Нерудні корисні копалини України

Осадові глинисті породи
Осадові уламкові породи
Осадові карбрнатні породи
Магматичні і метаморфічні породи
глинисті породи
уламкові породи
карбрнатні породи
магматичні породи

Осадові глинисті породи

Основні ареали родовищ
Первинні і вторинні коаліни, коалінові вогнестійки глини
Спондилові глини (блакитний мергель) київської світи палеогена
Строкаті глини неогена
Бурі і червонобуоі глини пліоцена і антропогена
Аргіліти, глиністі сланці і глини карбону та пермі

Осадові уламкові породи

Основні ареали родовищ
Мономінеральні кварцеві піски у відкладах полтавської світи
Скляні, бетонні і баластні кварцеві піски у флювіогляціальних відкладах
Мономінеральні піски у нижньотортонських відкладах
Донецький район родовищ пісковиків палеозойського та кам'яновугільного віку
Подільський район родовищ пісковиків палеозойського віку
Карпатський район родовищ пісковиків крейдяного та палеозойського віку
Глухівський район родовищ пісковиків бучацької світи
Кримський район родовищ пісковиків тріас-юрського віку
Район родовищ трахтемирівських пісковиків

Осадові карбрнатні породи

Основні ареали родовищ
Неогенові вапняки
Крейда
Юрські вапняки
Пермські і карбонові вапняки і доломіти
Девонські і силурійські вапняки і доломіти

Магматичні і метаморфічні породи Українського щита

Поширення окремих типів магматичних і метаморфічних порід на Українському щиті
Кристалічні сланці Овручської серії
Гранітоїди Коростенського комплексу
Основні породи Коростекського комплексу
Осницькі граніти
Чудново-Бердичівські гранітоїди
Переглядів: