами
Кленово-липово-дубові з дуба звичайного (Quercus robur), липи серцелистої (Tilia cordata) і клена гостролистого (Acer platanotdes)
Дубові з дуба скельного (Quercus petrata). місцями в поєднанні з буково-дубовими і буково-грабовими
Сільськогосподарські землі на місці дубових, грабово-дубових та інших широколистяно-дубових лісів
Карпатські гірські і передгірні ліси
Темнохвойні ялинові (Picea abies), місцями з домішкою ялиці білої (Abies alba) та їх поєднання з темнохвойно-широколистяними лісами
Темнохвойні, переважано з ялиці білої (Abies alba), місцями в поєднанні з томнохвойно-шіронолістееннимі лісами
Широколистяно-темнохвойні з ялини європейської (Picea abies). ялиці білої (Abies alba) і бука лісового (Fagus siluatica)
Сільськогосподарські землі лісового поясу в поєднанні з луками
Букові з бука лісового (Fagus siluatica)
Сільськогосподарські землі на місці букових лісів
Дубові передгірні з дуба звичайного
Сільськогосподарські землі на місці передгірних дубових лісів
Кримські гірські ліси
Соснові з сосни Палласа (Pinus pallasiana)
Дубові з дуба пухнастого (Quercus pubescens) з домішкою грабінника (Carpinus orientalis), ялівцю високого (Juniperus excelsa), іноді в поєднанні з ксерофнтнимі чагарниками
Дубові з дуба скельного (Quercus petraea)
Грабово-дубові з дуба звичайного (Quercus robur) та граба звичайного (Carpinus betulus)
Букові з бука кримського (Fagus taurica), з домішкою граба звичайного і сосни Палласа (Pinus pallasiana)
Сільськогосподарські землі на місці широколистяних лісів у поєднанні з шибляком і низькоствольними лісами
Ксерофітні чагарники, нізькоствольні ліси з ялівцю високого і штучні насадження
Чагарникові співтовариства з дуба пухнастого, гребінника та інших порід
Низькоствольні ліси з ялівцю високого

Степова рослинність

Лучні степи
Заповідні ковилово-типчаково-різнотравні (Stipa joannis. S stenophylla. Festuca sulcata, Bromus ripanus) і лучно-степове різнотрав'я
Сільськогосподарські землі на місці лугових степів і остепнених луків
Сільськогосподарські землі на місці кам'янистих передгірнокримских лучних степів
Кримські гірські різнотравно-злакові лучні степи і остепнені луки (яйли)
Справжні різнотравно-типчаково-ковилові степи
Заповідні різнотравно-типчаково-ковилові
Сільськогосподарські землі на місці різнотравно-типчаково-ковилових степів
Сільськогосподарські землі на місці кам'янистих різнотравно - (Achillea leptophylla) - типчаково-ковилових степів Донецького кряжу, на схилах в поєднанні з цими степами
Сільськогосподарські землі на місці різнотравно-типчаково-ковилових степів (S pontica, S. tessingiana) у поєднанні з кам'янистими степами
Сільськогосподарські землі в поєднанні з кам'янистими різнотравно-типчаково-ковилового степу
Сільськогосподарські землі на місці різнотравно-типчаково-ковилових (F. beckeri, S. borysthenica) псамофітних степів, терас річок
Типчаково-ковилові степи
Заповідні типчаково-ковилові (S. ucrainica. S lessinqiana)
Сільськогосподарські землі на місці типчаково-ковилових степів
Сільськогосподарські землі на місці псамофітних типчаково-ковилових степів
Пустельні степи
Полинно-типчаково-ковилові (Artemisia boschntakiana. S. capillata, S. lesstngtana) в комплексі з солонцями (здебільше розорані)
Полинно-злакові (Artemisia taurica. F. suicata. S. lessingiana, Agropyron pectiniforrme). місцями в комплексі з солонцями (здебільше розорані)

Лучна рослинність

Карпатські високогірні (Nardus stricta. F supina. Carex semperuirens. Juncus trifidus) у поєднанні з чагарниками (Vaccinium myrtillus. Rhododendron kotschyl) і місцями зі стлаником (Alnus viridis. Juntperus sibirica. Ptnus mughus)
Заплавні, місцями в поєднанні з лісами, чагарниками, болотами і сільськогосподарськими землями
Заплавні солонцьово-солончакові в поєднанні з сільськогосподарськими землями
Сільськогосподарські землі в поєднанні з дубовими лісами і заплавними луками Закарпатської низовини
Різнотравно-злакові (Fiytrigia pseudocaesia) подів і сільськогосподарські землі на їх місці
Сільськогосподарські землі на місці кримських різнотравно-злакових луків
Сільськогосподарські землі в поєднанні з лучно-солончаковою і солонцевою рослинністю терас річок

Болотна рослинність

Високотравні болота (Phragmites communis, Typha angustifolia) тривало заплавні луки і деревно-чагарникова рослинність низин Дніпра, Дунаю та інших річок (плавні)
Низинні трав'яні і трав'яно-мохові, місцями а поєднанні з лісовими болотами і луками
Перехідні та верхові сфагнові, лісові сфагнові
Сільськогосподарські землі і сіяні луки на місці осушених болот

Галофільна і лучно-галофільна рослинність

Рослинність солончаків (Halocnemum strobilaceum. Salicornia herbacea. Suaeda prostrata та інші), місцями в комплексі з солонцевою (Artemisia boschniakiana. Camphorosma monspeliacum. Limonium alufaceum та інші)
Лугово-солончакова в поєднанні з рослинністю пісків морського узбережжя, перевисипів, кос, островів

Псамофітна рослинність

Рослинність пісків, місцями в комплексі з піщаними степами, дубовими (Quercus robur), березовими (Betula borysthenica). вільховими гайками і посадками сосни
Переглядів: