Богатство надр України

Складні багатокомпонентні ареали
Прості однокомпонентні ареали
Родовищи поза межами ареалів
багатокомпонентні ареали
однокомпонентні ареали

Ареали основних родовищ і проявів корисних копалин

Прості однокомпонентні ареали
Донецький та Львівсько-Волинський кам'яновугільні басейни
Буровугільні басейни
Криворізько-Кременчуцька та Білозерський-Конська смуги. Залізні руди Криворізького типу
Приазовський залізорудний басейн. Залізні руди Керченського типу
Придніпровський марганцево-рудний басейн. Марганцеві руди Нікопольського типу
Закарпатський соленосний район. Кам'яна сіль
Основна частина Карпатського сланценосного району. Менілітові сланці
Західне (Волинське) і північно-східне крейдові поля. Крейда і крейдовий мергель
Складні багатокомпонентні ареали
Нафтогазоносні області.
Родовища: нафта, газ
Торф'яно-болотна область.
Родовища: торф, залізо, болотний мергель, мінеральні фарби, торфовівіаніти
Центральноукраїнська металогенічна провінція.
Родовища: залізо, марганець, хроміт, нікель, мідь, алюміній, мапганець.
Прояви: молібден, вольфрам, ванадій, свинець, цинк, кобальт, олово, вісмут, арсен, золото, срібло
Закарпатська металогенічна область.
Родовища: залізо, свинець, цинк, алюміній, золото, срібло, ртуть.
Прояви: молібден, вісмут, сурьма, телур
Пенинська стректурна зона.
Родовища: залізо, марганець, свинець, цинк, магній, кварц, базальт. вулканічний туф, гнейс, мігматіт, амфіболіт, мармур кальцитовий і доломітовий, мармуризований віпняк, доломіт.
Прояви: нікель, кобальт, молібден, мідь, алюміній, золото, фосфоріти
Дністровський сірконосний і гіпсоносний район.
Родовища: сірка, гіпси і ангідрити.
Прояви: целестин
Дніпровсько-Донецька галогенна провінція.
Родовища: кам'яна сіль, калійні і калійно-магнезійні солі, гіпси і ангідрити.
Прояви: сірка
Прикарпатський соленосний район.
Родовища: кам'яна сіль, калійні і калійно-магнезійні солі
Сільовий комплекс кримських озер.
Родовища: кам'яна сіль, магнезійні солі, мірабіліт, озерні розсоли, розсоли з Br і B та інші
Піднесена частина Українського щита.
Родовища: граніт, гранодіорит, сієніт, діорит, андезит, діабаз, базальт, пегматіт, кварц, польовий шпат, кіаніт, силіманіт, гнейс, мігматіт, амфіболіт, актиноліто-трімелітовий сланець, тальковий сланець, каоліни первинні і вторинні, каолінові глини.
Прояви: слюда-мусковіт
Овруцький метаморфічний комплекс.
Родовища: кварцит, пірофілітовий сланець.
Прояви: яшма
Вулканічні Карпати.
Родовища: ліпарит, перліт, вулканічний туф,андезит, базальт
Закарпатське вулканічне малогірья.
Родовища: ліпарит, перліт, вулканічний туф, каоліни первинні і вторинні, глинисті пігменти
Мезозойської ядро мегантікліналі гірського Криму.
Родовища: діорит, ліпарит, андезит, діабаз, базальт, вулканічний туф, мармур кальцитовий і доломітовий, пісковики, флюсові вапняки, яшма, травертин.
Прояви: ртуть, конкреційні фосфорит
Райони залягання метаморфічних і осадових порід палеозойського віку.
Родовища: мармур кальцитовий і доломітовий, мармуризований віпняк і доломіт, пісковики, аргіліти, вапняки
Неогенове вапнякове поле.
Родовища: флюсові вапняки, вапняки-ракушечники, інші вапняки
Українська мінерагенічна суперпровінція.
Родовища: титан, цирконій, піски, супесі, тугоплавкі глини, легкоплавкі глини, суглинки, леси, мінеральні води, лікувальні грязі, гірський кришталь, моріон, топаз

Родовищи корисних копалин поза межами ареалів

Кам'яне вугілляГорючий сланець
Буре вугілляМенілітової сланець
Торф
Залізо Криворізького типуМідисті пісковики
ЗалізоМарганець
Ртуть
Конкреційні фосфоритиКремінь конкреційний
БаритТальк
Плавіковий шпатМагнезіт
АпатітВермикуліт
ГлауконітСірка
ГрафітОзокеріт
Асбест
Алмаз акцесорнийГірський кришталь
БурштинШляхетний опал
ВолинітЛабрадорит, анортозит, габро-неоріт
БазальтКварц постмагматичний
КварцитМармур кальцитовий і доломітовий, мармуризований віпняк і доломіт
ПеліканітПокрівельний сланець
Уламкові
Піски кварцевіПісковики абразивні
МаршалітПісковики
Глинисті
Каоліни первинні і вторинніВогнетривкі монотермітні глини
Тугоплавкі строкаті глиниАдсорбційні палигорскітові глини
Легкоплавкі глиниАдсорбційні монтморилонітові глини
Київський мергель
Карбонатні
Флюсові вапнякиДоломіт і доломітизовані вапняки
Мергель натуралКрейда і крейдовий мергель
Літографський камінь
Силіцити
Трепел, діатоміт, спонголіт
Кремінь пластовий
Опока
Евапорити
Гажа
Фосфорити
Фосфорити
Залізисті породи
Мінеральні фарби
Переглядів: